Нормативно-правова база

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456‑VI (ст. 26)


Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062)


Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247


Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від  29.09.2011 №1217


Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  12.12.2018 №1062


Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністрства Фінансів України від  14.19.2012 №995


Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2019 № 160 "Про затвердження форми Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю"


Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347 "Про затвердження форми звітності №1-ДВА "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту", пояснювальної записки до звіту (зведеного звіту) та інструкції про їх складання та подання"


Порядок планування та проведення внутрішнього аудиту в Луганській обласній державній адміністрації та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління 


Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі в обласній державній адміністрації