Положення

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456‑VI (ст. 26)

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших ЦОВВ, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від  29.09.2011 №1217


Положення про Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.04.2016 № 176 (Додаток 26)

Інструкція з організації внутрішнього контролю в Луганській обласній державній адміністрації, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.12.2017 № 963

Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі в обласній державній адміністрації, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.03.2018 № 188