Вакансії

ІНФОРМАЦІЯ

про переможців конкурсу на зайняття посад державної служби

в управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації 12.06.2017

з/п

Найменування посади Кандидат

                Результат (загальна сума балів)

Примітки
1. Головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру управління Філімонова             Ірина Олександрівна

6,4

переможець конкурсу

 

 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

22 травня 2017                   м. Сєвєродонецьк                     №  15-С

 

Про оголошення та проведення

конкурсу на заняття  посад державної

служби в управлінні містобудування

та архітектури облдержадміністрації

 

         Відповідно до   статей  22, 23 «Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», керуючись Положенням про управління містобудування та архітектури  Луганської облдержадміністрації (далі – управління), затвердженим розпорядженням голови  обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 07.11.2016 № 638, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки на посадах державних службовців

НАКАЗУЮ:

Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «В» управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації:

         головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру – 3 одиниці;

         провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури .

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад зазначених у пункті першому цього наказу, що додаються.

3. Виконання функцій адміністратора під час проведення конкурсного відбору покласти на Тіщенко Лілію Володимирівну  заступника начальника відділу містобудування та архітектури  управління.

4. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби  та офіційній веб-сторінці управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  (Тіщенко Л.В.).

5. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби 12 червня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

                                      Заступник начальника управління –

                                      начальник відділу містобудування

                                      та архітектури, в.о начальника

                                      управляння                                                                                             М.Д.Івасішин

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління містобудування та

архітектури облдержадміністрації

22 травня 2017       №  15 - С
 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –  

головного спеціаліста відділу містобудівного кадастру

управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із                                                                               1) забезпеченням ефективного виконання напрямів роботи щодо створення та ведення містобудівного кадастру;

2) участь у розробці програм із створення та ведення містобудівного кадастру області; 

3)організація з обміну інформацією і обмін інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами в межах визначених територій;

4) первинне оброблення вхудний контроль та систематизація отриманих даних   та введення їх в базу даних інформаційної системи містобудівного кадастру по територіям; 

5) формування кадастрових документів та довідок на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання.                                                                                                                  

Умови оплати праці посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років на державній службі відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

У разі інвалідності – заява за встановленою формою про забезпечення розумного пристосування.

Термін подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційній  сторінці управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації та Національного агентства України з питань державної служби.

Документи подаються до 05 червня 2017 року за адресою: вул. Федоренко б.18-Б, каб. 23,  м. Сєвєродонецьк

Дата, час і місце проведення конкурсу

12.06.2017  об 11:00,   

Луганська  область, м. Сєвєродонецьк,  вул. Федоренко, б. 18-Б, каб. 23

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову  інформацію з питань проведення конкурсу

Тіщенко Лілія Володимирівна,  тел. (06452) 2-31-41, lugoblarx@.loga.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1 Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр
2 Досвід роботи без вимог 
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги

1 Освіта

«Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Промислове та цивільне будівництво», «Будівництво» 

2 Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»; інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

3 Професійні чи технічні знання

- практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру;                                                                   - знання основ державного управління;                                                                     - вміння працювати з  геопросторовими базами даних;                                             - знання та розуміння області містобудівного кадастру.

4 Спеціальний досвід роботи

- базові знання щодо архітектурних та будівельних креслень;                                   - досвід роботи з пакетом продуктів AutoCAD.                                                               

5 Знання сучасних інформаційних технологій

- володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача ;                                   -  здатність застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки;                           - знання сучасних ГІС технологій. 

 

6 Особистісні якості

1. вміння працювати з великим обсягом інформації;

2. вміння ефективної координації з іншими;

3. здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

4. добре розвинена пам'ять та висока швидкість мислення, комунікабельність.

 

   

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління містобудування та

архітектури облдержадміністрації

22 травня 2017       №  15 - С                                                                                                   

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –  

провідного спеціаліста відділу містобудування та архітектури

управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

Загальні умови

                                                                                                                                                     

Посадові обов’язки Посадові обов’язки пов’язані із                                                                         1) збір і обробка інформації щодо стану справ у галузі містобудування та архітектури області, складання звітів;                                                                 2) узагальнення практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури;                             3) участь у підготовці проектів нормативно-правових та організаційно-методичних документів, проведення експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи відділу, підготовка інформації щодо результатів цієї роботи;                                                                                                      4) надання консультативно-методичної допомоги місцевим державним адміністраціям з питань  планування та забудови населених пунктів області;   5) робота з архівом містобудівної документації.
Умови оплати праці

посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років на державній службі відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

У разі інвалідності – заява за встановленою формою про забезпечення розумного пристосування.

Термін подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації 

про проведення конкурсу на офіційній  сторінці управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації та Національного агентства України з питань державної служби.

Документи подаються до 05 червня 2017 року за адресою: вул. Федоренко б.18-Б, каб. 23,  м. Сєвєродонецьк

Дата, час і місце проведення конкурсу

12.06.2017  об 11:00,   

Луганська  область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, б. 18-Б, каб. 23

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову  інформацію з питань проведення конкурсу

Тіщенко Лілія Володимирівна, тел. (06452) 2-31-41, lugoblarx@.loga.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1 Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр
2 Досвід роботи без вимог
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Промислове та цивільне будівництво», «Будівництво» 
2 Знання законодавстап

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»; інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури.

3 Професійні чи технічні знання - практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;                                                                                                    - знання основ державного управління;                                                          - вміння працювати з  містобудівною документацією;                                      - знання та розуміння області містобудування та архітектури.

4 Спеціальний досвід роботи

- базові знання щодо архітектурних та будівельних креслень                                                                                                     
5 Знання сучасних інформаційних технологій - володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача ;                              - досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.                                                                                                                  
6 Особистісні якості

1. здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

2. робота в команді;

3. відповідальність.

 

 

                                                                                                                                                         

ІНФОРМАЦІЯ

про переможців конкурсу на зайняття посад державної служби

в управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації 14.11.2016

з/п

Найменування посади

Кандидат

Результати (загальна сума балів)

Примітки

1.

Головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру

Теряник  Вікторія Вікторівна

9,4

переможець конкурсу

2.

Заступник начальника відділу містобудування та архітектури

Тіщенко Лілія Володимирівна

11,6

переможець конкурсу

 

 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З №  35 - С

 

« 20 » жовтня 2016 р.                                                       м. Сєвєродонецьк

 

Про оголошення та проведення

конкурсу на заняття  посад державної

служби в управлінні містобудування

та архітектури облдержадміністрації

 

         Відповідно до   статей  22, 23 «Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», керуючись Положенням про управління містобудування та архітектури  Луганської облдержадміністрації (далі – управління), затвердженим розпорядженням голови  обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 25.02.2016 № 295, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки на посадах державних службовців

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації:

- заступника начальника відділу містобудування та архітектури   категорія «Б»;

- головного спеціаліста відділу містобудівного кадастру категорія «В».

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад зазначених у пункті першому цього наказу, що додаються (додаток 1, 2).

3. Виконання функцій адміністратора під час проведення конкурсного відбору покласти на Скурідіна Віктора Олександровича  головного спеціаліста – юрисконсульта  управління.

4. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби  та офіційній веб-сторінці управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  (Скурідін В.О).

5. Організувати та провести 14.11.2016 року конкурс відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Тимчасово виконуючи обов’язки начальника управління                                               М.Д.Івасішин

 

Додаток 2 до

наказу Управління

від 20.10.2016  № 35-С
 

УМОВИ
проведення конкурсного відбору на посаду  категорії «В» головного спеціаліста відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням ефективного виконання напрямів роботи щодо створення та ведення містобудівного кадастру; забезпечення фінансування та супровід регіональних цільових програм, складання аналітичних звітів про їх виконання.

Умови оплати праці

Посадовий оклад  згідно зі штатним розписом, надбавка за ранг та вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за 2015 рік.

Документи приймаються протягом  20 календарних  днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби

Дата, час і місце проведення конкурсу

 14.11.2016  о 14:00,   

Луганська  область, м. Сєвєродонецьк,                    вул. Маяковського, буд. 5-Б, каб. 23.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Скурідін Віктор Олександрович,                                тел. (06452) 2-31-41, lugoblarx@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

спеціальність «Облік та аудит», «Економіка підприємств», «Фінанси»

2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»;інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

3

Професійні чи технічні знання

- практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;                     - знання основ державного управління;                                                                                               - вміння працювати з  геопросторовими базами даних;                                                                        - навички роботи з технічними та програмними засобами.

4

Спеціальний досвід роботи

- без вимог

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.  Знання сучасних ГІС технологій (бажано).

6

Особистісні якості

1. вміння працювати з великим обсягом інформації;

2. вміння ефективної координації з іншими;

3. вміння працювати в команді;

4. добре розвинена пам'ять та висока швидкість мислення, комунікабельність.

       

 

           Додаток 1 до

            наказу Управління

від 20.10.2016  № 35-С

УМОВИ
проведення конкурсного відбору на посаду  категорії «Б» заступника начальника відділу  містобудування та архітектури  управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Посадові обов’язки пов’язані із забезпечення ефективного виконання закріплених за ним напрямів роботи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій.

Умови оплати праці

Посадовий оклад  згідно зі штатним розписом, надбавка за ранг та вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.   6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

Документи приймаються протягом  20 календарних  днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

14.11.2016  о 14:00,                                      Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 5-Б, каб. 23.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Скурідін Віктор Олександрович,                                тел. (06452) 2-31-41, lugoblarx@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта на нижче магістра

   2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

  3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Спеціальність «Архітектура», «Промислове та цивільне будівництво».

   2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»; інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

3

Професійні чи технічні знання

 

 - практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;                    - знання основ державного управління;                                                                                              - навички роботи з технічними та програмними засобами;                                                                   - правила та норми охорони праці  та протипожежного захисту;                                                           - форми та методи роботи із засобами масової інформації.               

   4

Спеціальний досвід роботи

- в сфері містобудування та архітектури

   5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. 

   6

Особистісні якості

 

1. організаторські вміння;

2. ініціативність та генерація ідей;

3. аналітичні здібності;

4. вміння налагодити роботи                

5. дипломатичність та гнучкість.

       

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про переможців конкурсу на зайняття посад державної служби

в управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації від 15.08.2016 року

з/п

Найменування посади

Кандидат

Результати (загальна сума балів)

Примітки

1.

Головний спеціаліст - юрисконсульт управління

Скурідін Віктор Олександрович

 

9,8

 

переможець конкурсу

2.

Начальника відділу містобудівного кадастру управління

Волошин Володимир Васильович

10

переможець конкурсу

 

Сайт нацдержслужби  http://nads.gov.ua/page/luganska-oblast-0

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З №   18 - С

 

« 13 » липня 2016 р.                                                             м. Сєвєродонецьк                         

Про оголошення та проведення

конкурсу на заняття  посад державної

служби в управлінні містобудування

та архітектури облдержадміністрації

 

         Відповідно до   статей  22, 23 «Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців», керуючись Положенням про управління містобудування та архітектури  Луганської облдержадміністрації (далі – управління), затвердженим розпорядженням голови  обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 25.02.2016 № 295, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки на посадах державних службовців

Н А К А З У Ю:

  1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації: начальника відділу містобудівного кадастру   категорія «В»;                                                                                                              головного спеціаліста - юрисконсульта  категорія «В»;                                                                                                                         головного спеціаліста відділу містобудівного кадастру категорія «В» – 2 посади.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад зазначених у пункті першому цього наказу, що додаються (додаток 1,2,3,4).

3.  Виконання функцій адміністратора під час проведення конкурсного відбору покласти на  Тіщенко Лілію Володимирівну – головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури управління.

4.  Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацагенства державної служби та офіційній веб-сторінці управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (Тіщенко Л.В.).

5. Організувати та провести  15.08.2016 року  конкурс  відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о начальника управління                                                 М.Д.Івасішин

Додаток 2
 

УМОВИ
проведення конкурсного відбору на посаду  категорії «В» головного спеціаліста відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням ефективного виконання напрямів роботи щодо створення та ведення містобудівного кадастру; забезпечення фінансування регіональних цільових програм, складання аналітичних звітів про їх виконання, розгляд звернень громадян з питань містобудівного законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад  згідно зі штатним розписом, надбавка за ранг та вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.                              

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

Документи приймаються протягом 20  днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 15.08.2016  о 10:00,                                

 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,

буд. 5-Б, каб. 23.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тіщенко Лілія Володимирівна,                         

тел. 050-72-08-170, lugoblarx@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

спеціальність «Облік та аудит», «Економіка підприємств», «Фінанси»

2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»;інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

3

Професійні чи технічні знання

- практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;                                                        

- знання основ державного управління;           

- вміння працювати з  геопросторовими базами даних;                                                      

- навички роботи з технічними та програмними засобами.

4

Спеціальний досвід роботи

-

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.  Знання сучасних ГІС технологій (бажано).

6

Особистісні якості

1. вміння працювати з великим обсягом інформації;

2. вміння ефективної координації з іншими;

3. вміння працювати в команді;

4. добре розвинена пам'ять та висока швидкість мислення, комунікабельність.

Додаток 1 
 

УМОВИ
проведення конкурсного відбору на посаду  категорії «В» головного спеціаліста відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням ефективного виконання напрямів роботи щодо створення та ведення містобудівного кадастру; організації роботи з обміну інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами; узагальнення інформації та складання аналітичних звітів про стан містобудівної діяльності та використання територій відповідно до містобудівної документації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад  згідно зі штатним розписом, надбавка за ранг та вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.                              

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

Документи приймаються протягом 20  днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Дата, час і місце проведення конкурсу

15.08.2016 о 10:00,                                  

 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 5-Б,

каб. 23.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тіщенко Лілія Володимирівна,                        

 тел. 050-72-08-170, lugoblarx@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр

   2

Досвід роботи

без вимог

  3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

спеціальність «Архітектура», «Промислове та цивільне будівництво», «Землевпорядкування»

   2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»;інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

3

Професійні чи технічні знання

- практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;                                                        

- знання основ державного управління;           

- вміння працювати з  геопросторовими базами даних;                                                      

- навички роботи з технічними та програмними засобами.

   4

Спеціальний досвід роботи

-

   5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.  Знання сучасних ГІС технологій (бажано).

   6

Особистісні якості

1. вміння працювати з інформацією та містобудівною документацією;

2. вміння ефективної координації з іншими;

3. вміння працювати в команді;

4. систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати ГІС технології  і практику їх застосування;           

5. добре розвинена пам'ять та висока швидкість мислення, комунікабельність.

       

 

Додаток 4 
 

УМОВИ
проведення конкурсного відбору на посаду категорії «В»
головного   спеціаліста – юрисконсульта
управління містобудування та архітектури
Луганської облдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов'язки  пов’язані з організацією правової роботи в управлінні, забезпеченні реалізації  державної правової політики у сфері містобудування,  представленні інтересів управління в судах. Перевірка відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів управління, проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів. Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів),  забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад  згідно зі штатним розписом, надбавка за ранг та вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.                              

 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

Документи приймаються протягом 20  днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 15.08.2016  о 10:00                                 

 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 5-Б,

каб. 23.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформації з питань проведення конкурсу

Тіщенко Лілія Володимирівна,                       

тел. 050-72-08-170, lugoblarx@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

   1

Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр

   2

Досвід роботи

без вимог

    3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

освіта за спеціальністю «Юрист»

   2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»; інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

  3

Професійні чи технічні знання

- порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

- державну політику з напряму діяльності правової служби;

- основи державного управління;

- порядок укладення та оформлення договорів і угод;

- порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;

- форми та методи роботи із засобами масової інформації;

- правила ділового етикету.

   4

Спеціальний досвід роботи

-

   5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

   6

Особистісні якості

1. вміння формулювання та обґрунтованого доказу своєї точки зору по спірних питаннях;

2. вміння швидко і правильно орієнтуватися в реальних правових ситуаціях;

3. систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати та узагальнювати законодавство і практику його застосування;                                                  

4. добре розвинена пам'ять та висока швидкість мислення, комунікабельність, стійкість до стресів, чесність та відповідальність за доручену справу.

Додаток 3
 

УМОВИ
проведення конкурсного відбору на посаду  категорії «В» начальника відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із керівництвом діяльністю відділом містобудівного кадастру у порядку делегованих йому повноважень,  забезпеченням ефективного виконання напрямів роботи щодо створення та ведення містобудівного кадастру, в тому числі містобудівний моніторинг; організацією роботи з обміну інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами; впровадження у практику єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технологічних основ ведення містобудівного кадастру.

Умови оплати праці

Посадовий оклад  згідно зі штатним розписом, надбавка за ранг та вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово вакантна  до закінчення соціальної відпустки для догляду за дитиною.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.  6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

Документи приймаються протягом 20  днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Дата, час і місце проведення конкурсу

15.08.2016  о 10:00,                                                      м. Сєвєродонецьк,

вул. Маяковського, буд. 5-Б,    

каб. 23.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тіщенко Лілія Володимирівна,                                 

тел. 050-72-08-170,

lugoblarx@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта , не нижче ступеня  молодший бакалавр, бакалавр

     2

Досвід роботи

без вимог

     3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

    1

Освіта

Спеціальність «Архітектура», «Промислове та цивільне будівництво».

   2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про містобудівну діяльність»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про основи містобудування»;інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері містобудування та архітектури та містобудівного кадастру.

3

Професійні чи технічні знання

- практика застосування чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;                                                                                

- знання основ державного управління;                                                                                                                                                                  

- вміння працювати з  геопросторовими базами даних;                                                                                                                                        

- навички роботи з технічними та програмними засобами;                                                                                                                                  

- правила та норми охорони праці  та протипожежного захисту;                                                                                                                         

 - форми та методи роботи із засобами масової інформації.               

   4

Спеціальний досвід роботи

- в сфері містобудування та архітектури

   5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.  Знання сучасних ГІС технологій (бажано).

6

Особистісні якості

1. організаторські вміння;

2. ініціативність та генерація ідей;

3. аналітичні здібності;

4. вміння налагодити роботу; 

 5. дипломатичність та гручкість.