Вакансії

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

складає меморіальні ордери за встановленими державним казначейством України формами;

приймає участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

готує дані з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підготовки контрольних інформацій до відповідних служб;

виконує заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

виконує правила техніки безпеки, охорони праці, протипожежного захисту та норм етичної поведінки державного службовця;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням головного бухгалтера виконує інші завдання, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 6704 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу

28.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1Освіта   Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи     без вимог

3 Володіння державною мовою      вільно

Вимоги до компетентності

Вимога                        Компоненти вимоги

Освіта: галузь знань "Управління та адміністрування"

Професійні чи технічні знання

1) знання програмного забезпечення для електронного документообороту «Medoc»;

2) правила ділового етикету;

3) правила поведінки державного службовця;

4) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3 Спеціальний досвід без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технології  Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особисті якості- відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога                           Компетентні вимоги

1Знання законодавства   

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, практику застосування чинного законодавства, що стосується діяльності управління.

Знання спеціального законодавства,що пов'язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про державний бюджет на 2017 рік».

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

приймати, реєструвати, вести облік вхідних документів, що надійшли до управління. Здійснювати рознесення документів, підшитих до справ, в облікових журналах (вхідних, вихідних, наказів);

здійснювати реєстрацію всіх документів створених в ході діяльності управління, наказів начальника відділу з основної діяльності та своєчасно ознайомлювати з ними посадових осіб;

забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами в управлінні на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скороченням кількості документів;

вживати заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів;

здійснювати попередній розгляд документів;

здійснювати контроль за виконанням документів, надавати всі документи, що надішли до управління начальнику управління; 

забезпечувати додержання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності управління, з наступною передачею на державне зберігання;

вдосконалювати форми і методи роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться в діловодстві;

в межах своєї компетенції взаємодіяти з керівниками інших установ з питань роботи з документами;

підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

готувати документи для здачі до архіву, закривати діловодство за минулий рік та готувати діловодство для ведення у наступному році;

здійснювати ведення журналів та книг обліку документів у суворій відповідності до вимог Інструкції з нетаємного діловодства;

приймати від структурних підрозділів управління та зберігати архівні документи;

брати участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ управління, перевіряти відповідність формування документів у справи затвердженій номенклатурі;

проводити попередні експертизи цінностей документів, що перебувають на зберіганні, складати та надавати на розгляд експертної комісії управління проекти описів документів, внесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу працівників управління та актів про вилучення для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду;

організовувати в установленому Державним комітетом архівів порядку користування архівними документами, що належать державі, управлінню, видавати архівні довідки, копії, витяги з документів юридичним особам і громадянам;

готувати і передавати документи Національного архівного фонду до Державного архіву Луганської області;

складати і оформляти річні розділи зведених описів справ постійного зберігання всього управління;

складати і оформляти описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання;

здійснювати належним чином заходи щодо забезпечення збереженості  документів;

здійснювати видачу документів з архіву в тимчасове користування на підставі відповідного замовлення з обов’язковою реєстрацією в книзі видання справ у робочі приміщення установи;

складати річний план роботи архіву та план-графік передавання документів із структурних підрозділів до архіву;

 надавати звіт про виконання річного плану роботи архіву з доданням видів робіт, що виконані поза планом;

 щороку після закінчення граничних строків зберігання документів Національного архівного фонду в архіві управління передавати їх за графіком до Державного архіву Луганської області;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться на архівному зберіганні в управлінні;

здійснювати відбір для знищення документів відповідно до термінів їх зберігання. Складати та погоджувати у Державному архіві області акти про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

забезпечувати приймання, облік (реєстрацію) та видачу документів з грифом “Для службового користування” та роботу посадових осіб Департаменту з цими документами згідно з чинним законодавством;

здійснювати в обов’язковому порядку доведення до працівників управління, які працюють з документами з грифом “Для службового користування” під особистий підпис:

інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893;

переліку конфіденційної інформації в облдержадміністрації, що є власністю держави та якій надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування”, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.08.2006 № 767/325дск;

здійснювати формування документів у справи відповідно до затвердженої зведеної номенклатури справ;

виконувати оформлення реєстрів на вихідну кореспонденцію та щомісяця складати звіти до відділу бухгалтерського обліку та звітності про використання поштових знаків та конвертів;

брати участь у підготовці, укладенні та контролю за виконанням господарських та підрядних договорів з іншими підприємствами, установами, організаціями, наданні правової оцінки їх проектам;

за дорученням начальника відділу готувати відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб, народних депутатів та інші.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 6704 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу 28.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта:  вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи     без вимог

3 Володіння державною мовою      вільно

Вимоги до компетентності

1Освіта: галузь знань "Право"

2 Професійні чи технічні знання

1) забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами;

2) здійснення належного зберігання справ, книг, журналів;

3) правила ділового етикету;

4) правила поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3   Спеціальний досвід роботи  без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

 

5 Особисті якості : відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях, відповідальність.

                                   Професійні знання

Вимога                                          Компетентні вимоги

1     Знання законодавства - Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

2 Знання спеціального законодавства,що пов'язане із змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Акти законодавства, що стосуються діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та питань державної служби, Положення про управління.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ВАКАНТНУ ПОСАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади спеціаліста відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

приймати, реєструвати, вести облік вхідних документів, що надійшли до управління. Здійснювати рознесення документів, підшитих до справ, в облікових журналах (вхідних, вихідних, наказів);

здійснювати реєстрацію всіх документів створених в ході діяльності управління, наказів начальника відділу з основної діяльності та своєчасно ознайомлювати з ними посадових осіб;

забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами в управлінні на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скороченням кількості документів;

вживати заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів;

здійснювати попередній розгляд документів;

здійснювати контроль за виконанням документів, надавати всі документи, що надішли до управління начальнику управління; 

забезпечувати додержання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності управління, з наступною передачею на державне зберігання;

вдосконалювати форми і методи роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться в діловодстві;

в межах своєї компетенції взаємодіяти з керівниками інших установ з питань роботи з документами;

підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

готувати документи для здачі до архіву, закривати діловодство за минулий рік та готувати діловодство для ведення у наступному році;

здійснювати ведення журналів та книг обліку документів у суворій відповідності до вимог Інструкції з нетаємного діловодства;

приймати від структурних підрозділів управління та зберігати архівні документи;

брати участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ управління, перевіряти відповідність формування документів у справи затвердженій номенклатурі;

проводити попередні експертизи цінностей документів, що перебувають на зберіганні, складати та надавати на розгляд експертної комісії управління проекти описів документів, внесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу працівників управління та актів про вилучення для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду;

організовувати в установленому Державним комітетом архівів порядку користування архівними документами, що належать державі, управлінню, видавати архівні довідки, копії, витяги з документів юридичним особам і громадянам;

готувати і передавати документи Національного архівного фонду до Державного архіву Луганської області;

складати і оформляти річні розділи зведених описів справ постійного зберігання всього управління;

складати і оформляти описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання;

здійснювати належним чином заходи щодо забезпечення збереженості  документів;

здійснювати видачу документів з архіву в тимчасове користування на підставі відповідного замовлення з обов’язковою реєстрацією в книзі видання справ у робочі приміщення установи;

складати річний план роботи архіву та план-графік передавання документів із структурних підрозділів до архіву;

 надавати звіт про виконання річного плану роботи архіву з доданням видів робіт, що виконані поза планом;

 щороку після закінчення граничних строків зберігання документів Національного архівного фонду в архіві управління передавати їх за графіком до Державного архіву Луганської області;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться на архівному зберіганні в управлінні;

здійснювати відбір для знищення документів відповідно до термінів їх зберігання. Складати та погоджувати у Державному архіві області акти про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

забезпечувати приймання, облік (реєстрацію) та видачу документів з грифом “Для службового користування” та роботу посадових осіб Департаменту з цими документами згідно з чинним законодавством;

здійснювати в обов’язковому порядку доведення до працівників управління, які працюють з документами з грифом “Для службового користування” під особистий підпис:

інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893;

переліку конфіденційної інформації в облдержадміністрації, що є власністю держави та якій надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування”, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.08.2006 № 767/325дск.

здійснювати формування документів у справи відповідно до затвердженої зведеної номенклатури справ;

виконувати оформлення реєстрів на вихідну кореспонденцію та щомісяця складати звіти до відділу бухгалтерського обліку та звітності про використання поштових знаків та конвертів;

брати участь у підготовці, укладенні та контролю за виконанням господарських та підрядних договорів з іншими підприємствами, установами, організаціями, наданні правової оцінки їх проектам;

за дорученням начальника відділу готувати відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб, народних депутатів та інші.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5505 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу 30.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 1 Освіта:  вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи - без вимог

3 Володіння державною мовою - вільно

Вимоги до компетентності

Вимога                     Компоненти вимоги

1 Освіта- галузь знань "Право"

2 Професійні чи технічні знання

1) забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами;

2) здійснення належного зберігання справ, книг, журналів;

3) правила ділового етикету;

4) правила поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3 Спеціальний досвід роботи-без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій-Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

 

5 Особисті якості-відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

                                    Професійні знання

Вимога                                            Компетентні вимоги

1 Знання законодавства - Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

2 Знання спеціального законодавства,що пов'язане із змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції -Акти законодавства та нормативні документи, що стосуються діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та питань державної служби, Положення про управління.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

(2 вакансії)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7602 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою         статті 1 Закону України „Про очищення влади” та  надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу 30.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

                               

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта: вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи без вимог

3 Володіння державною мовою - вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

1 Освіта галузь знань "Архітектура та будівництво"

2 Професійні чи технічні знання -виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

3  Спеціальний досвід роботи - без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій -Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

5 Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога                        Компетентні вимоги

1 Знання законодавства-Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва.

Знання спеціального законодавства,що пов'язане із змістом роботи державного службовця

Збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», нормативні акти у сфері будівництва, ДСТУ, ДБН.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації            (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

складає меморіальні ордери за встановленими державним казначейством України формами;

здійснює нарахування заробітної плати та лікарняних;

складає розрахункові та платіжні відомості працівників управління;

приймає участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

готує дані з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підготовки контрольних інформацій до відповідних служб;

забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передає на зберігання;

виконує заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

виконує правила техніки безпеки, охорони праці, протипожежного захисту та норм етичної поведінки державного службовця;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням головного бухгалтера виконує інші завдання, передбачені законодавством.

Бере участь у розробці кошторису на утримання управління, штатного розпису, квартальної та річної звітності.

Виконує роботу з ведення  обліку основних засобів та товаро-матеріальних цінностей, забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.

Приймає авансові звіти по відрядженням, господарчим витратам.

Згідно первинних документів наданих до бухгалтерії, оформлює юридичні та фінансові зобов’язання, проводить реєстрацію зобов’язань в ГУДКСУ з додержанням терміну встановленого нормативними актами Держказначейства.

Складає картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових видатків.

Приймає участь в оформлені заявки до головного розпорядника на фінансування по об’єктам.

Контролює додержання термінів попередньої оплати робіт згідно вимогам укладених договорів.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7602 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу

07.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна (адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта 

  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи

    без вимог

3 Володіння державною мовою

     вільно

Професійна компетентність

1 Освіта галузь знань "Управління та адміністрування"

 

2 Професійні чи технічні знання

1) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності;

2) знання програмного забезпечення для електронного документообороту «Medoc»;

3) правила ділового етикету;

4) правила поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3 Спеціальний досвід роботи без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій    

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

5 Особисті якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях, відповідальність.

Професійні знання

Вимога                                               Компетентні вимоги

1 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, практику застосування чинного законодавства, що стосується діяльності управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову державну мову та правила підготовки документів.

2 Знання спеціального законадавства, що пов'язане із змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про державний бюджет на 2017 рік», «Про публічні закупівлі».

Звертатися:  Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, буд.59, тел. 0953473529
Строк подання заяв - 15  календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 18 жовтня 2017 р.

http://www.loga.gov.ua/sites/default/files/umovi_konkursu_na_gol_special...

Вакансія закрита.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7602 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх

подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу

20.06.2017 о 11.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Прізвище, ім’я та по

батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1 Освіта 

  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи

    без вимог

3 Володіння державною мовою

     вільно

  Спеціальні вимоги

1 Освіта

галузь знань: «Архітектура та будівництво»

2 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва, правила ділового етикету, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

3 Професійні чи технічні знання

виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

4 Спеціальний досвід роботи

Без вимог

 

5 Знання сучасних інформаційних технологій

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

     6 Особисті якості                 

Комунікабельність, вміння швидко приймати рішення, креативний підхід в роботі, орієнтація на результат, вміння працювати в команді, відповідальність.

Звертатися:  Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, буд.59, тел. 0953473529
Строк подання заяв - від 15  календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 30 травня 2017 р.

Результати конкурсу: управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації оголошує результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста виробничо-технічного відділу. За результатами конкурсу сума балів складає 38.

Прізвище, ім’я та по батькові переможця-Шкурідін Олександр Сергійович

Категорія посади-В

Дата оголошення на веб-сайті-30.05.2017

Номер оголошення на веб-сайті-25708

Дата проведення конкурсу-20.06.2017

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

Ким оголошується конкурс Управління капітального будівництва
Посада головний спеціаліст виробничо-технічного відділу
Умови конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Умови оплати праці

- посадовий оклад;

- надбавка до посадового окладу за ранг згідно штатного розпису (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу

09.06.2017 о 11.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Прізвище, ім’я та по

батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1Освіта 

  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або  бакалавра

2 Досвід роботи без вимог  

3 Володіння державною мовою вільно

    

 Спеціальні вимоги

1Освіта

галузь знань: «Архітектура та будівництво», інженер-механік.

2 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва, правила ділового етикету, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

3 Професійні чи технічні знання

виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

 

4 Спеціальний досвід роботи

Без вимог

5 Знання сучасних інформаційних технологій

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

  6 Особисті якості                  

Комунікабельність, вміння швидко приймати рішення, креативний підхід в роботі, орієнтація на результат, вміння працювати в команді, відповідальність.

 

 

Звертатися:  Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, буд.59, тел. 0953473529

Строк подання заяв - від 15  календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 23 травня 2017 р.

           Результати конкурсу:управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації  надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста виробничо-технічного відділу. За результатами конкурсу сума балів складає 39,4.

Прізвище, ім’я та по батькові переможця-Абраменко Р.Л.

Категорія посади В

Дата оголошення на веб-сайті 23.05.2017

Номер оголошення на веб-сайті 24801

Дата проведення конкурсу 09.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомитися із законом про державну службу

 

 

WEB-посилання: Луганський регіональний центр зайнятості »