Перелік адміністративних послуг

Перелік
адміністративних послуг (документів дозвільного характеру), що надаються управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації через Центр надання адміністративних послуг у м. Сєвєродонецьку

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

Порядок надання адміністративної послуги

1.

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

п.13 ч.1 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

2.

Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

п.7 ст.7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-ІV, п.13 ч.1 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, п. 9 постанови КМУ  «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» від 13.03.2002  № 316, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

3.

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

п.16  ч.1 ст.6 Закону України  «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ , Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

4.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

п.9 ч.1 ст.6 Закону України  «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ,

Інформаційна картка

Технологічна картка

5.

Реєстрація статуту (положення) релігійної організації

ч.1 ст.14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 № 987-ХІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

6.

Скасування реєстрації статуту (положення) релігійної організації

ст.16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»  від 23.04.1991 № 987-ХІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

7.

Погодження священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам, іншим представникам зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні на проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів або іншу канонічну діяльність

ч.4 ст.24 Закону України  «Про свободу совісті та релігійні організації»  від 23.04.1991 № 987-ХІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка