Усиновлення

Перелік документів, необхідних для усиновлення дитини громадянином України

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем
свого проживання.

До заяви додаються такі документи:

1) довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

2) копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;

3) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком;

4) нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

5) довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання;

6) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

ВИСНОВОК

про стан здоров'я громадянина

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________

Дата і місце народження __________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) __________________________________________________________

(адреса)

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог __________________________________________________ ___________________

(діагноз) (дата)

Психіатр __________________________________________________________ ___________________

(діагноз) (дата)

Фтизіатр __________________________________________________________ ___________________

(діагноз) (дата)

Терапевт __________________________________________________________ ___________________

(діагноз) (дата)

Нарколог __________________________________________________________ ___________________

(діагноз) (дата)

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана _____________________________________________________________________

(дата, номер, результат)

ВІЛ-інфікованість (відповідно до законодавства____________________________________________________________

(дата, номер, результат)

Остаточний висновок ____________________________________________________________________

_________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

Керівник лікувально- профілактичного закладу __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. "___" ____________ 200_ р.