Основні завдання

Основним завданням Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації є забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, європейської інтеграції та транскордонного співробітництва.

                                          

Департамент відповідно до покладених на нього основних завдань:

1.1.    Організовує виконання актів законодавства у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної, виставкової діяльності, європейської інтеграції та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своїх повноважень.

1.2.    Здійснює моніторинг у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності за рахунок недержавного інвестування, виставкової діяльності в області.

1.3.    Аналізує стан і тенденції розвитку міжнародних відносин, залучення іноземних інвестицій, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності.

1.4.    Розробляє і подає голові облдержадміністрації та органам виконавчої влади вищого рівня пропозиції щодо:

удосконалення законодавства у сфері міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної та виставкової діяльності;
розвитку міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних відносин;
сприяння створенню умов для залучення іноземних інвестицій;
формування переліку міжнародних заходів;
 участі Луганської області у міжнародних, виставкових та презентаційних заходах;
 вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими                суб'єктами        транскордонного співробітництва проектів (програм);
складу офіційних делегацій облдержадміністрації, що направляються за кордон, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі у переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва у встановленому порядку.

Бере участь у:

розробленні і виконанні державних та регіональних цільових програм розвитку за напрямами міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної, інвестиційної та виставкової діяльності, європейської інтеграції;
 підготовці пропозицій щодо співробітництва з регіонами іноземних держав та України, розробки проектів відповідних угод, протоколів, меморандумів щодо їх реалізації тощо, організації виконання положень укладених угод;
підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;
 розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України.

     3.    Сприяє:

реалізації на регіональному рівні завдань і заходів, спрямованих на розвиток економічного співробітництва з державами - членами Організації Північноатлантичного договору;
розвитку міжнародного, співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційної привабливості територій області;
розвитку діючих та створенню нових форм інвестиційної діяльності;
участі підприємств, установ та організацій області у виставкових та презентаційних заходах разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації.