Вакансії

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   04.02.2020    № 2 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:     - головного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

 

УМОВИ

проведення конкурсу

 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

головного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин,

промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадових обов'язків:

1) виконує покладені на відділ завдання з реалізації державної та регіональної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) готує необхідні матеріали для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює переклад з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів,  що надходять до відділу або створюються відділом;

3) надає практичну допомогу підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав;

4) здійснює роботу з координації взаємодії суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, створення необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

5) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні  державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв’язків.

        в межах компетенції бере участь у:

підготовці та проведенні зустрічей посадових осіб Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює за потреби переклад з англійської/на англійську мову підчас зустрічей;

підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів;

звітів голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу;

виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 11000 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

1)  заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби  за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  №  246 (далі – Порядок),

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

 - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує  громадянство України;

 - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

 3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

    Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 19.02.2020

Додаткові (необов’язкові) документи

 Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22)

початок о 09.30 год. 25.02.2020

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Головко Олена Олександрівна

тел.(06452) 2-30-35

 

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право»,  «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування».

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

Виконання покладених завдань і дотримання встановленних цілей, пріоритетів та орієнтирів. Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань. Знання  законодавства. Володіння теоретичними та практичними навичками перекладу, інноваційними технологіями перекладу. Дотримання загальних правил ділового етикету. Мотивування. Інноваційність та неупередженість

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

закони України  «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України», «Про міжнародні договори України», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», укази Президента України «Про державний протокол та церемоніал України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної  посади (наказ від 03.01.2020    №  1),  який було проведено 28.01.2020 року: дата, номер оголошення 08.01.2020 №  УІОЛА 212К. 

Посада, категорія: головний спеціаліст  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації, категорія «В».

Інформація про кандидатів: відсутні кандидати для включення до загального рейтингу  на посаду  головного  спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.