Вакансії

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   12.11.2019    № 33 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної: - провідного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

 

УМОВИ

проведення конкурсу

 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

провідного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин,

промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадових обов'язків:

1) виконує покладені на відділ завдання з реалізації державної та регіональної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) готує необхідні матеріали для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, переклад з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів, що надходять до відділу або створюються відділом;

3) надає практичну допомогу підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав;

4) координує взаємодію суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, сприяє створенню необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

5) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв'язків.

        в межах компетенції бере участь у:

 • підготовці та проведенні зустрічей посадових осіб

Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює за потреби переклад з англійської/на англійську мову підчас зустрічей;

- підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів;

 - підготовці звітів голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин; підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

- розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством;      

- опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу; виконує інші повноваження, визначені чинним законодавством

Умови оплати праці

посадовий оклад - 9380 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

1)  заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби  за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 №844 (далі – Порядок),

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

 - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує  громадянство України;

 - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

 3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

    Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 26.11.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

 Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22) ,

початок о 09.30 год. 29.11.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Лисенко Лілія Юріївна

тел.(06452) 2-30-35

 

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність,

порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

закони України  «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України», «Про міжнародні договори України», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», укази Президента України «Про державний протокол та церемоніал України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»

 

 

 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних  посад (наказ від 18.09.2019    № 27), який було проведено 08.10.2019 року:

 

Дата, номер оголошення

Посада, категорія

ПІБ переможця

Загальна кількість балів

1

18.09.2019

№162906

Заступник начальника відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації (тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника), категорія «Б»

Решетнікова Ганна Євгенівна

21,83

 

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   18.09.2019    № 27 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади:

     

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

 заступник начальника відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадової  інструкції:

керівництво роботою відділу, визначення функціональних обов’язків спеціалістів відділу, розробка їх посадових інструкцій і персональна відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених Положенням про відділ, управління, Департамент;

планування роботи відділу й забезпечення виконання перспективних і поточних планів роботи;

розроблення та здійснення заходів щодо удосконалення діяльності відділу;

визначення завдань та розподіл обов’язків між працівниками відділу, аналіз результатів їхньої роботи, вжиття заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу;

дотримання існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю», вжиття необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

надання пропозицій заступнику директора Департаменту – начальнику управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, підвищення кваліфікації працівників;

співпраця із структурними підрозділами обласної держадміністрації, виконкомами міських рад, районних державних адміністрацій, підприємствами та організаціями області з питань організації семінарів, форумів, засідань тощо з питань зовнішніх зносин.

забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин;

підготовка необхідних матеріалів для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, переклад з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів,  що надходять до відділу або створюються відділом;       

надання практичної допомоги підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав;

координація взаємодії суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, сприяє створенню необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні  державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв'язків.

 1. в межах компетенції бере участь у:

підготовці    та      проведенні    зустрічей     посадових     осіб     Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює за потреби переклад з англійської/на англійську мову підчас зустрічей;

забезпеченні державної політики з питань євроінтеграційного планування та розвитку зовнішніх зносин області;

стратегічному плануванні, програмуванні та прогнозуванні економічного та соціального розвитку області та проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку з питань зовнішніх зносин;

підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі облдержадміністрації у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань зовнішніх зносин.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12400 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника  

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК;

 8.) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 02.10.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

особа, яка має інвалідність та потребує, у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням з додатками, копією довідки про присвоєння інвалідності та копією індивідуальної програми реабілітації (за наявності)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22),

початок о 09.30 год.08.10.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 вища освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче рівня магістра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

 досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або   досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»,

Закон України «Про дипломатичну службу»,

Закон України «Про міжнародні договори України»,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»,

Указ Президента України «Про державний протокол та церемоніал України»,

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»,

Указ Президента України «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями»; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання реалізації зовнішніх зносин, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності обласної державної адміністрації, Департаменту.

 

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних  посад (наказ від 06.08.2019 № 18), який було проведено 27.08.2019 року:

 

Дата, номер  оголошення

Посада, категорія

П.І.Б. переможця

Загальна кількість балів

1.

 

06.08.2019

№ 156906

начальник відділу залучення міжнародної технічної допомоги управління міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації ( категорія «Б») 

Целіщев Євгеній Борисович

21,83

-

-

2

06.08.2019

№ 156908

провідний спеціаліст відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку (категорія «В»)

переможці відсутні

-

 

 

Наказом Департаменту  міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин   Луганської облдержадміністрації від 06.08.2019 № 18 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби:

- начальника відділу залучення міжнародної технічної допомоги управління міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації  (категорія «Б»);

провідного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту (категорія «В»).

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

 начальника відділу залучення міжнародної технічної допомоги управління міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадової  інструкції:

  керівництво роботою відділу, визначення функціональних обов’язків спеціалістів відділу, розробка їх посадових інструкцій і персональна відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених Положенням про відділ, управління, Департамент;

здійснення керівництва діяльністю відділу;

планування роботи відділу й забезпечення виконання перспективних і поточних планів роботи;

розроблення та здійснення заходів щодо удосконалення діяльності відділу;

визначення завдань та розподіл обов’язків між працівниками відділу, аналіз результатів їхньої роботи, вжиття заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу;

дотримання існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю», вжиття необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

надання пропозицій заступнику директора Департаменту – начальнику управління міжнародної технічної допомоги про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, підвищення кваліфікації працівників;

співпраця із структурними підрозділами обласної держадміністрації, виконкомами міських рад, районних державних адміністрацій, підприємствами та організаціями області з питань організації семінарів, форумів, засідань тощо з питань залучення міжнародної технічної допомоги.

забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері сприяння залученню міжнародної технічної допомоги;

співробітництво та взаємодія з різного роду міжнародними організаціями, проектами, агентствами тощо, які працюють на території області;

підготовка для подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозицій щодо визначення регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги;

аналіз потреб області та сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги для їх забезпечення.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12960 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК;

 8.) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

   

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 20.08.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

особа, яка має інвалідність та потребує, у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням з додатками, копією довідки про присвоєння інвалідності та копією індивідуальної програми реабілітації (за наявності)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22),

початок о 09.30 год. 27.08.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 вищу освіту ступеня магістра за однією зі спеціальностей: «Економіка підприємства», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

 досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»;

Закон України «Про міжнародні договори України»;

«Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

 

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

провідного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин,

промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадових обов'язків:

1) виконує покладені на відділ завдання з реалізації державної та регіональної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) готує необхідні матеріали для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, переклад з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів, що надходять до відділу або створюються відділом;

3) надає практичну допомогу підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав;

4) координує взаємодію суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, сприяє створенню необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

5) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв'язків.

        в межах компетенції бере участь у:

 • підготовці та проведенні зустрічей посадових осіб

Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює за потреби переклад з англійської/на англійську мову підчас зустрічей;

- підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів;

 - підготовці звітів голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин; підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

- розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством;      

- опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу; виконує інші повноваження, визначені чинним законодавством

Умови оплати праці

посадовий оклад - 9380 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

   

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 20.08.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

особа, яка має інвалідність та потребує, у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням з додатками, копією довідки про присвоєння інвалідності та копією індивідуальної програми реабілітації (за наявності)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22) ,

початок о 09.30 год. 27.08.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіту не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра або бакалавра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність,

порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

закони України  «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України», «Про дипломатичну службу», «Про міжнародні договори України», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», укази Президента України «Про державний протокол та церемоніал України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних  посад (наказ від 21.06.2019 № 10), який було проведено 11.07.2019 року:

 

Дата, номер  оголошення

Посада, категорія

П.І.Б. переможця

Загальна кількість балів

1.

 

21.07.2019

№ 151071

заступник директора Департаменту – начальник управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин, категорія «Б» 

Колесник Валентина

Едуардівна

25,33

Хандій Віталій Вікторович

18,01

2

21.07.2019

№ 151072

провідний спеціаліст відділу залучення міжнародної технічної допомоги  управління міжнародної технічної допомоги (категорія «В»)

Князєва Аліна Андріївна

11,84

-

-

3.

21.07.2019

№ 151075

провідний спеціаліст відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку (категорія «В»)

переможці відсутні

-

 

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації від 21.06.2019 № 10 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад  державної служби:

заступника директора Департаменту – начальника управліннязовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту ( категорія «Б»);

провідного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту (категорія «В»);

провідного спеціаліст а відділу залучення міжнародної технічної допомоги управління міжнародної технічної допомоги Департаменту (категорія «В»).

 

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

 заступника директора Департаменту – начальника управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадової  інструкції :

  1) забезпечує:

виконання покладених на управління завдання з реалізації державної політики з питань промоції та інноваційної діяльності, зовнішніх зносин на регіональному рівні, своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, підготовку пропозицій щодо інноваційних проектів, реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інноваційних ресурсів, створення сприятливого клімату для інноваційній діяльності у регіоні та створенню інфраструктури у цій сфері; міжрегіонального співробітництва, зовнішніх зносин

2) здійснює  керівництво  управлінням /Департаментом,  несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні/Департаменту;

3) подає на затвердження директору Департаменту положення про управління;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності  роботи управління/ Департаменту;

6) звітує перед директором Департаменту про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – у межах компетенції або за дорученням директора Департаменту;

8) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців управління;

9) подає у межах наданих повноважень директору Департаменту рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців управління;

10) організовує роботу з підвищення кваліфікації державних службовців управління;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

12) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в управлінні;

13) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством

Умови оплати праці

посадовий оклад – 21980 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК;

 8.) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

    Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 08.07.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22) ,

початок о 09.30 год.11.07.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 вищу освіту ступеня магістра за однією зі спеціальностей: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

 досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або   досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

 • аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

         Закони України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України», «Про дипломатичну службу», «Про міжнародні договори України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про індустріальні парки», «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», укази Президента України «Про державний протокол та церемоніал України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності обласної державної адміністрації, Департаменту

 

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

 

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

провідного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин,

промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадових обов'язків:

1) виконує покладені на відділ завдання з реалізації державної та регіональної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) готує необхідні матеріали для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, переклад з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів, що надходять до відділу або створюються відділом;

3) надає практичну допомогу підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав;

4) координує взаємодію суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, сприяє створенню необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

5) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв'язків.

        в межах компетенції бере участь у:

 • підготовці та проведенні зустрічей посадових осіб

Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює за потреби переклад з англійської/на англійську мову підчас зустрічей;

- підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів;

 - підготовці звітів голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин; підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

- розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством;      

- опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу;

виконує інші повноваження, визначені чинним законодавством

Умови оплати праці

посадовий оклад - 9380 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

    Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 08.07.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22) ,

початок о 09.30 год. 11.07.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність,

порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність,неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

закони України  «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України», «Про дипломатичну службу», «Про міжнародні договори України», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», укази Президента України «Про державний протокол та церемоніал України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»

 

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

провідного спеціаліста  відділу залучення міжнародної технічної допомоги  управління  управління міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Завданнями, обов'язками та повноваженнями провідного спеціаліста відділу є:

виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики з питань міжнародної технічної допомоги;

співробітництво та взаємодія з різного роду міжнародними організаціями, проектами, агентствами тощо, які працюють на території області;

підготовка для подання Мінекономрозвитку пропозицій щодо визначення регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги;

аналіз потреб області та сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги для їх забезпечення;

співпраця із структурними підрозділами обласної держадміністрації, виконкомами міських рад, районних державних адміністрацій, підприємствами та організаціями області з питань організації семінарів, форумів, засідань тощо з питань залучення міжнародної технічної допомоги.

В межах наданих повноважень:

забезпеченні супроводу зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з питань міжнародної технічної допомоги;

взаємодії з міжнародними організаціями;

розробці та реалізації на території області заходів, пов'язаних із залученням міжнародної технічної допомоги для поглиблення міжнародної співпраці;

наданні методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади у сфері міжнародної технічної допомоги;

розробці проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень Департаменту;

роботі спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації щодо залучення міжнародної технічної допомоги;

розробленні та оновленні методичних посібників щодо взаємодії з міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

розробленні проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку;

підготовці та реалізації складових національних проектів на території регіону;

розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

опрацюванні проектних документів для подальшого здійснення державної реєстрації Мінекономрозвитку проектів міжнародної технічної допомоги (технічного завдання, меморандуму, протоколу про наміри, плану діяльності, планів закупівлі товарів робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги);

виконанні актів законодавства у сфері міжнародної технічної допомоги та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своїх повноважень;

розробленні і виконанні державних та регіональних цільових програм розвитку з питань міжнародної технічної допомоги;

підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

підготовці щотижневої інформації про роботу відділу;

виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань

Умови оплати праці

посадовий оклад - 9380 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

    Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 08.07.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22) ,

початок о 09.30 год.11.07.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за напрямами підготовки «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

вміння визначати пріоритети в роботі, уміння працювати в команді, аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), виваженість, уміння дотримуватись субординації

3.

 Особистісні якості

 

комунікабельність, креативність, ініціативність, надійність, емоційна стабільність, порядність, дисциплінованість, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання законодавства:

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»;

Закон України «Про міжнародні договори України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

 

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

 

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської облдержадміністрації від 22.05.2019 № 5

оголошено конкурси на зайняття вакантних посад державної служби:

1) головного спеціаліста  відділу супроводу міжнародної технічної допомоги управління міжнародної технічної допомоги (категорія «В»).

Загальні умови

Посадові обов’язки

Завданнями, обов'язками та повноваженнями головного спеціаліста відділу є:

виконання покладених на відділ завдань з реалізації

державної політики з питань міжнародної технічної допомоги;

співробітництво та взаємодія з різного роду міжнародними організаціями, проектами, агентствами тощо, які працюють на території області;

підготовка для подання Мінекономрозвитку пропозицій щодо визначення регіональних і галузевих пріоритетів для супроводу міжнародної технічної допомоги;

співпраця із структурними підрозділами обласної держадміністрації, виконкомами міських рад, районних державних адміністрацій, підприємствами та організаціями області з питань організації семінарів, форумів, засідань тощо з питань супроводу міжнародної технічної допомоги.

В межах наданих повноважень бере участь у:

проведенні консультативної та інформаційно-роз`яснювальної роботи з питань супроводу міжнародної технічної допомоги;

забезпеченні супроводу зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з питань міжнародної технічної допомоги;

взаємодії з міжнародними організаціями;

роботі міжнародних організацій, міжурядових комісій, комітетів, робочих груп тощо;

наданні методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади у сфері міжнародної технічної допомоги;

розробці проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень Департаменту;

роботі спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації щодо супроводу міжнародної технічної допомоги;

розробленні та оновленні методичних посібників щодо взаємодії з міжнародними організаціями з питань супроводу міжнародної технічної допомоги;

розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

опрацюванні проектних документів для подальшого здійснення державної реєстрації Мінекономрозвитку проектів міжнародної технічної допомоги (технічного завдання, меморандуму, протоколу про наміри, плану діяльності, планів закупівлі товарів робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги);

виконанні актів законодавства у сфері міжнародної технічної допомоги та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своїх повноважень;

підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийняття за ними відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

підготовці щотижневої інформації про роботу відділу;

опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань

Умови оплати праці

посадовий оклад - 10220 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗАК.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 05.06.2019

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22) ,

початок о 09.30 год.11.06.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за напрямами підготовки «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування», інші

2

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

-

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), виваженість, уміння дотримуватись субординації, вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді

3.

 Особистісні якості

 

ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

   Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»; Закон України «Про міжнародні договори України»; постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»

 2) спеціаліста відділу супроводу міжнародної технічної допомоги управління міжнародної технічної допомоги (категорія «В»).

Загальні умови

Посадові обов’язки

Завданнями, обов'язками та повноваженнями 

спеціаліста відділу є:

виконання покладених на відділ завдань з реалізації

державної політики з питань міжнародної технічної допомоги;

співробітництво та взаємодія з різного роду

міжнародними організаціями, проектами, агентствами тощо, які працюють на території області;

співпраця із структурними підрозділами обласної

держадміністрації, виконкомами міських рад, районних державних адміністрацій, підприємствами та організаціями області з питань організації семінарів, форумів, засідань тощо з питань супроводу міжнародної технічної допомоги.

В межах наданих повноважень бере участь у:

забезпеченні   супроводу   зустрічей    керівництва

обласної державної адміністрації з питань міжнародної технічної допомоги;

взаємодії з міжнародними організаціями;

розробці та   реалізації на території області заходів,

пов'язаних із супроводом міжнародної технічної допомоги для поглиблення міжнародної співпраці;

розробці проектів   розпоряджень   голови обласної

державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень Департаменту;

роботі спільно зі структурними підрозділами

облдержадміністрації щодо супроводу міжнародної технічної допомоги;

розробленні та оновленні методичних посібників

щодо взаємодії з міжнародними організаціями з питань

супроводу міжнародної технічної допомоги;

виконанні актів законодавства у сфері міжнародної

технічної допомоги та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своїх повноважень;

розробленні і виконанні державних та регіональних

цільових програм розвитку з питань міжнародної технічної допомоги;

підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів

з питань, що відносяться до компетенції відділу;

розгляді звернень громадян, підприємств, установ та

організацій, органів місцевого самоврядування та прийняття за ними відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

підготовці щотижневої інформації про роботу відділу;

опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань

Умови оплати праці

посадовий оклад - 7620 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗАК.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 05.06.2019

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22)

початок о 09.30 год. 11.06.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за напрямами підготовки «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління та адміністрування», інші

2

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), виваженість, уміння дотримуватись субординації, вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді

3.

 Особистісні якості

 

ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»;

Закон України «Про міжнародні договори України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

3) головного спеціаліста відділу промоції та інноваційного розвитку управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку (категорія «В»).

Загальні умови

Посадові обов’язки

В межах компетенції бере участь у:

розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території області у сфері інноваційної та промоційної діяльності;

підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

реалізації заходів, спрямованих на нарощування інноваційних ресурсів, створення сприятливого клімату для інноваційній діяльності у регіоні та створенню інфраструктури у цій сфері;

підготовці для подання Мінекономрозвитку пропозиції стосовно включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету;

у роботі з відбору інноваційних проектів та готує пропозиції про доцільність їх реалізації для надання державної підтримки, виходячи з програм економічного і соціального розвитку міст та районів області;

розробленні в установленому порядку пропозицій щодо:

-створення індустріальних парків, в тому числі проектів концепцій індустріальних парків на землях державної власності, щодо яких обласна державна адміністрація уповноважена на розпорядження відповідними земельними ділянками, та розглядає відповідні пропозиції орендарів таких земельних ділянок, в тому числі щодо внесення відповідних змін до договорів оренди земельних ділянок і погодження концепцій індустріальних парків;

-державної підтримки індустріальних парків за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів;

здійсненні моніторингу та аналізу стану і тенденцій розвитку науково-технічної, інноваційної, виставкової діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;

підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

забезпеченні у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації участь підприємств, установ, організацій області у виставково-ярмаркових, презентаційних заходах;

здійсненні в установленому порядку заходів щодо презентації інноваційних можливостей області в Україні та за кордоном, зокрема, шляхом підготовки промоційної продукції, участі у форумах, конференціях, засіданнях «круглих столів», проведення офіційних та робочих зустрічей;

сприянні створенню умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин; 

сприянні розширенню міжнародного співробітництва у сфері промоції, інноваційної та виставкової діяльності;

розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийняття за ними відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації, наказів директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу;

опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

підготовці щотижневої інформації про роботу відділу;

виконує інші повноваження, визначенні чинним законодавством.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 10220 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси);

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗАК.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

Строк подання документів: 15  календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 05.06.2019р.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22)

початок о 09.30 год.11.06.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за напрямами підготовки «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування»

2

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером)

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність,

порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість тощо

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»

Закон України «Про міжнародні договори України»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Закон України «Про індустріальні парки»

Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання інноваційної діяльності

 

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної (наказ від 26.11.2018 № 37), який було проведено 14.12.2018 року:

№ з/п

з

Номер вакансії та дата оприлюднення

Назва посади, категорія

Прізвище, ім’я по батькові

кандидата

Загальна кількість балів

примітка

1.

 

№ 113934

26.11.2018

 

Заступник директора Департаменту –  начальник  управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності

Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)                          

Снопенко Михайло Георгійович

27,9

переможець

   Головінова Юлія Володимирівна

19,75

    другий за результатами

 

Наказом Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації від 26.11.2018 № 37

оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

- заступника директора Департаменту-начальника управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності (категорія «Б»).

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

заступника директора Департаменту –  начальника управління міжнародної технічної

допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності

Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Відповідно до посадової інструкції:

      1) забезпечує:

 реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, реалізацію на території області державної політики у сфері цільових програм розвитку за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги, інвестицій та  виставкової діяльності;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки,  охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, спорту та інших сфер суспільного життя;

виконання актів законодавства у сфері інвестиційної діяльності, міжнародної технічної допомоги та здійснення контролю за їх реалізацією в межах повноважень;

виконання інших завдань, покладених на управління  та Департамент;

    2) виконує обов’язки директора Департаменту у разі його відсутності;

     3) організує  роботу  працівників  Департаменту  з:

виконання державних та регіональних програм, виконавцем (співвиконавцем) яких є Департамент, відповідно до покладених обов’язків;

розроблення проектів розпоряджень голови, наказів директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

з опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та місцевих рад; розгляду працівниками управління звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийняття за ними відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

    4) забезпечує проведення моніторингу у сфері інвестиційної діяльності, міжнародної технічної допомоги за рахунок недержавного інвестування,  аналізує стан і тенденції залучення іноземних інвестицій,  сприяє створенню умов для залучення іноземних інвестицій, участі Луганської області у міжнародних, виставкових та презентаційних заходах;

    5) бере участь у:

розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням директора Департаменту та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;

    6) здійснює:

заходи щодо презентації економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області за кордоном, зокрема, шляхом організації та участі у форумах, конференціях, «круглих столах», проведення офіційних і робочих зустрічей;

моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізу впливу наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозицій стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС;

контроль за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та подання пропозицій голові облдержадміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації щодо координатора проекту;

аналіз результатів роботи підзвітного та підконтрольного йому структурного підрозділу Департаменту, підготовки на розгляд директора Департаменту  відповідних ґрунтовних висновків і пропозицій;

   7) готує інформаційно-аналітичні матеріали для участі облдержадміністрації у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;

    8) розробляє пропозиції щодо участі Луганської області у міжнародних, виставкових та презентаційних заходах;

    9) вносить у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення законодавства в сфері європейської інтеграції та інвестиційної діяльності;

    10) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності;

    11) проводить у межах повноважень особистий прийом громадян та розгляд їх звернень.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 18000 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) Копія паспорта громадянина України.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5) Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6) Заповнена особова картка встановленого зразка.

7) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8) Заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

      Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

     Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Національного агентства України з питань державної служби та Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.

      Документи подаються до 10.12.18

 

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

14.12.2018, початок о 09.30 год. за адресою: 93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59,

(5 поверх, каб.22)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра, підготовка за напрямами: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій належно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача: досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет тощо

2.

 Ділові якості

Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, лідерські якості,  адаптивність, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді тощо

3.

 Особисті якості

 

Комунікабельність, креативність, інноваційність, енергійність, дисциплінованість, порядність,  тактовність, відповідальність, рішучість, гнучкість

4.

 Лідерство

Ведення ділових переговорів;

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів

5.

 Комунікації та взаємодія

Вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість

6.

 Прийняття ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати при багатозадачності

7.

 Управління організацією роботи та персоналом

Організація і контроль роботи;

вміння розв’язання конфліктів;

оцінка і розвиток підлеглих

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»;

постанова Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

Закон України «Про режим іноземного інвестування»;

Закон України № 1390-VIII"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій";

Закон України «Про індустріальні парки».

 

 

Наказом Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації від 18.09.2018 № 27

оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

- провідного спеціаліста відділу міжнародної технічної допомоги та європейської інтеграції  управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної (категорія «В»).

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу міжнародної технічної допомоги та європейської інтеграції  управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної

діяльності Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Відповідно до посадової інструкції:

     1) виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики з питань міжнародної технічної допомоги;

     2) співпраця із структурними підрозділами обласної держадміністрації, виконкомами міських рад, районних державних адміністрацій, підприємствами та організаціями області з питань організації семінарів, форумів, засідань тощо з питань міжнародної технічної допомоги та європейської інтеграції;

     3) інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області про відкриті грантові програми;

     4) розробка та оновлення методичних посібників щодо діяльності міжнародних фінансових організацій та забезпечення консультаційної підтримки районним державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та заінтересованим суб'єктам господарювання з питань залучення міжнародної технічної  допомоги, участі у грантових програмах;

В межах наданих повноважень:

    1) приймає участь у роботі керівних, консультативних та дорадчих органів, що утворюються у рамках програм та проектів зовнішньої допомоги Європейського Союзу;

    2) здійснює заходи щодо презентації економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області за кордоном, зокрема, шляхом організації та участі у форумах, конференціях, «круглих столах», проведення офіційних і робочих зустрічей;

     3) забезпечує розвиток міжнародного співробітництва, європейської інтеграції, залучення міжнародної технічної допомоги;

     4) організовує взаємодію з міжнародними організаціями;

     5)забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

     6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

     7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, що відносяться до компетенції відділу;

     8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, що відносяться до компетенції відділу;

    9) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

      10) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції, міжнародної технічної допомоги;

      11) забезпечує виконання вимог чинного законодавства України з питань проходження державної служби працівниками відділу;

      12) забезпечує виконання інших завдань, покладених на відділ, управління та Департамент      

Умови оплати праці

посадовий оклад, надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси) – заповнюється власноруч;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік (подається роздрукована декларація з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції).

      Можуть надаватися додаткові документи стосовно  досвіду  роботи,  професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

     Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та на офіційному веб-сайті Депертаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, останній день надання документів 03.10.2018р.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

10.10.2018, початок о 09.30 год., за адресою: 93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59,

(5 поверх, каб.22)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, підготовка за напрямами «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», інші

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 • аналітичні здібності,
 • адаптивність;
 • діалогове спілкування (письмове і усне),
 • оперативність;
 • здатність концентруватись на деталях;
 • виваженість,
 • вміння вести перемовини,
 • стресостійкість,
 • вміння визначати пріоритети,
 • вміння аргументовано доводити власну точку зору,
 • уміння працювати в команді тощо

 

3.

 Необхідні особисті якості

 

-  інноваційність,

-  креативність,

 - ініціативність,

-  дисциплінованість, 

-  тактовність,

-  гнучкість,

-  емоційна стабільність,

-  комунікабельність,

-  рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»;

- Закон України «Про міжнародні договори України»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

- постанова Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

3.

Інші знання відповідно до посадової інструкції

    знання та вміння практично застосовувати:

нормативно-правові акти; методи  аналізу; методи роботи з таблицями  Excel

     вміння:

обробляти та аналізувати великі масиви інформації як в електронному вигляді, так і на паперових носіях; написання інформаційних матеріалів, доповідей; виконувати завдання у найкоротші терміни з урахуванням важливості та пріоритетності; знання основ ділового етикету, знання сучасних теорій і практик діловодства, ділової мови, здійснення контролю за дотриманням строків виконання доручень

 

 

Наказом Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації від 12.06.2018 № 18 оголошено проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  категорії «В» на період відпустки для догляду за дитиною

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціалісту відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Відповідно до посадової інструкції:

- виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної та регіональної політики у сфері зовнішніх зносин;

- підготовка необхідних матеріалів для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;           

- надання практичної допомоги підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і зовнішньоекономічної діяльності;

- робота з координації взаємодії суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, створення необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

- сприяння створенню інформаційно-телекомунікаційних центрів з метою формування базових умов для реалізації міжрегіональних угод;

- забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні  державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв'язків.

В межах компетенції бере участь у:

- підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів;

- підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради з питань зовнішніх зносин;

- підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

- розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

- опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад, надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

на період відпустки для догляду за дитиною

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (із зазначенням електронної адреси) – заповнюється власноруч;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заповнюється власноруч);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік (подається роздрукована декларація з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції).

      Можуть надаватися додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

     Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та на офіційному веб-сайті Депертаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

04.07.2018, початок о 09.30 год.

за адресою: 93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59,

(5 поверх, каб.22)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Підготовка за напрямами «Міжнародні відносини», «Міжнародне право», «Філологія» (іноземна мова).

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати.

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами;

2) вміння ефективно доносити інформацію, погоджувати позиції та виробляти консенсусні  рішення;

3) здатність вибудовувати, підтримувати та розвивати ефективні партнерські відносини з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій тощо.

3

Сприйняття змін:

здатність швидко та легко адаптуватися до нових умов, виробляти продуктивні форми взаємодії та інтегрувати корисний досвід в умовах змін

4

Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

5

Особистісні компетенції:

 

 1. здатність ефективно керувати своїми

діями та поведінкою в обмежених, складних, невизначених умовах;

 1. особиста та соціальна відповідальність (здатність в повній мірі дотримуватись встановлених правил та відповідати за власні та спільні вчинки, дії та їх наслідки);
 2. спрямування до розвитку, самовдосконалення та всебічної професійної самореалізації;
 3. найвищий рівень продуктивності та мотивації у роботі;
 4. вміння цілеспрямовано та раціонально організовувати власну діяльність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 1. Конституція України;

2)  Закон України «Про державну службу»;

 1. Закон України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1. Закон України «Про очищення влади»;
 2. Закон України «Про захист персональних даних»;
 3. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 4. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

 1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 2. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 4. Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»;
 5. Закон України «Про дипломатичну службу»;
 6. Закон України «Про міжнародні договори України»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»;
 9. Указ Президента України «Про державний протокол та церемоніал  України» від  (із змінами);
 10. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» (із змінами);
 11. Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку здійснення заходів у сфері зовнішніх зносин місцевими органами виконавчої влади» від 19.09.2006 №910;
 12. інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері зовнішніх зносин.

3.

Професійні знання

 1. знання загальних особливостей дипломатично-

го листування;

 1. навички підготовки службових документів та 

інформаційних і позиційних матеріалів;

 1. знання основ дипломатичного протоколу та

етикету, а також принципи ведення переговорного процесу;

 1. знання вимог законодавства, якими визначений

порядок організації діловодства;

 1. знання сучасних інформаційних технологій,

навички роботи з соціальними медіа;

 1. уміння використовувати комп’ютерне

обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку;

 1. практика застосування чинного законодавства

у відповідній сфері;

 1. знання основ державного управління,

економіки, законодавства про працю;

 1. правил поведінки державного службовця.

 

 

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад, який було проведено 07.06.2018 року:

 

Дата, номер  оголошення

Посада, категорія

П.І.Б. переможця

Загальна кількість балів

1.

18.05.2018,

№ 85565

 

Головний спеціаліст відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності «В»

-

-

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Відповідно до посадової інструкції:

      1) забезпечує:

 реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, реалізацію на території області державної політики у сфері цільових програм розвитку за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги, інвестицій та  виставкової діяльності;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки,  охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, спорту та інших сфер суспільного життя;

виконання актів законодавства у сфері інвестиційної діяльності, міжнародної технічної допомоги та здійснення контролю за їх реалізацією в межах повноважень;

виконання інших завдань, покладених на управління  та Департамент;

    2) виконує обов’язки директора Департаменту у разі його відсутності;

     3) організує  роботу  працівників  Департаменту  з:

виконання державних та регіональних програм, виконавцем (співвиконавцем) яких є Департамент, відповідно до покладених обов’язків;

розроблення проектів розпоряджень голови, наказів директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

з опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та місцевих рад; розгляду працівниками управління звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийняття за ними відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

    4) забезпечує проведення моніторингу у сфері інвестиційної діяльності, міжнародної технічної допомоги за рахунок недержавного інвестування,  аналізує стан і тенденції залучення іноземних інвестицій,  сприяє створенню умов для залучення іноземних інвестицій, участі Луганської області у міжнародних, виставкових та презентаційних заходах;

    5) бере участь у:

розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням директора Департаменту та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;

    6) здійснює:

заходи щодо презентації економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області за кордоном, зокрема, шляхом організації та участі у форумах, конференціях, «круглих столах», проведення офіційних і робочих зустрічей;

моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізу впливу наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозицій стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС;

контроль за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та подання пропозицій голові облдержадміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації щодо координатора проекту;

аналіз результатів роботи підзвітного та підконтрольного йому структурного підрозділу Департаменту, підготовки на розгляд директора Департаменту  відповідних ґрунтовних висновків і пропозицій;

   7) готує інформаційно-аналітичні матеріали для участі облдержадміністрації у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;

    8) розробляє пропозиції щодо участі Луганської області у міжнародних, виставкових та презентаційних заходах;

    9) вносить у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення законодавства в сфері європейської інтеграції та інвестиційної діяльності;

    10) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності;

    11) проводить у межах повноважень особистий прийом громадян та розгляд їх звернень.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 18000 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) Копія паспорта громадянина України.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5) Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6) Заповнена особова картка встановленого зразка.

7) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8) Заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

      Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

     Заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, надіслані без повного пакету документів, не розглядаються.

     Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Національного агентства України з питань державної служби та Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.

      Документи подаються до 10.12.18

 

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

14.12.2018, початок о 09.30 год. за адресою: 93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59,

(5 поверх, каб.22)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкарьова Ірина Юріївна

тел.(06452) 2-30-33

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра, підготовка за напрямами: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право», «Публічне управління та адміністрування»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій належно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача: досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет тощо

2.

 Ділові якості

Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, лідерські якості,  адаптивність, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді тощо

3.

 Особисті якості

 

Комунікабельність, креативність, інноваційність, енергійність, дисциплінованість, порядність,  тактовність, відповідальність, рішучість, гнучкість

4.

 Лідерство

Ведення ділових переговорів;

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів

5.

 Комунікації та взаємодія

Вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість

6.

 Прийняття ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати при багатозадачності

7.

 Управління організацією роботи та персоналом

Організація і контроль роботи;

вміння розв’язання конфліктів;

оцінка і розвиток підлеглих

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»;

постанова Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

Закон України «Про режим іноземного інвестування»;

Закон України № 1390-VIII"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій";

Закон України «Про індустріальні парки».