Корисні копалини

Мінерально-сировинна база Луганської області

Мінерально-сировинна база Луганській області складається з багатьох корисних копалин, основними з яких є вугілля, підземні води (прісні, технічні, мінеральні, шахтні та ін.), неметалеві корисні копалини.

Підземні води є основним джерелом господарсько-питного централізованого водопостачання населення та підприємств Луганській області.

Вугілля

В межах Луганської області, підконтрольній Україні, запаси вугілля та супутніх германію та газу-метану у вугіллі зосереджені в надрах Лисичанського, Мар’ївського та у Старобільського геолого-промислових районах. Запаси вугілля Лисичанського та Мар’ївського геолого-промислових районів розвідуються та інтенсивно експлуатуються.

Вугілля Лисичанського, Мар’ївського та Старобільського геолого-промислових районів відноситься до марок Д, ДГ, Г, Ж, тому основний напрямок використання вугілля – енергетичний, хоча є незначна частина вугілля, яке придатне для коксування.

Золи вугілля можуть використовуватися для виробництва наповнювачів, а також у якості заповнювачів для бетонів.

Станом на 01.01.2018 року Державним балансом запасів корисних копалин (вугілля) обліковано 54 вугільних родовища, з яких 12 діючих шахт різної форми власності, що знаходяться на території, підконтрольній Україні. Балансові запаси 54 вугільних родовищ категорій А+В+С1 становлять 3671,0 млн т. Вугілля восьми вугільних родовищ марок Г, Ж Мар’ївського геолого-промислового району придатне для коксування, тому може використовуватися у коксохімічній промисловості. Станом на 01.01.2018 року запаси коксівного вугілля становлять 462, 9 млн. т.

Германій

Вугільні пласти Лисичанського, Мар’ївського та Старобільського геолого-промислових районів є германієносними. Германій – це хімічний елемент, який відноситься до класу розсіяних елементів. Германій використовується в багатьох галузях промисловості і попит на нього постійно зростає. Найбільші концентрації германію спостерігаються у вугіллі марок Д, ДГ, Г.

В межах Луганської області запаси германію у вугіллі оцінені в коксівному і енергетичному вугіллі по 25 вугільних родовищах, в тому числі по 8 діючих шахтах. Станом на 01.01.2018 року Державним балансом запасів германію в кам’яному вугіллі Луганської області обліковані запаси германію за категоріями у кількості: С1 – 8,4 тис. т, С2 – 4,6 тис. т, марок вугілля Д, ДГ та Г.

Газоносні вугільні родовища

Газоносні вугільні родовища враховуються як нетрадиційні джерела вуглеводородних газів . Метан вугільних родовищ при перерахунку на умовне паливо займає 3-4 місце у світі після вугілля, газу, нафти.

В межах Луганської області (територія, що підконтрольна владі України) запаси газу (метану) оцінені по 14 вугільних родовищах Лисичанського та Мар’ївського геолого-промислових районах, в тому числі по 6 діючих шахтах. Станом на 01.01.2018 року Державним балансом запасів корисних копалин (газу (метану) вугільних родовищ) Луганської області обліковані запаси газу (метану) за категориями у кількості : С1 – 5601,6 млн.м3, С2 – 5377 млн. м3.

Підземні води

Станом на 01.01.2018 року в Луганській області нараховується 51 ділянка родовищ питних підземних вод, експлуатаційні запаси яких складають 1222,583 тис. м3/добу за категоріями А+В+С1.

Крім цього, в межах області експлуатується 4 водозабори з продуктивністю >1,0 тис. м3/добу на незатверджених запасах підземних вод.

Запаси дренажних шахтних вод затверджені на 5 ділянках у кількості 23,05 тис. куб. м/добу за категоріями А+В+С1 та С2.

Відбір затверджених дренажних вод у 2017 році складав 1,524 тис. м3/добу.

Крім прісних підземних вод, придатних для господарсько-питного водопостачання, надра Луганської області вміщують також мінеральні води.

В Луганській області розвідано і оцінено 4 родовища мінеральних вод, балансові запаси яких складають 1,2612 тис. м3/добу.

Неметалеві корисні копалини

Розташування родовищ будівельних матеріалів обумовлено геологічною будовою північної території Луганської області, літологічним складом порід.

Родовища будівельного піску та цегельно-черепична сировина (глина, суглинок, аргіліти, сланці глинисті, пісок) в основному зосереджені на лівобережжі р. Сіверський Донець.

Станом на 01.01.2018 року запаси неметалевих корисних копалин Луганської області, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, обліковані Державними балансами запасів корисних копалин України включають 55 родовищ та становлять 241964,9 тис. м3 (у т. ч. за категоріями: А – 38072,9 тис. м3, В – 72016,0 тис. м3, С1 – 131876,0 тис. м3), категорії С2 – 22179,5 тис. м3, забалансові – 129111 тис. м3.

Родовища неметалевих корисних копалин Луганської області за видами сировини підрозділяються на такі групи:

- гіпс та ангідрит (кількість – 1);

- глина тугоплавка (кількість – 3);

- сировина керамзитова (кількість – 1);

- крейда будівельна (кількість – 8);

- сировина карбонатна для соди (крейда) (кількість – 1);

- пісок будівельний (кількість – 17);

- пісок для пісочниць локомотивів (кількість – 1);

- сировина для мінеральних фарб (кількість – 1);

- сировина цегельно-черепична (глина, суглинок, аргіліти, сланці глинисті, пісок) (кількість – 22).

Гіпсовий камінь придатний для виготовлення гіпсу будівельного I сорту та для виробництва в'яжучих речовин.

З полтавської глини (нижній неоген) можливе отримання 18-щілинних каменів керамічних, плитки глазурованої для внутрішнього облицювання, фасадної плитки (з додаванням 8-10% шамоту). Глини Марківського родовища придатні для виробництва плитки для підлог, облицювальних керамічних плит, каналізаційних труб та інших грубокерамічних виробів.

Запаси аргілітів, алевролітів та глинистих пісковиків ділянки Вікторівського родовища можуть використовуватися у якості сировини для виробництва керамзитового гравію марок 450-500 (ГОСТ 9559-76).

Крейда придатна для виробництва кальцинованої соди. Крейда, не кондиційна для содового виробництва, використовується для випалювання вапна, придатного для виробництва будівельного вапна I-II сорту.

Північ Луганської області має значні запаси будівельних пісків. Серед них переважають кварцові, дрібнозернисті, глинисті або пилуваті піски та піски різних генетичних типів. Широке застосування піски знайшли у промисловості будівельних матеріалів.

Станом на 01.07.2019 року Державною службою геології та надр України видано 85 спеціальних дозволів на користування надрами на підконтрольній території Луганської області, з яких на:

- газ, нафту, конденсат – 39 спеціальні дозволи;

- воду – 23 спеціальних дозволів;

- будівельні матеріали – 9 спеціальних дозволів;

- вугілля кам'яне – 11 спеціальних дозволів;

- без використання корисних копалин – 3 спеціальні дозволи;

-  у т.ч. на лінії розмежування – 7 спеціальних дозволів.

З них 2 дозволи видані на використання корисних копалин місцевого значення: Шипилівське родовище крейди; Вікторовське родовище суглинків.

Ознайомитися з детальною інформацією щодо наданих спеціальних дозволів на користування надрами та мінерально-сировинної бази Луганської області можна за посиланням http://www.geo.gov.ua

Перелік діючих спеціальних дозволів на користування надрами на підконтрольній Українській владі території Луганської області станом на 01.07.2019 року