Трудовий потенціал

Наявне населення на підконтрольній державній владі території області на 01 січня 2019 року становить 684,1 тис. осіб.

 

 Жінки – 318,7 тис. осіб (на 01.07.2018)

 Чоловіки – 374,2 тис. осіб (на 01.07.2018)

Економічно-активне населення за січень - грудень 2018 року:

 

– у віці 15-70 років (в середньому)                                   – 351,4 тис. осіб.

– працездатного віку                                                          – 333,4 тис. осіб.

 

Середня заробітна плата та штатні працівники

 

Середньомісячна заробітна плата працівників за січень-вересень 2018 року – 7209,0 грн. 

Середня заробітна плата працівників у січні 2019 року – 7607,0 грн.

 

Середня заробітна плата працівників у січні 2019 року, грн

 

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні 2019 рік – 103.8 тис. осіб.

 

Безробітне населення

 

Кількість зареєстрованих безробітних у державній службі зайнятості на 01.04.2019 року становить 7483 осіб.

 

Кількість зареєстрованих безробітних на 01.04.2019 за професійними групами, осіб

 

 

Освіта

 

 Вищі навчальні заклади на початок 2018/2019 навчального року

Професійно-технічні навчальні заклади у 2018 році

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території