«Туристичні ресурси»

«Луганщина туристична»

   Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства, що можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс.

   З економічної точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів. У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він:

збільшує місцеві доходи;
створює нові робочі місця;
розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг;
розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристич­них центрах;
активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм;
забезпечує зростання рівня життя місцевого населення;
збільшує валютні надходження.

   З метою промоції туристичних можливостей та потенціалу Луганської області Департаментом розроблено відео-ролик «Луганщина туристична» з яким пропонуємо ознайомитися.

   Просимо всіх зацікавлених долучитися до розвитку туристичної діяльності Луганської області, створювати або поширювати відповідні відео, картинки або іншу інформацію про гарні туристичні об’єкти, маршрути тощо

«Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації оновлено Туристичний паспорт Луганської області та розроблено презентаційний матеріал про Туристично-рекреаційну галузь Луганської області»

  Луганська область  має широкий спектр туристичних ресурсів та охоплює об’єкти туристського інтересу: визначні пам’ятки, природні, соціально-культурні об’єкти показу, заклади оздоровлення та відпочинку тощо, а також наявність певної інфраструктури.    

  Туристичний ресурс  представлено:

  - 606 туристичними об’єктами, а саме: 14 оздоровчими комплексами, 21 музеями, 95 природоохоронними територіями, 19 джерелами, 4 пішохідне-кінними екскурсіями, 20 базами відпочинку, 11 закладами дозвілля та розваг, 3 обласними закладами культурного дозвілля, 68 екскурсійними маршрутами, 152 релігійними закладами тощо;

   - 25 готелями, 11 садибами;

   - 27 турагентами.

  Наявний у регіоні потенціал у туристичний сфері  має стати  підґрунтям для  розвитку  власної та побудови сучасної туристичної індустрії, яка  має в перспективі зайняти одне з  провідних  місць в соціально-економічному розвитку регіону.

  З більш детальною інформацією можливо ознайомитися в Туристичному паспорті Луганської області та презентаційному матеріалі, які додаються.

«Торгівля людьми – актуальна проблема для України»

  Сучасні форми експлуатації людини та нові виклики, які переживає світ, створюють загрозу потрапляння в ситуацію торгівлі людьми практично всіх соціальних груп населення.

  Україна докладає чимало зусиль у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема в частині поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють  заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Особлива роль у цьому аспекті надана Міністерству соціальної політики України, яке як Національний координатор забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади.

  Одним з найбільш вразливих груп населення, які можуть стати жертвами торгівлі людьми, є люди, які виїжджають за кордон для працевлаштування.

  Звертаємо увагу щодо поширеності жертв торгівлі людьми, які користувалися послугами суб’єктів господарювання, що надають послуги  з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ряд яких за наявності ліцензії не мав свідоцтва про державну  реєстрацію та/або договору із закордонною фірмою – роботодавцем чи мав відповідний договір із закінченим строком дії.

  Крім того, у порушення чинного законодавства згадані суб’єкти попередньо вимагають у людей кошти за посередництво у працевлаштуванні чи допомогу у пришвидшенні  оформлення робочих віз тощо.

  Разом з цим з 2014 року в Україні діє мораторій на проведення контролюючими органами перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців.

  Зазначене фактично унеможливило перевірки вказаних суб’єктів господарювання з приводу дотримання умов ліцензування та здійснення діяльності відповідно до них.

  Одним із  шляхів вивезення українських громадян за кордон є туристичні поїздки. На відміну від суб’єктів господарювання, які працевлаштовують, туристичні фірми офіційно оформлюють туристичні візи, які дають змогу легально виїхати в країну, але не працевлаштуватися  в законний спосіб. Тому забезпечення українських громадян працею за кордоном за таких умов становить низку істотних ризиків. Відповідальність за долі відповідної категорії осіб туристичні агенції не несуть.

  У зазначених випадках потенційні потерпілі від торгівлі людьми не усвідомлюють себе жертвами вчинених кримінальних правопорушень, натомість вважають, що  самі є правопорушниками в очах представників  правоохоронних органів, а тому не звертаються до них. У зв’язку з цим, необхідним є забезпечення постійного відпрацювання осіб, депортованих з інших держав.

  З урахуванням викладеного Генеральна прокуратура України звернулася  із пропозицією скликання позачергового засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглянути можливість уповноваження контролюючих органів на перевірку суб’єктів господарювання, що надають послуги  з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, і туристичних агентств  щодо відповідності їх діяльності чинному законодавству та отриманим  ліцензіям.

«Туристичний паспорт Луганської області»

  Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації створено Єдину базу даних об'єктів туристичної інфраструктури на території Луганської області підконтрольній Уряду України та розроблено Туристичний паспорт Луганської області з метою оперативного реагування, у разі позитивної зміни ситуації на Сході України, в напрямку нарощування соціально-економічного потенціалу регіону шляхом розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури.

  Потенціал Луганської області досить багатий. Область має сприятливі природно-кліматичні умови, історико-культурну спадщину, традиції гостинності. Туристично-рекреаційний ресурс регіону представлено екскурсійними об'єктами, санаторно-курортними та рекреаційними установами, на території області розташовано:

- 16 готелів

- 24 турагенти

- 132 туристичних об’єкти, а саме: 12 оздоровчих комплексів, 10 музеїв, 64 природоохоронні території Луганської області – об’єкти відвідування туристів, 3 джерела, 2 пішохідно-кінних екскурсії, 20 баз відпочинку, тощо.

  З більш детальною інформацією можливо ознайомитися в Туристичному паспорті Луганської області, який додається.

  Проте, звертаємо Вашу увагу, що на сьогодні в інтересах захисту національної безпеки України, а також мінімізації ризиків виникнення терористичних загроз розпорядженнями голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.04.2015 № 127, від 26.10.2015 № 511 заборонено проведення туристичних подорожей, екскурсій і походів.

>> Туристичний паспорт <<

«Туристичні заходи впродовж 2017 року в  Луганській області»

  Туризм, як соціально-економічне явище, поєднує  в собі ринкові аспекти економічних  зв'язків і соціально орієнтовані  цілі розвитку суспільства. У сучасних умовах туризм перетворився на один з  провідних секторів світового господарства. У багатьох країнах світу він є високоприбутковою і найбільш динамічною галуззю економіки. Туризм служить інтересам людини, суспільства в цілому і є джерелом доходів як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях.

  Основними цілями таких заходів є обмін інформацією та реклама і просування турпродукту.

  Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації підготовлено календар туристичних подій Луганської області, які мають відбутися протягом 2017 року, з яким можливо ознайомитися у додатку.

>> Календар <<