ЗВІТ про хід виконання у 1 півріччі 2015 року Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 – 2015 роки

1. Основні дані

Комплексна обласна програма соціального захисту та реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 -2015 роки (далі - програма), затверджена рішення Луганської обласної ради від 09.11.2012 № 15/23.

Метою програми є покращання умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким інваліди матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією програмою, проводиться за рахунок коштів державного, обласного бюджету, а також міських та районних бюджетів та рахунок коштів з інших джерел.

Виконавцями програми є Департамент соціального захисту населення, Управління з питань преси та інформації, Департамент охорони здоров'я, Управління комунікацій з громадкістю, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління транспорту та зв’язку, виконкоми міських рад міст обласного значення і райдержадміністрації.

 

2. Виконання завдань і заходів

Протягом дії Програми було виконано наступні завдання:

Правовий захист

Згідно ЗУ "Про реабілітацію інвалідів в Україні" реабілітація інвалідів - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні і компенсації порушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримки соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації і інтеграції в суспільство.

Одним з основних завдань законодавства України з питань реабілітації інвалідів є: створення умов для усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здібностей до побутової, професійної, громадської діяльності. Ця політика реалізується через своєчасність, безперервність і комплексність відновних заходів, а також доступність реабілітаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня і об'єму фізичним, розумовим, психічним можливостям і стани здоров'я інваліда, дитини-інваліда.

Згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" призначається та надається державна соціальна допомога сім'ям з дітьми. При цьому необхідно відмітити, що робота органів соціального захисту населення з одержувачами посібників розпочинається з їх особистої заяви, які шанобливо і з розумінням відносяться до тих батьків, що з етичних міркувань не афішують групу інвалідності власної дитини та не звертаються за державною допомогою.

З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі дітей-інвалідів, і адресного забезпечення їх відповідними засобами реабілітації Уряд України з 01.01.2013 прийняв новий Порядок забезпечення інвалідів, дітей - інвалідів, окремих категорій населення технічними і іншими засобами реабілітації (постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321). Відповідно до Порядку інвалід самостійно вибирає завод - виготівник і модель засобу реабілітації для забезпечення індивідуальних потреб з урахуванням медичних свідчень.

Освіта

Питання забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами якісною освітою є одним із актуальних на даний час. В загальноосвітніх навчальних закладах області щорічно збільшується кількість інтегрованих у навчальний процес дітей з інвалідністю.

Для дітей з вадами психічного та фізичного розвитку в області створені та працюють дошкільних заклади компенсуючого типу, центр раннього розвитку, логопедичні пункти, навчально-реабілітаційні центри. Крім того, діти, які внаслідок окремих медичних показників навчаються за індивідуальною формою, залучаються до позашкільної роботи, беруть участь у шкільних заходах тощо. Частина цих установ, на теперішній час, знаходиться на тимчасово окупованій території, тому зазначена робота проводиться не в повному обсязі.

Для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах, створені умови для корекційно - розвиткових занять. З цією метою в таких школах обладнані кабінети дефектолога та психолога, кімната психоемоційного розвантаження, тренажерні зали, забезпечується наявність необхідного діагностичного та корекційного обладнання.

З метою поширення позитивного іміджу дитини-інваліда, виховання гідного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями та психічними вадами розвитку у загальноосвітніх навчальних закладах області проводяться лекції-бесіди для учнів та години правового спілкування з батьками на теми «Запобігання та протидія дискримінації в Україні», «Права осіб з особливими освітніми потребами», зустрічі педагогів з досвідченими юристами з питань нормативно-правового забезпечення захисту прав дітей-інвалідів.

Оздоровлення та відпочинок

В поточному році відкрилися 206 закладів відпочинку з денним перебуванням (у тому числі – мовні табори).

Оздоровлення дітей на території області відбувається в 4 позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку («Гончарівський» - Сватівський р-н, «Зоря» та «Мрія» - Кремінський р-н, «Лісова галявина» - Марківський р-н). За незалежними від них причинами не змогли поновити роботу 16 закладів, розташованих на підконтрольній Україні території.

Протягом червня оздоровленням були охоплені 1233 дитини, відпочинком – 6031 дитина, всього - 7264 дитини.

Для організації повноцінного оздоровлення дітей налагоджено співробітництво з адміністраціями Волинської, Чернівецької, Житомирської, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької областей, які приймають по 100 – 120 дітей Луганщини в різні оздоровчі заклади.

З початку року в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» оздоровлено 252 дитини, витрати з Держбюджету склали 928412,0 грн.

Допомогу в оздоровленні дітей надають благодійні організації та фонди, зокрема: «Карітас», «СОС Кіндердорф», «Фонд народонаселення України», «Кришталеве джерело», та ін.

При підборі дітей у групи перевага надається дітям тимчасово переміщених осіб, дітям, батьки яких беруть участь в АТО, дітям, які проживають на лінії зіткнення.

Також організовано оздоровлення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у 2015 році здійснюється в нових законодавчих умовах. Правом на отримання санаторного лікування користуються учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії та діти-інваліди. Всього на обліку на забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебувають 226 осіб зазначеної категорії.

На цей час місцевими органами соціального захисту населення закуплені 93 путівки для Чорнобильців на суму 344,4 тис. грн.

Протягом першого півріччя санаторно-курортне лікування пройшли 364 інваліди, у тому числі – 62 ветерани війни. Забезпечення санаторно-курортними путівками відбувається відповідно до потреби регіонів та за розподілом Мінсоцполітики України.

За рахунок субвенції місцевим бюджетам закуплено 62 путівки.

Інформація та комунікація

Відпрацьовано механізм взаємодії та оперативного розміщення інформації про діяльність обласного, місцевих комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Щодо запровадження супроводу та дублювання «рухомою повинною стрічкою» власних програм регіональних телерадіокомпаній, виходячи з технічних можливостей місцевих ТРК повідомляємо наступне.

Управлінням в межах повноважень вжито вичерпних заходів щодо організації запровадження місцевими телемовниками перекладу програм на жестову мову та субтитрування.

Зважаючи на потребу в додатковому фінансовому та кадровому забезпеченні введення сурдоперекладу або титрування, прийнято рішення про запровадження дублювання інформаційних, художніх та дитячих програм місцевих телемовників «рухомою стрічкою».

В регіональному медійному просторі постійно ведеться інтегрована інформаційна кампанія щодо висвітлення заходів місцевих органів виконавчої влади по створенню безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Надається сприяння громадським організаціям інвалідів в оприлюдненні в засобах масової інформації даних про забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями та рівень їх соціальної захищеності.

Спортивні та інші заходи за участю людей з обмеженими фізичними можливостями завжди мають належну медіа-підтримку.

Постійно ведеться інформування інвалідів про зміни та доповнення у законодавстві щодо їх соціального захисту.

Зокрема, в усіх комунальних виданнях діють спеціальні медіа-проекти, спрямовані на підвищення правової обізнаності населення, в яких надаються консультації фахівців щодо змісту нормативно-правових актів, прийнятих центральними та місцевими органами влади, зокрема, у сфері соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, спільно з місцевими управліннями праці та соціального захисту населення, органами влади міст і районів в друкованих ЗМІ запроваджені окремі рубрики та тематичні сторінки роз’яснювального характеру, де читачі мають змогу отримати кваліфіковану інформацію щодо працевлаштування, навчання інвалідів, інших соціальних послуг.

У засобах масової інформації регулярно виступають фахівці служби зайнятості, які надають роз’яснення щодо прав осіб з інвалідністю на працю.

За рахунок коштів місцевого бюджету згідно Програми виконується наступне:

-надання інвалідам соціально – медичних послуг;
-надання інвалідам послуг з соціальної адаптації;
-створення умов для організації інклюзивного навчання загальноосвітніх навчальних закладах;

За залучені позабюджетні кошти згідно програми виконується наступне:
-проведення заходів до Міжнародного дня інвалідів;
-організація відвідувань спортивних об’єктів особами з обмеженими фізичними можливостями та ін.

Деякі пункти програми не було виконано протягом 2015 у повному обсязі у зв’язку із проведення на території області бойових дій та тимчасовою окупацією частини території області.

 

3. Оцінка ефективності виконання

Виконання Програми сприяє поліпшенню соціально-медичного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, зменшенню соціальної напруги в суспільстві, підвищенню рівня забезпеченості та захищеності зазначеної пільгової категорії населення.

У процесі реалізації цієї Програми досягнуті такі результати:

- підвищення правової грамотності серед осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- поліпшення умов проживання інвалідів області;

- покращання якості надання соціальних послуг за рахунок розширення ринку соціальних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- підвищення активності громадських організацій інвалідів у розвитку інвалідного руху в області;

- сприяння духовному розвитку молоді, виховання толерантності до осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- своєчасне забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями лікуванням для поліпшення здоров’я.

 

Враховуючи зазначене, завдяки програмі поступово вирішується питання з покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким інваліди матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів.