Звіт про виконання у 2015 році Програми зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року

1. Основні дані

Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням Луганської обласної ради шостого скликання, дев'ятнадцята сесія, від 21.08.2013 № 19/20.

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення шляхом вжиття заходів щодо державного регулювання ринку праці.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Співвиконавцями Програми є Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління статистики у Луганській області, Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, інші структурні підрозділи облдержадміністрації – Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, Департамент агропромислового розвитку, Департамент освіти і науки, Департамент масових комунікацій, виконкоми міських рад та райдержадміністрації.

 

2. Виконання завдань і заходів

За 2015 рік у рамках виконання завдань і заходів Програми:

– організовано «круглі столи», наради, семінари із представниками місцевих органів влади щодо впровадження та реалізації механізму забезпечення надання консультацій особам з питань організації та впровадження підприємницької діяльності;

– надано сприяння особам з числа безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності;

– запроваджено стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць для громадян, які недостатньо конкурентно-спроможні на ринку праці, у тому числі для осіб з інвалідністю, неповнолітніх та дітей-сиріт шляхом компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску;

– організовано проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітних з метою задоволення суспільних потреб територіальних громад;

– забезпечено професійне навчання осіб із числа безробітних та осіб тимчасово переміщених з окупованих територій та районів проведення АТО за новими професіями, які користуються попитом на ринку праці.

– забезпечено ефективне співробітництво органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадянам.

Програмою було передбачено реалізацію інвестиційних проектів в галузі агропромислового виробництва метою яких було створення нових робочих місць, але роботу призупинено, оскільки території на яких планувалось впровадження цих проектів знаходяться на непідконтрольній українській владі території.

 

3. Оцінка ефективності виконання

З метою вирішення найгостріших проблем у сфері зайнятості, оперативного і якісного працевлаштування громадян, забезпечення роботодавців кваліфікованими кадрами протягом звітного періоду 2015 року підготовлено та проведено 77 Ярмарок та 259 Міні – ярмарок вакансій в яких взяли участь 985 підприємств області (5,8 тис. учасників), 82 «Презентацій професій», 102 «Презентацій роботодавця», 93 «Презентацій курсів навчання». За участю органів влади, соціальних партнерів, навчальних закладів, роботодавців проведено 99 засідань «Круглого столу», 382 засідання міських рад та райдержадміністрацій Луганської області. Фахівцями центрів зайнятості проведено 1758 зустрічей з головами сільських та селищних рад, роботодавцями та місцевою громадою.

Упродовж першого півріччя 2015 року отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності і відкрили власну справу 106 осіб, у тому числі – 1 особа з числа демобілізованих військовослужбовців приймавших участь в антитерористичній операції та 6 осіб з інвалідністю.

На нові робочі місця, з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску, працевлаштовано 160 безробітних, з них 78 осіб недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 82 особи на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 5,0 тисяч безробітних осіб, з них кожна друга – жінка, майже кожна четверта – молодь у віці до 35 років, дві особи з числа колишніх військовослужбовців. Крім того, у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь більше 1,5 тис. осіб соціально незахищених категорій, з них 39 – особи з інвалідністю.

З метою підвищення конкурентоспроможності, на ринку праці протягом звітного періоду 2,6 тисяч безробітних проходили навчання шляхом підготовки та перепідготовки за актуальними на ринку праці Луганщини професіями. Триває робота з видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці деяких категорій громадян. Протягом звітного періоду ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 23 особи. Особлива увага приділяється особам, тимчасово переміщеним з окупованих територій та районів проведення АТО. Так, проходили профнавчання – 112 громадян цієї категорії та 258 – приймали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Особлива увага приділяється особам, тимчасово переміщеним з окупованих територій та районів проведення АТО. З початку дії постанови КМУ від 01.10.2014 №509 по 31 грудня 2015 року до Луганської обласної служби зайнятості звернулись 2929 переміщених осіб. Статус безробітного отримали 2614 осіб. Усього працевлаштовано – 888 осіб, з них статус безробітного мали 682 особи, у тому числі 54 внутрішньо переміщені особи отримали одноразову допомогу для організації власного бізнесу, 4 особи за рахунок виплати компенсації роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску. Відповідно до ст.24' ЗУ «Про зайнятість населення» протягом жовтня – грудня 2015 року працевлаштувано 6 внутрішньо переміщених осіб з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці.

Проведено 1758 зустрічей з головами сільських та селищних рад, роботодавцями та місцевою громадою. З метою роз’яснення змін в законодавстві, в пресі та на WEB-ресурсах протягом 2015 року розміщено 1229 інформаційних матеріали. Підготовлено 110 виступів на радіо та телебаченні.

 

4. Фінансування

Реалізація заходів, передбачених цією Програмою, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та за рахунок власних коштів підприємств.

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції частина території Луганської області не підконтрольна українській владі. Тому Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року потребує коригування з урахуванням ситуації що склалася в області на даний час.

 

Виконавець:

 

Заступник начальника управління

праці та зайнятості населення -

начальник відділу оплати праці

та соціально-трудових відносин І.А.Шевченко