Звіт про виконання у 2015 році Регіональної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки

1. Основні дані

Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки (далі - Програма), затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.08.2015 № 368. Метою Програми є забезпечення реалізації в Луганській області державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство.

 

2. Виконання завдань і заходів

Функції організації та контроль за здійсненням заходів Програми покладаються на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, як структурний підрозділ облдержадміністрації. Беруть участь у виконанні Програми інші структурні підрозділи облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення, районні державні адміністрації.

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем у сфері соціального захисту учасників АТО.

Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки має завдання протягом 2015 року здійснити заходи у кількох напрямках, а саме:

- правовому – надання правової допомоги, підвищення рівня правової освіти учасників антитерористичної операції;

- соціальному – підтримка уставної діяльності громадських організацій, надання матеріальної допомоги громадян зазначеної категорії;

- медичному – збереження, покращання здоров’я учасників антитерористичної операції шляхом поліпшення якості їх медичного обслуговування;

- транспортно-побутовому – надання пільг на належному рівні на транспортні послуги учасникам АТО з обмеженими фізичними можловостями.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів державного, обласного, міських та районних бюджетів.

Обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми у 2015 році, складає 23913,48 тис. грн з урахуванням фінансування області, включаючи території, які тимчасово не контролюються органами державної влади.

 

3. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програма включає перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед учасників антитерористичної операції.

У процесі реалізації цієї Програми у 2015 році було досягнуто такі результати:

· підвищено правову освіту серед учасників антитерористичної операції шляхом проведення нарад, брифінгів, круглих столів;

· поліпшено умови перебування учасників АТО під час лікування;

· покращено якість надання соціальних послуг за рахунок розширення їх ринку для учасників АТО;

· забезпечено всебічну підтримку громадських організацій учасників АТО;

· проведено семінари щодо взаємодії виконавчих органів влади і громадських організацій ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

· відзначено на належному рівні пам’ятних дат, пов’язаних з учасниками АТО.

Станом на 01.01.2016 на обліку в органах соціального захисту населення області перебуває 1439 учасників бойових дій, які безпосередньо приймали участь в АТО, 5 інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з проходженням військової служби на території проведення АТО та 33 члени сімей загиблого військовослужбовця, який приймав участь в АТО.

Створено 7 Центрів психічного здоров’я з укомплектуванням їх посадами медичних психологів для надання психологічної допомоги і реабілітації учасників АТО та членів їх сімей. Залученно до реабілітаційного процесу поранених та демобілізованих військовослужбовців із зони проведення АТО студентів Луганського державного медичного університету під час проходження ними клінічної практики.

Вжиті заходи до створення регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної операції на базі діючих установ і закладів охорони здоров’я та соціального захисту із залученням до їх роботи висококваліфікованих спеціалістів, волонтерів, запровадження в таких центрах сучасних апробованих методик відновлення здоров’я та позбавлення демобілізованих військовослужбовців посттравматичному синдрому.

Організовано перевезення учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ області, що надають послуги з реабілітації, лікування та адаптації, шляхом залучення до цього спеціалізованих транспортних служб для безкоштовного та пільгового перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та ліжко хворих громадян похилого віку, зокрема, «Соціального таксі».

З метою соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, надання їм матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету. Станом на 01.01.2016 грошову матеріальну допомогу надано 30 особам даної категорії на загальну суму 148 тис. грн.

Також, з метою вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, родин загиблого військовослужбовця, який приймав безпосередню участь в антитерористичній операції Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації розроблено форму соціального паспорту учасника антитерористичної операції та членів його сім’ї, родини загиблого військовослужбовця, який приймав безпосередню участь в антитерористичній операції.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області постійно здійснюється соціальне інспектування щодо виявлених військовослужбовців та членів їх сімей та надання їм соціального супроводу.

У грудні 2015 року придбано квартиру за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов 1 інваліду війни ІІ групи, який безпосередньо приймав участь в АТО у м. Рубіжне на загальну суму 118,4 тис.грн.

За інформацією Луганського обласного центру зайнятості, під час звернення учасників АТО спеціалістами центрів надаються різнопланові інформаційно-консультативні послуги, здійснюється підбір роботи, пропонується участь в оплачуваних громадських та інших тимчасових роботах, навчання, проводиться їх залучення до участі у заходах, які прискорюють процес працевлаштування.

За січень-грудень 2015 року до центрів зайнятості області звернулось 16 учасників АТО, 3 учасника АТО працевлаштовано. Станом на 01.01.2016 у області на обліку перебуває 13 демобілізованих військовослужбовців.

По області виплачена компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період 352 особам на загальну суму 8555,350 тис. грн.;

Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби – виплачена 158 особам по області на загальну суму 206,227 тис. грн.

Організовано залучення учасників антитерористичної операції до проведення у навчальних закладах області тематичних заходів із військово-патріотичного виховання молоді протягом 2015-2016 навчального року.

Засоби масової інформації забезпечують висвітлення ходу виконання Програми.

 

4. Оцінка ефективності виконання

Проведення комплексу заходів, визначених Програмою, об’єднує зусилля органів державної влади, місцевого самоврядування, закладів освіти та культури, громадських організацій щодо вирішення проблем зазначеної категорії громадян. Вона спрямована на поступове вирішення проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний і матеріальний захист тощо.

 

5. Фінансування

Фінансове забезпечення заходів програми, проводиться за рахунок державного, обласного, районних та міських бюджетів. Обсяг ресурсів залучених на виконання програми у 2015 році склав 23984,5 тис. грн з урахуванням фінансування області, включаючи території, які тимчасово не контролюються органами державної влади. Станом на 01.01.2016 були профінансовані заходи на загальну суму – 9553,0 тис. грн.

 

6. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки є актуальною та повинна діяти у 2016 році.

 

Виконавець:

 

Начальник відділу персоніфікованого

обліку отримувачів пільг _______________ Л.О. Король

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)