Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування