АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції

На виконання Указу Президента України від 05.05.2008 № 414/2008 облдержадміністраціяздійснила низку організаційних і практичних заходів щодо виконання антикорупційного законодавства України. Основні зусилля направлені на організацію взаємодії органів влади і правопорядку по забезпеченню виконання законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, вказівок Головдержслужби України антикорупційної спрямованості.

Робота у цьому напрямку у поточному періоді 2008 року проводилася згідно з обласним планом заходів, розробленим відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р, направленим на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь і інших правопорушень, пов’язаних з корупцією з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави на 2008 рік, та обласної комплексної програми профілактики злочинності на 2007-2010 роки, що затверджена рішенням обласної ради від 24.11.2006 № 6/17.

Стан цієї роботи обговорюється на колегіях, засіданнях і нарадах в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування з ухваленням рішень, направлених на усунення причин і умов, які сприяють порушенням антикорупційного законодавства.

Здійснюється постійне відслідковування структури та динаміки корупційних правопорушень та службових злочинів, а також практики реагування керівників на факти здійснення підлеглими протиправних діянь.

21 лютого 2008 року управління державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області провело "круглий стіл" з порядком денним: "Реалізація органами влади та правопорядку області рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)".

Особливу увагу приділено обговоренню рекомендацій GRECO щодо:

· посилення координації між правоохоронними органами, що проводять розслідування корупційних діянь;

· запровадження єдиної системи навчання на постійній основі щодо виявлення та розслідування корупційних злочинів для всього особового складу правоохоронних органів та прокуратури;

· створення спеціалізованого курсу навчання для тих, хто має безпосереднє відношення до боротьби з корупцією;

· покращення регулярного навчання для службовців публічної сфери з питань запобігання корупції;

· запровадження статистики застосування дисциплінарних заходів та стягнень для службовців у сфері державного управління.

Також у ході проведення "круглого столу" обговорювались положення проекту Закону України "Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави".

Крім цього, відбулася пряма телефонна лінія "Суспільство проти корупції".

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.11.2007 № 1415 12 березня 2008 року у Луганському центрі післядипломної освіти проведено семінар для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за участю керівників підрозділів правоохоронних органів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з корупцією, і представників відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації за темою "Дотримання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог антикорупційного законодавства в Україні".

15 травня поточного року облдержадміністрація та управління державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області провели "круглий стіл" за участю керівників підрозділів правоохоронних органів, які безпосередньо проводять боротьбу з корупцією, з організацією прямої телефонної лінії "Суспільство проти корупції".

19 травня 2008 року під головуванням голови облдержадміністрації Антіпова О.М. за участю голови облради Голенка В.М. проведено нараду "Про стан протидії корупції" з першими керівниками судових і правоохоронних органів. За її підсумками надані протокольні доручення, хід виконання яких знаходиться на контролі в облдержадміністрації.

Прокуратурі Луганській області запропоновано вивчити та узагальнити практику виконання посадовими особами державних органів, установ та організацій подань, інших документів прокурорського реагування з питань усунення причин та умов, що сприяють проявам корупції, постанов суду про накладення адміністративних стягнень за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, та вжити заходів щодо посилення прокурорського нагляду.

Керівництву СБУ в Луганській області та УМВС України в Луганській області було запропоновано вжити вичерпних заходів щодо активізації роботи по боротьбі з корупцією та недопущення випадків неякісної підготовки адміністративних матеріалів про порушення Закону України „Про боротьбу з корупцією”. Поліпшити взаємодію з судами, керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з зазначеного питання.

Робота правоохоронних органів і відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення активної наступальної протидії корупції висвітлюється в тематичних випусках передач на обласному державному радіо „Право знати право”, “Зона особливої уваги”, “Юридична студія” та інші.

Оперативна інформація оприлюднюється в щотижневих інформаційно-аналітичних передачах обласного телебачення “Зона особого внимания”, обласного радіо: “Міліцейська хвиля”, “Телетайп 02”, “Акцент”, а також через інформаційне агентство "ІРТА-факс".

На веб-сайті обласної держадміністрації за адресою: www.loga .gov.ua/oda/about/aparat/defence/corruption/, діє рубрика "Запобігання проявам корупції", інформація якої постійно оновлюється за допомогою системи управління веб-сайту. Інформаційні матеріали надаються за основними напрямками: нормативні документи, основні заходи щодо запобігання проявам корупції.

У результаті проведених заходів знижено на 15% кількість корупційних діянь в області.

Найбільшу кількість корупційних діянь (66%) виявлено в органах місцевого самоврядування. Із числа притягнутих до відповідальності:

· 1 (або 1,2 відс.) – працівники органів виконавчої влади;

· 3 (або 3,8 відс.) – міські голови та їх заступники;

· 13 (або 16,8 відс.) – голови сільських і селищних рад та їх заступники;

· 12 (або 15,5 відс.) – секретарі місцевих рад;

· 21 (або 27,2 відс.) – інші посадовці органів місцевого самоврядування;

· 7 (або 9 відс.) – працівники органів внутрішніх справ;

· 8 (або 10,3 відс.) – працівники податкових органів;

· 12 (або 15,5 відс.) – працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

До адміністративної відповідальності за порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією” упродовж 2008 року судами притягнуто до відповідальності 77 осіб, що на 14 осіб менше, ніж за минулий рік.

Робота щодо виконання антикорупційного законодавства України триває та знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації.