Постанова Кабінету Міністрів України "Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 1999 р. N 1785

Київ

Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1461)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 року N 1461

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації один раз на півріччя - до 15 серпня та до 15 лютого, подають Головному управлінню державної служби за формою згідно з додатком аналітичну інформацію про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" у відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних підрозділах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах і республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1461)

Міністерство внутрішніх справ подає Головному управлінню державної служби щомісячний статистичний звіт "Про виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" за формою N 1-КОР, затвердженою наказом Держкомстату від 13 листопада 1997 р. N 44 та спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Державної податкової адміністрації від 29 грудня 2002 р. N 87/1345/473/11.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1461)

2. Головне управління державної служби подає раз на півріччя - до 30 серпня та до 28 лютого узагальнену аналітичну інформацію і відповідні висновки та пропозиції з цього питання Кабінетові Міністрів України.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1461)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 616 "Про порядок звітування органів виконавчої влади про дотримання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 26, с. 26).

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 39

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 1999 р. N 1785

 

ЗВІТ
про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

 

Форму звіту виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 року N 1461)

 

Додаток
до Звіту про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

 

ІНФОРМАЦІЯ
про державних службовців

 

_____________________________________,
(найменування органу виконавчої влади)
притягнутих судами до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, відповідно до вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією"

Додаток виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 року N 1461)

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 1999 р. N 1785

 

АНАЛІТИЧНА
інформація про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

____________________________________________________________
(найменування органу)

1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у сфері діяльності органу виконавчої влади.

2. Детальний аналіз виконання окремих положень Закону, що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження:

1) дотримання спеціальних обмежень, установлених для державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати функції держави, спрямовані на запобігання корупції (стаття 5);

2) дотримання вимог фінансового контролю (стаття 6);

3) відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією (стаття 10);

4) відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (стаття 11);

5) кількість осіб, щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення;

6) кількість осіб, звільнених з посади на підставі рішення суду;

7) заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи;

8) заходи, вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

9) заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців у державному органі.

3. Висновки та пропозиції щодо необхідності вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безумовного виконання вимог Закону.

4. Додатки, що можуть містити:

аналітичні довідки з окремих питань;

ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці тощо).

(постанову доповнено додатком згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1461)

____________