Постанова Колегії Головдержслужби України "Про результати комплексної перевірки дотримання вимог законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та запобігання корупції в органах виконавчої влади м. Києва протягом 2006 року та 5 місяців 2007 року"

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

КОЛЕГІЇ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

від 27 грудня 2007 року

 

Про результати комплексної перевірки дотримання вимог
законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”,
інших нормативно-правових актів з питань державної служби
та запобігання корупції в органах виконавчої влади м. Києва
протягом 2006 року та 5 місяців 2007 року

 

Відповідно до пункту 14 Орієнтовного плану заходів з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1767 “Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки”, затвердженого Начальником Головдержслужби України 20.01.07, Головдержслужбою спільно з СБУ, МВС, ДПА, Державним департаментом України з питань виконання покарань за участю представників Київської міськдержадміністрації у період з 18 по 27 червня 2007 року здійснено комплексну перевірку дотримання вимог законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та запобігання корупції у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації) (далі – КМДА), Головному управлінні земельних ресурсів КМДА (Муховиков А. М.), Головному управлінні комунальної власності м. Києва КМДА (Чуб А. В.), Головному управлінні охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА (Качурова Л. В.), Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА (Присяжнюк В. Ф.), апаратах Дарницької
(Старук В. Ф.), Дніпровської (Сотников О. М.) та Подільської (Романенко Є. О.) районних у м. Києві державних адміністрацій (далі – РДА), Управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань у м. Києві та Київській області (Саранча П. М.) протягом 2006 року та 5 місяців 2007 року.

У процесі вивчення та аналізу стану виконання вимог законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією встановлено наступне.

Планування роботи КМДА здійснюється згідно з піврічними, з розбивкою на квартали, та тижневими планами роботи (заступник голови – керівник апарату Стичинський Б. С.).

Формування піврічних планів роботи здійснюється на підставі письмових пропозицій перших заступників, заступників голови КМДА, керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб КМДА і районних у м. Києві державних адміністрацій.

У щотижневих планах-календарях зазначаються дні тижня, години і місця проведення заходів.

Разом з тим, в окремих органах, які підлягали перевірці, мають місце недотримання вимог, зазначених у їхніх організаційно-розпорядчих документах щодо планування роботи органу.

Так, в апараті КМДА плани роботи формуються на півріччя (з розбивкою на квартали) та тижневі плани роботи, тоді як пунктом 6 Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) передбачено квартальне та тижневе планування.

У Головному управлінні земельних ресурсів КМДА у порушення вимог пункту 10 Регламенту КМДА відсутні плани роботи як управління, так і його структурних підрозділів (Муховиков А. М.).

У Київському слідчому ізоляторі Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області планування як форма організації роботи органу не визначено жодним організаційно-розпорядчим документом і, як наслідок, практично не ведеться (Саранча П. М.).

Мають місце випадки, коли при формуванні планів роботи органу не всі структурні підрозділи подають свої пропозиції.

Так, до плану роботи КМДА на І півріччя 2007 року взагалі не надали свої пропозиції 2 РДА та 8 головних управлінь КМДА.

В усіх органах, що перевірялися, оперативна інформація щодо виконання тих чи інших завдань, визначених у плані, відсутня.

Основною консультативно-дорадчою формою роботи органів виконавчої влади м. Києва, які перевірялись, є проведення засідань колегій, організація та проведення яких в основному здійснюється відповідно до вимог, зазначених у регламенті, положенні про орган, або положенні про колегію.

Засідання Колегії КМДА відбуваються щоп’ятниці.

Однак в зазначеній роботі мають місце недоліки та порушення вимог організаційно-розпорядчих документів, що регламентують порядок підготовки та проведення засідань.

Так, затверджені плани засідань колегії КМДА на ІІ півріччя 2006 року та на
І півріччя 2007 року доведено до відома членів Колегії, керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів КМДА з порушенням терміну, передбаченого пунктом 10 Положення про колегію КМДА.

Новий склад колегії КМДА затверджено 17.07.07, тоді як склад керівництва та керівників структурних підрозділів КМДА, які входять до складу колегії КМДА, оновився ще у травні 2006 року.

Новий склад колегії Дарницької РДА затверджено лише 16.06.07 у зв’язку з чим з травня 2006 року засідань колегії не проводилось (Старук В. Ф.).

У Головному управлінні земельних ресурсів КМДА Колегію не створено (Муховиков А. М.).

Мають місце випадки неякісної підготовки матеріалів до засідання колегії.

Оперативна, узагальнена інформація про стан виконання рішень колегій відсутня.

Системний характер у роботі органів виконавчої влади м. Києва, що перевірялися, має проведення нарад під головуванням керівника органу, результати яких, як правило, оформлюються у вигляді протокольних доручень.

Київським міським головою щосереди проводяться наради за участю перших заступників, заступників голови КМДА, голів РДА, керівників окремих головних управлінь, управлінь КМДА, комунальних підприємств, на яких обговорюються найбільш актуальні проблеми міста, стан розгляду звернень мешканців Києва, що надходять до міського Саіl-центру, заслуховуються звіти виконавців щодо виконання протоколів доручень попередніх нарад.

Подібна практика проведення нарад і в РДА.

Разом з тим, в окремих органах мають місце недоліки у підготовці матеріалів до нарад.

У Головному управлінні охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА до апаратної наради подається лише протокол доручень, напрацьованих під час попередньої апаратної наради та контролю виконання попередніх доручень (Качурова Л. В.), а у Головному управлінні земельних ресурсів КМДА – протокол доручень, напрацьованих під час наради у начальника управління (Муховиков А. М.).

У Головному управлінні земельних ресурсів КМДА Положенням про Головне управління не передбачено системного проведення апаратних нарад і, як наслідок, у ІІ півріччі 2006 року їх проведено – 8, а у 2007 році станом на 20.06.07 – 7.

Робота з кадрами у КМДА, її структурних підрозділах, РДА проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про столицю України – місто-герой Київ”, Регламенту КМДА, регламентів РДА та інших нормативно-правових актів з питань державної служби.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.02.07
№ 8778/1/1-07 робочою групою у складі працівників Мінекономіки, Мінфіну, Мінпраці, Мін’юсту, Головдержслужби і Секретаріату Кабінету Міністрів України за участю працівників КМДА вивчено питання щодо структури, чисельності та керівного складу КМДА і РДА у м. Києві та виявлено порушення вимог нормативно-правових актів, зокрема, з питань проходження державної служби.

За результатами зазначеної перевірки Кабінетом Міністрів України дано доручення від 05.06.07 № 24653/1/1-07 КМДА вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків, зазначених у довідці робочої групи.

Разом з тим, як засвідчили результати комплексної перевірки, недоліки та порушення, наведенні у довідці про структуру, чисельність та керівний склад КМДА і РДА у м. Києві, продовжують мати місце, а саме:

у порушення вимог пункту 7 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, управління кадрової роботи і нагород апарату КМДА підпорядковано одночасно двом заступникам Голови КМДА;

радник Київського міського голови Головач В. В. продовжує виконувати обов’язки заступника голови (розпорядження від 27.04.06 №17/204);

обов’язки заступника Київського міського голови, який координує діяльність Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА, виконує заступник начальника зазначеного Головного управління Лещенко Е. В.;

мають місце порушення умов реалізації громадянами права на державну службу, передбаченого статтею 36 Конституції України та статтею 4 Закону України “Про державну службу”;

у порушення вимог підпункту “в” пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 головам усіх РДА (крім Святошинської та Солом’янської) встановлено надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 100 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

Крім того, порушуються вимоги Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в частині оформлення оголошення про проведення конкурсу, документів, які подаються кандидатами до конкурсної комісії та результатів проведення конкурсу.

Порушуються також вимоги Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в частині використання системи оцінювання кандидатів, а також оформлення аркушів з відповідями кандидатів та результатів іспиту Положення про формування кадрового резерву для державної служби.

Мають місце порушення вимог Положення про формування кадрового резерву для державної служби в частині дотримання термінів затвердження кадрового резерву, процедури зарахування працівників до кадрового резерву та проведення з ними відповідної роботи.

На посади заступників Голови КМДА та керівників підрозділів Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА кадровий резерв на 2007 рік взагалі не сформовано, що є недотриманням вимог статті 28 Закону України “Про державну службу”.

Виявлено факти порушення вимог чинного законодавства при встановленні надбавок за високі досягнення у праці.

Мають місце недоліки та порушення при присвоєнні рангів державних службовців.

При вибірковій перевірці особових справ виявлено ряд порушень Порядку ведення особових справ в частині формування особових справ та заповнення особових карток (форма П-2ДС).

При перевірці правильності заповнення трудових книжок працівників в окремих випадках виявлено випадки недотримання вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

Апаратом та Головними управлінням КМДА, РДА у м. Києві та правоохоронними органами міста вживаються певні заходи щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади м. Києва.

Разом з тим, стан роботи по запобіганню проявам корупції та дотримання антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади, що перевірялися в м. Києві, все ще знаходиться на недостатньому рівні.

Керівниками органів виконавчої влади м. Києва, працівників яких притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, фактично не розглядаються питання щодо припинення ними державної служби згідно зі статтею 30 Закону України “Про державну службу”.

У Дарницькій (Старук В. Ф.) та Дніпровській (Сотников О. М.) РДА, Головному управлінні земельних ресурсів (Муховиков А. М.) та Головному управлінні комунальної власності (Чуб А. В.) КМДА практично відсутні будь-які заходи по запобіганню проявів корупції.

У Головному управлінні земельних ресурсів КМДА не визначено особу, на яку покладено обов’язки щодо здійснення організаційних заходів стосовно запобігання проявам корупції.

За порушення вимог фінансової дисципліни радника Київського міського голови – в. о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Салія І. М. відповідно до статті 30 Закону України “Про державну службу” звільнено із займаної посади.

Прослідковується тенденція до збільшення кількості порушень антикорупційного законодавства державними службовцями КМДА та її структурних підрозділів.

 

Колегія Головдержслужби

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Визнати стан виконання та дотримання вимог законів України
“Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” в органах виконавчої влади м. Києва таким, що знаходиться на недостатньому рівні.

 

2. Рекомендувати керівництву Київської міської державної адміністрації та Державного департаменту України з питань виконання покарань:

усунути виявлені у ході перевірки недоліки і порушення вимог чинного законодавства про державну службу та запобігання проявам корупції;

вжити заходів для безумовного дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та про боротьбу з корупцією;

дати оцінку діям посадових осіб органів виконавчої влади м. Києва, де виявлено порушення, які не забезпечили повне, чітке та своєчасне виконання вимог законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та інших нормативно-правових актів з питань державної служби та запобігання проявам корупції;

забезпечити обов’язковий розгляд відповідними керівниками постанов судів у справах про корупційні діяння із вжиттям відповідних заходів згідно з статтею 30 Закону України “Про державну службу” до державних службовців, які здійснили правопорушення, пов’язані з корупцією.

 

3. Рекомендувати керівництву Київської міської державної адміністрації:

з’ясувати причини невиконання доручення Кабінету Міністрів України
від 05.06.07 № 24653/1/1-07, вжити заходів впливу до причетних осіб та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України;

з метою удосконалення організації роботи щодо запобігання проявам корупції визначити у Київській міській державній адміністрації, її структурних підрозділах та районних у місті Києві державних адміністраціях відповідальних за координацію, організацію та виконання роботи з питань запобігання корупційним проявам – заступника керівника органу виконавчої влади, керівника структурного підрозділу та спеціаліста відповідно;

відобразити відповідні функції та обов’язки у розподілі обов’язків між керівником органу виконавчої влади та його заступниками, положенні про визначений структурний підрозділ та посадовій інструкції спеціаліста;

забезпечити у 2008 році підвищення кваліфікації заступника керівника органу виконавчої влади, керівника структурного підрозділу та спеціаліста, відповідальних за запобігання корупційним проявам, у Київському національному університеті внутрішніх справ;

провести тренінгові заняття з особами, відповідальними за координацію, організацію та здійснення організаційно-кадрової роботи в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації, районних у місті Києві державних адміністраціях і поінформувати Головдержслужбу України;

розробити механізм працевлаштування випускників Академії муніципального управління (м. Київ).

 

4. Члену Колегії ТКАЧУ В. Д.:

1) протягом двох тижнів забезпечити направлення копій довідки за результатами перевірки та постанови Колегії до:

Київської міської державної адміністрації та Державного департаменту України з питань виконання покарань – для усунення виявлених у ході перевірки недоліків, порушень вимог чинного законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією;

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій – для врахування в роботі;

Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України –
у порядку інформування;

Генеральної прокуратури України – до відома;

2) забезпечити проведення в порядку контролю перевірки виконання Київською міською державною адміністрацією постанови Колегії у лютому 2008 року.

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Колегії.

 

Голова Колегії

Т. Мотренко