Постанова координаційної наради керівників правоохоронних органів і суду

П О С Т А Н О В А
координаційної наради керівників правоохоронних
органів і суду
21 серпня 2008 року м. Луганськ
 
Обговоривши стан боротьби з хабарництвом і корупцією за 7 місяців 2008 року, координаційна нарада відзначає, що правоохоронними, іншими державними органами у взаємодії з органами влади і місцевого самоврядування протягом вказаного періоду вжито заходів до протидії цим негативним явищам, однак проведена робота є ще недостатньою і потребує удосконалення.
Поточного року правоохоронними органами області виявлено 193 злочини, пов’язані з хабарництвом. Прокуратурою порушено 74 кримінальні справи, з яких до суду направлено 65 стосовно 67 осіб. З числа направлених до суду, 56 - це справи за фактами вимагання і одержання хабара, 9 - за фактами дачі хабарів.
Порушено 75 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції. За результатами розслідування до суду направлено 56 справ стосовно 61 особи.
До адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь притягнуто 212 осіб, з яких 60 за протоколами, складеними органами прокуратури, 88 - органами внутрішніх справ (в тому числі 24 - спецпідрозділом), 57 - органами СБУ, та 7 - органами податкової міліції (в тому числі ВБК).
 
Водночас, вкрай низькою залишається ефективність оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на викриття фактів хабарництва і корупції. Нерідко оперативно-розшукові справи працівниками ОВС заводяться за надуманими мотивами. За результатами їх провадження дві третини ОРС (лише у поточному році 67 %) закривається у зв’язку з спростуванням у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи або не встановлення даних, що вказують на ознаки злочину в її діях.
Особливе занепокоєння викликає те, що закриваються ОРС , як правило, стосовно високо посадовців, а до суду доводяться справи стосовно нижчих рангів і за незначними розмірами хабарів. Корумповані зв’язки хабарників не виявляються, спрямовані на це оперативно-розшукові заходи не проводяться.
 
Спецпідрозділами ОВС та СБУ ще недостатньо здійснюється робота з викриття хабарників у складі організованих груп. В поточному році не виявлено жодного такого злочину і це при тому, що звичайних хабарів зареєстровано більше 190, а загальна їх сума досягає 1 мільйона гривень.
 
Не здійснюється обмін оперативною інформацією з метою її використання при виявленні корумпованих зв’язків хабарників та їх організованих груп, що значно знижує ефективність роботи. Аналіз оперативної обстановки, соціально-економічні та інші фактори, що впливають на її ускладнення, тенденції та рівень розвитку корупції і організованої злочинності здійснюється не належним чином, обмін аналітичними даними між правоохоронними відомствами не налагоджено.
 
Не сприяє протидії таким злочинам поширеність порушень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з боку самих правоохоронців, що свідчить про низький рівень організації відомчого контролю.
Мають місце факти неузгодженості дій спецпідрозділів правоохоронних органів під час проведення оперативно-розшукових заходів відносно персоналу прикордонної та митної служб в пунктах пропуску через кордон, що негативно впливає на їх роботу.
 
Низькою залишається ефективність роботи правоохоронних органів щодо викриття адміністративних корупційних правопорушень серед державних службовців, що фактично є найбільш дієвим засобом профілактики хабарництва.
Зокрема, цього року направлено до суду лише 53 протоколи про корупційні діяння стосовно держслужбовців 3-7 рангів, з яких органами прокуратури - 4, СБУ - 13, ОВС - 36. У зв’язку з малозначністю правопорушень судами закрито 4 адмінпровадження стосовно 4 осіб.
Поза увагою усіх правоохоронних органів залишається подальше перебування на посаді державних службовців, які повторно притягувалися до адміністративної відповідальності. Незважаючи на те, що це негативно впливає на стан протидії корупції, питання про застосування наданих Управлінню державної служби в області повноважень не ініціюється.
 
Викликає занепокоєння якість дослідчих перевірок та стан досудового слідства у кримінальних справах зазначеної категорії, підтримання державного обвинувачення в судах. Слідчими неналежно з'ясовуються причини та умови, що сприяли вчиненню злочину, характеристики осіб обвинувачених та обставини їх життя. В ході слідства вони обмежуються зафіксованим злочином, не перевіряючи корумповані зв'язки підозрюваного чи обвинуваченого у справі та подальший рух коштів та майна, одержаних як незаконну винагороду. Як правило, до кримінальних справ долучаються лише протоколи про відсутність майна і коштів, що підлягають арешту.
 
За наявними даними упродовж двох останніх років до реального покарання у вигляді позбавлення волі не було засуджено жодного хабарника. В багатьох випадках навіть не призначалося додаткове покарання у вигляді заборони на займання відповідних посад, що фактично знецінює профілактичне та виховне значення кримінального переслідування хабарників, а також негативно впливає на ставлення пересічних громадян до боротьби з хабарництвом і корупцією.
 
З урахуванням викладеного, з метою активізації боротьби з хабарництвом і корупцією, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів та прокурорського нагляду, усунення недоліків в профілактиці цих правопорушень, координаційна нарада, -
 
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
Органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державних митної, прикордонної та податкової служб та Управлінню ДДУПВП в області вжити спільних додаткових заходів до підвищення ефективності профілактичної роботи, оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства у кримінальних справах за фактами хабарництва та з ознаками корупції. Посилити відомчий контроль за діяльністю підпорядкованих служб, спрямувавши зусилля на усунення наявних недоліків та досягнення реальних результатів у роботі.
З цією метою:
1. Вивчити причини низької ефективності оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на боротьбу з хабарництвом і корупцією, а також недостатнього відомчого контролю за обґрунтованістю заведення оперативно-розшукових справ і проведення у них оперативно-розшукових заходів з метою забезпечення більш ефективного попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів цієї категорії та здійснення профілактики таких правопорушень.
Вересень 2008 року Управління МВС, СБУ в області,
прокуратура області, ДПА області,
УДДУПВП в області, Луганський
прикордонний загін, Луганська та
Старобільська митниці
 
2. Узгодити порядок обміну оперативною інформацією з метою її використання при виявленні корумпованих зв’язків хабарників та їх організованих груп, розробивши конкретний перелік питань, по яких повинна бути надана така інформація. Підготувати спільну вказівку з цього питання.
 
Вересень 2008 року Управління МВС, СБУ, ДПА в
області, УДДУПВП в області,
Луганський прикордонний загін,
Луганська та Старобільська
митниці
 
3.Оператвино-розшукові заходи та процесуальні дії в пунктах пропуску через держаний кордон України здійснювати у взаємодії з відповідними службами прикордонного загону та митного органу.
 
Постійно Управління МВС, СБУ в області,
прокуратура області, Луганська та
Старобільська митниці,
Луганський прикордонний загін
 
 
4. Аналізувати оперативну обстановку та фактори, що впливають на її ускладнення, тенденції і рівень розвитку корупції, організованої злочинності та визначати пріоритетні напрямки оперативно-розшукової діяльності. За узгодженням з керівниками оперативних служб передавати до провадження спецпідрозділів матеріали та інформацію ОВС із ОРС стосовно осіб, причетних до діяльності ОЗУ та корупції.
 
Постійно Управління МВС, СБУ, ДПА в
області, УДДУПВП в області,
Луганський прикордонний загін,
Луганська та Старобільська
митниці
 
5. Проаналізувати стан виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією», причини закриття судами адміністративних справ про вчинення корупційних діянь та направити до Управління державної служби в області інформацію про державних службовців, які повторно притягувалися до адміністративної відповідальності.
 
Жовтень 2008 року Прокуратура області, Управління
МВС, СБУ, ДПА в області,
Апеляційний суд Луганської
області (за згодою)
 
6. З метою виявлення та припинення проявів корупції і службових зловживань з боку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері єдиної державної регуляторної політики, реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, подальшого розвитку підприємств усіх форм власності, здійснити перевірки відповідних підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, органів державної реєстрації.
 
Жовтень-листопад 2008 року Прокуратура Луганської області
Управління МВС, СБУ в області
 
7. Вивчити стан досудового слідства у кримінальних справах, порушених за фактом злочинів з ознаками корупційних діянь із вжиттям відповідних заходів до активізації їх розслідування. За наслідками відповідно реагувати. У разі необхідності обговорити стан розслідування та розкриття цих злочинів на оперативних нарадах.
 
Листопад 2008 року Прокуратура Луганської області
Управління СБУ, МВС в області
 
 
Контроль за виконанням постанови покласти на керівників відповідних відомств.
 
В.о. прокурора Луганської області Начальник управління МВС
державний радник юстиції України в Луганській області
3 класу генерал-лейтенант міліції
 
А.В. Горпенюк В.С. Гуславський
 
 
Начальник управління СБУ Голова Державної податкової
в Луганській області адміністрації в Луганській
генерал-майор області
 
С.В. Ратієв С.О. Рекіянов
 
 
В.о.начальника Управління ДДУПВП В.о.начальника Старобільської
в Луганській області митниці
полковник внутрішньої служби радник митної служби 1 рангу
 
Ю.М.Якутка І.П.Либань
 
 
В.о.начальника Луганської митниці Начальник Луганського
радник митної служби 1 рангу прикордонного загону
полковник
В.І.Коваленко А.С. Король
 
 

В.о. голови Апеляційного суду
Луганської області (за згодою)

В.І. Бєсєда