ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення юридичної особи – ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ – шляхом приєднання

________________                           м. Луганськ                                      №________

 

Про припинення юридичної особи –

ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ –

шляхом приєднання

 

Відповідно до статей 104, 105 – 107, 112 Цивільного кодексу України, статей 59, 60, 61 Господарського кодексу України, пункту 20 частини першої статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити юридичну особу - ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, ідентифікаційний код 25903358, шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ», ідентифікаційний код 24196350.

 

2. Встановити строк припинення юридичної особи - ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ - до 01.01.2014.

 

3. Створити комісію з припинення юридичної особи - ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ - у складі згідно з додатком до цього рішення.

 

4. Попередити Амеліну Аліну Василівну  (за 2 місяці) про її подальше звільнення з посади директора ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ згідно з пунктом першим статті 40 Кодексу законів про працю України. 

5. Довести до відома Луганського міського центру зайнятості про звільнення Амеліної А.В. із зазначенням її професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

 

6. Комісії з припинення юридичної особи (Амеліній А.В.):

повідомити негайно (протягом трьох робочих днів) у письмовій формі державного реєстратора про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи - ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ;

опублікувати у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи - ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ - шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ» та про порядок і строк пред’явлення кредиторами вимог до нього;

здійснити інші організаційно-правові заходи, пов’язані з припиненням юридичної особи, - ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ - шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ», відповідно до вимог чинного законодавства України;

у тримісячний термін з моменту опублікування повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред’явлення кредиторами вимог до неї надати на затвердження до обласної ради передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами;

передати примірники оригіналу передавального акта в орган, що здійснює державну реєстрацію, ЛУГАНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, за місцем його державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ» – правонаступника, за місцем його державної реєстрації.

 

7. Уповноважити постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів затвердити передавальний акт ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ.

 

8. Виключити ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ з Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області, управління якими здійснює Луганська обласна рада, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2005 № 22/36, з дати державної реєстрації припинення юридичної особи.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

 

 

 

Голова

обласної ради                                                                                В.М. ГОЛЕНКО