Про запровадження сайту

На виконання п. 35 Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року, облдержадміністрацієюздійснена низка організаційних і практичних заходів щодо виконання антикорупційного законодавства України. Основні зусилля спрямовані на організацію взаємодії органів влади і правопорядку по забезпеченню виконання законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, вказівок Головдержслужби України антикорупційної спрямованості.

Робота у цьому напрямку у поточному періоді 2008 року проводилася згідно з обласним планом заходів, розробленим відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р, направленим на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь і інших правопорушень, пов’язаних з корупцією з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави на 2008 рік та обласної комплексної програми профілактики злочинності на 2007-2010 роки, що затверджена рішенням шостої сесії обласної ради від 24.11.2006 № 6/17.

Стан цієї роботи обговорюється на колегіях і нарадах в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування з ухваленням рішень, направлених на усунення причин і умов, які сприяють порушенням антикорупційного законодавства.

Здійснюється постійне відслідкування структури та динаміки корупційних правопорушень та службових злочинів, а також практики реагування керівників на факти здійснення підлеглими протиправних діянь.

Робота правоохоронних органів і відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення активної наступальної протидії корупції висвітлюється в тематичних випусках передач на обласному державному радіо „Право знати право”, “Зона особливої уваги”, “Юридична студія” та інші.

Оперативна інформація оприлюднюється в щотижневих інформаційно-аналітичних передачах обласного телебачення “Зона особого внимания”, обласного радіо: “Міліцейська хвиля”, “Телетайп 02”, “Акцент”, а також через інформаційне агентство "ІРТА-факс".

На веб-сайті обласної держадміністрації за адресою www.loga.gov.ua/oda/about/aparat/defence/corruption/, діє рубрика "Запобігання проявам корупції", інформація якої постійно оновлюється за допомогою системи управління веб-сайту. Інформаційні матеріали надаються за основними напрямками: нормативні документи, основні заходи щодо запобігання проявам корупції.

Робота щодо виконання антикорупційного законодавства України триває та знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації.