ЛУГАНСКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
шоста сесія

РІШЕННЯ

24 листопада 2006 р. 
№6/14
м. Луганськ

Про затвердження Регіональної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2007-2011 роки

Керуючись пунктами 16, 20 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 – 2010 роки», з метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих умовах, обласна рада ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Регіональну програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2007 – 2011 роки (далі – Програма), що додається.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми затверджується при розгляді обласного бюджету на наступний рік.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Затверджено
Рішення обласної ради
24 листопада 2006 р.
№6/14

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
подолання дитячої безпритульності та
бездоглядності на 2007 – 2011 роки

Паспорт програми

Назва програми: Регіональна програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2007 – 2011 роки

Підстава для розробки: постанова Кабінету Міністрів від 11.05.2006 № 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 – 2010 роки»

Відомості про замовника та відповідальних виконавців програми

Замовник: облдержадміністрація

Відповідальний виконавець: служба у справах неповнолітніх обласної держадміністрації

Строк виконання: 2007 – 2011 роки

Джерела фінансування: асигнування, передбачені в обласному бюджеті у сумі 270188, 0 грн, та інші джерела, згідно з чинним законодавством.

Обґрунтування шляхів і засобів розв"язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів

Щороку в області збільшується кількість безпритульних і бездоглядних дітей. Для 14 % дитячого населення області життя поза сім"ї стає нормою існування. Діти, позбавлені батьківської опіки та ті, що самі залишили сім"ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні й наркотичні речовини та часто стають жертвами сексуальних злочинів, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров"я таких дітей постійно перебувають під загрозою, а збільшення їх чисельності також стає небезпечним для суспільства.

Основними напрямками подолання сирітства є: підтримка дітей, які опинилися у складних життєвих умовах; вжиття комплексу заходів щодо їх ресоціалізації; створення та поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета Програми

Мета цієї Програми полягає у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

Основні завдання Програми:

розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім"ях;

застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з подальшим впровадженням системи їх обліку;

запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають у закладах соціального захисту;

забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців служб у справах неповнолітніх і закладів соціального захисту дітей.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин безпритульності і бездоглядності, щорічно надавати консультативні послуги 15 тис. дітей;

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім"ї, дитячому будинку сімейного типу, втричі збільшити існуючу кількість дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей;

поліпшити на 25 % фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, притулків, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

забезпечити кваліфікованими кадрами заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дитячі будинки сімейного типу, притулки, центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

реорганізувати притулки в центри соціально-психологічної реабілітації дітей.

Виконання Програми передбачає:

зменшення на 50 відсотків кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей;

надання комплексної допомоги дітям і сім"ям, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на обласну державну адміністрацію, яка щорічно одночасно із звітом про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Луганської області, надає до обласної ради інформацію про стан виконання завдань, передбачених цією Програмою.

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідну мету, та за рахунок інших джерел, згідно з чинним законодавством.