ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
шоста сесія

РІШЕННЯ

24 листопада 2006 р. 
№ 6/13
м. Луганськ

Про затвердження Регіональної програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2007-2011 роки

Відповідно до підпункту 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.5 Закону України „Про охорону дитинства”, ст.7 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указу Президента України від 11.07.2005 №1086 „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, з метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обласна рада ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Регіональну програму соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2007-2011 роки (далі – Програма), що додається.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми затверджується при розгляді обласного бюджету на наступний рік.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова обласної ради В.М.Голенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
24 листопада 2006 р.
№ 6/13

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2007 – 2011 роки

Паспорт програми

Назва програми: Регіональна програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2007 – 2011 роки

Підстава для розробки: Закон України „Про охорону дитинства”, Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указ Президента України від 11.07.2005р. „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.

Відомості про замовника та відповідальних виконавців програми

Замовник: облдержадміністрація

Відповідальний виконавець: служба у справах неповнолітніх обласної держадміністрації

Строк виконання: 2007 – 2011 роки

Джерела фінансування: асигнування, передбачені в обласному бюджеті у сумі 155400,0 грн, , та інші джерела, згідно з чинним законодавством.

Обґрунтування шляхів і засобів розв"язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів

Щороку в області збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в міськвиконкомах та райдержадміністраціях області перебуває 5094 неповнолітніх. Серед дітей, які залишилися без піклування батьків, 5 відсотків – кругли сироти.

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль обласних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт ті дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета Програми

Основною метою Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є поліпшення їх становища, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

Основні завдання Програми

вдосконалення соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування;

розширення соціально-правових гарантій неповнолітніх;

захист майнових, житлових та інших прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування;

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги та підтримки;

забезпечення інтеграції зусиль обласних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт ті дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців служб у справах неповнолітніх.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою їх соціального захисту, поліпшення їх становища, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки для самостійного життя;

спрямувати роботу органів опіки і піклування з урахуванням концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створити належні умови для соціальної адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків.

Виконання Програми передбачає:

поліпшити становище дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

з урахуванням концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування створити належні умови для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на обласну державну адміністрацію, яка щорічно одночасно із звітом про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Луганської області за звітний період надає до обласної ради інформацію про хід виконання заходів, передбачених цією Програмою.

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідну мету, та за рахунок інших джерел, згідно з чинним законодавством.