ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 лютого 2014 року № 132

Про затвердження штатного розпису Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік

Відповідно до ст.  5 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, керуючись    ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 34 «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України»:  

 

затвердити штатний розпис Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік, що додається,   запровадивши його з 01.01.2014.

 

 

 

Перший заступник голови,

виконуючий обов’язки голови                                           Е.М. ЛОЗОВСЬКИЙ

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Розпорядження голови

                                                                  облдержадміністрації

                                                                  „ 28 ” лютого 2014 р.  № 132

                                                                  штат у кількості 69 штатних одиниць з

                                                                  місячним фондом  заробітної плати   за         

                                                                  посадовими окладами

       92818,00 (дев`яносто дві тисячі вісімсот        вісімнадцять) грн

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

 Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік

               

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад, грн

  Фонд заробітної 

   плати на місяць

   за посадовими       окладами, грн

1

2

3

4

5

1.

Директор Департаменту

1

2793

2793

Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю

2.

Начальник відділу

1

1515

1515

3.

Головний  спеціаліст

3

1218

3654

4.

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

1

1218

1218

5.

Головний спеціаліст –юрисконсульт

1

1218

1218

6.

Провідний спеціаліст

1

1218

1218

Всього по відділу

7

 

8823

Відділ бухгалтерського обліку

7.

Начальник відділу –

головний бухгалтер

1

1515

1515

8.

Головний спеціаліст

5

1218

6090

Всього по відділу

6

 

7605

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ

9.

Заступник директора Департаменту –

начальник управління

1

2653

2653

Відділ планування бюджетних коштів

10.

Начальник відділу

1

1428

1428

11.

Головний спеціаліст

6

1218

7308

Всього по відділу

7

 

8736

1

2

3

4

5

Відділ організації роботи стаціонарних установ та внутрішнього аудиту

12.

Начальник відділу

1

1428

1428

13.

Головний спеціаліст

4

1218

4872

Всього по відділу

5

 

6300

Всього по управлінню

13

 

17689

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 14.

Заступник директора Департаменту –

начальник управління

1

2653

2653

Відділ соціального захисту населення

15.

Начальник відділу

1

1428

1428

16.

Головний спеціаліст

4

1218

4872

Всього по відділу

5

 

6300

Відділ організації надання соціальних послуг

17.

Начальник відділу

1

1428

1428

18.

Головний спеціаліст

5

1218

6090

Всього по відділу

6

 

7518

Сектор оздоровлення пільгових категорій громадян

19.

Завідувач сектору

1

1218

1218

20.

Головний спеціаліст

2

1218

2436

Всього по сектору

3

 

3654

Всього по управлінню

15

 

20125

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ

21.

Заступник директора Департаменту –

начальник управління

1

2653

2653

Відділ соціальних гарантій

22.

Начальник відділу

1

1428

1428

23.

Головний спеціаліст

6

1218

7308

Всього по відділу

7

 

8736

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

24.

Начальник відділу

1

1428

1428

25.

Головний спеціаліст

4

1218

4872

Всього по відділу

5

 

6300

Сектор сімейної політики

26.

Завідувач сектору

1

1218

1218

27.

Головний спеціаліст

2

1218

2436

Всього по сектору

3

 

3654

Всього по управлінню

16

 

21343

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

28.

Начальник управління

1

1675

1675

Відділ оплати праці та соціально-трудових відносин

1

2

3

4

5

29.

Заступник начальника управління – начальник відділу

1

1593

1593

30.

Головний спеціаліст

4

1218

4872

Всього по відділу

5

 

6465

Відділ державної експертизи умов праці, міграції та зайнятості населення

31.

Начальник відділу

1

1428

1428

32.

Головний спеціаліст

4

1218

4872

Всього по відділу

5

 

6300

Всього по управлінню

11

 

14440

Разом по Департаменту

69

 

92818

           

 

 

 

Директор Департаменту

соціального захисту населення обласної державної адміністрації

 

 

 

 

О.А. Поліщук

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення обласної державної  адміністрації

 

 

 

 

 

І.Г. Усенко

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

 

 

Ю.І. Балковий

 

 

Заступник голови – керівник апарату

 

 

 

 С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ