від 15 серпня 2007 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року (далі - план заходів), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів:

передбачати починаючи з 2008 року в межах доведеного граничного обсягу видатків державного бюджету кошти для здійснення заходів;

надсилати щороку до 20 січня МВС інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України разом з пропозиціями щодо внесення у разі потреби змін до плану заходів.

3. Фінансове забезпечення плану заходів у поточному році здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2007 рік.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

 

Інд. 31

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 657-р

 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Загальні напрями реалізації Концепції

1. Продовження роботи з подальшого вдосконалення антикорупційного законодавства, приведення його у відповідність з міжнародними стандартами. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проектів Законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення"

Мін'юст, Головдержслужба, МВС, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

2. Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення до актів законодавства, які визначають засади діяльності та статус державних службовців, змін щодо:

 

 

створення прозорої системи прийняття та просування по службі державних службовців, яка передбачає посилення значення кадрового резерву, заміщення вакантних посад на відкритій конкурсній основі, врахування результатів атестації

Головдержслужба, Мін'юст, Мінфін, Мінпраці за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

- " -

розроблення механізму ротації державних службовців та визначення порядку її проведення, насамперед на керівних посадах

- " -

- " -

визнання рішення суду про вчинення особою корупційного діяння підставою для розірвання трудового договору

Головдержслужба, Мін'юст, Мінфін, Мінпраці за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

реформування системи оплати праці державних службовців з метою створення додаткових матеріальних стимулів та вдосконалення інституту преміювання

Мінпраці, Головдержслужба, Мін'юст, Мінфін

- " -

3. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів:

 

 

Закону України "Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, членами їх сімей та близькими родичами" для забезпечення відкритості та прозорості службової діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави

ДПА, Головдержслужба, Мінфін, МВС, СБУ

друге півріччя 2007 р.

Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Головдержслужба, Мін'юст, МВС, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

- " -

4. Вивчення питання врегулювання правових засад лобістської діяльності, створення прозорої системи вираження групових інтересів в органах державної влади

Мін'юст, Головдержслужба, Мінфін, МВС, СБУ

2008 рік

5. Забезпечення доопрацювання та супроводження проектів:

 

 

Адміністративно-процедурного кодексу України

Мін'юст

постійно

Закону України "Про нормативно-правові акти"

- " -

- " -

Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" і "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (у новій редакції)

- " -

- " -

6. Вивчення питання спрощення процедури прийняття рішення про надання Верховною Радою України згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції у разі наявності доказів, що підтверджують вчинення зазначеною особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України

Мін'юст, СБУ, МВС, ДПА, Державна судова адміністрація за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України і Вищої ради юстиції

друге півріччя 2007 р. - перше півріччя 2008 р.

7. Підготовка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо:

 

 

визначення на законодавчому рівні порядку участі громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції

Мін'юст, МВС, СБУ, ДПА

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

утворення при Кабінеті Міністрів України координуючого органу з питань формування єдиної державної політики у сфері запобігання та протидії корупції на основі аналізу корупційних ризиків

Головдержслужба, Мін'юст, СБУ, МВС, ДПА, Мінекономіки, Мінфін за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України і Вищої ради юстиції

- " -

8. Запровадження антикорупційної оцінки законопроектів під час проведення їх правової експертизи з метою запобігання виникненню можливих корупційних ризиків

Мін'юст, МВС, СБУ, ДПА

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

9. Проведення комплексної перевірки дотримання вимог Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про боротьбу з корупцією" та інших нормативно-правових актів з питань проходження державної служби і служби в органах місцевого самоврядування з метою запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Головдержслужба, МВС, СБУ, ДПА, Державний департамент з питань виконання покарань за участю Генеральної прокуратури України

щороку

10. Створення відповідно до вимог Закону України "Про міліцію" єдиного державного банку даних про осіб, засуджених або притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з класифікацією інформації за професійною і територіальною ознакою для використання під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державних службовців та працівників, які вже займають такі посади

МВС, СБУ, ДПА, Головдержслужба за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

друге півріччя 2007 р. - перше півріччя 2008 р.

11. Вивчення питання встановлення відповідальності за корупційні дії, пов'язані з фінансуванням або матеріальним забезпеченням органів державної влади з позабюджетних джерел (кошти благодійних фондів, спонсорська допомога тощо)

Мін'юст, Мінфін, Головдержслужба за участю Генеральної прокуратури України та Рахункової палати

2008 рік

Забезпечення доброчесності в органах влади

12. Розроблення проекту Державної програми навчання професійних суддів та кандидатів на посаду професійного судді на основі принципу верховенства права, положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

Державна судова адміністрація, Мін'юст за участю Верховного Суду України та Вищої ради юстиції

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

13. Проведення експертизи виборчого законодавства на предмет зменшення впливу корупціогенних чинників і розроблення за її результатами проектів відповідних законів

Мін'юст, Головдержслужба за участю Центральної виборчої комісії

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

14. Вивчення питання доцільності закріплення на законодавчому рівні за певним органом повноважень щодо надання офіційних роз'яснень і рекомендацій з питань, пов'язаних з регулюванням поведінки суддів, та видання збірника рішень з дисциплінарних справ

Мін'юст, Державна судова адміністрація за участю Верховного Суду України та Вищої ради юстиції

- " -

15. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо:

 

 

встановлення відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування за порушення частини третьої статті 28 Бюджетного кодексу України стосовно неопублікування інформації про місцеві бюджети

Мінфін, Мін'юст

2008 рік

визначення нової структури центральних та місцевих органів виконавчої влади за результатами функціонального обстеження таких органів відповідно до рекомендацій та стандартів держав - членів ЄС з метою запобігання дублюванню функцій, зменшення кількості контролюючих і наглядових інстанцій

Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади

2008- 2009 роки

урегулювання функціональних конфліктів у діяльності органів виконавчої влади, насамперед тих, що пов'язані з поєднанням контрольно-дозвільних та господарських функцій, визначення шляхів запобігання їх виникненню в подальшому

Держкомпідприємництво, ГоловКРУ, ДПА, МОЗ, Мінагрополітики, МВС, СБУ, Головдержслужба

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

удосконалення законодавства про державні закупівлі з метою приведення його у відповідність з європейськими нормами і стандартами щодо політики підзвітності і прозорості та забезпечення доступу широкої громадськості до інформації про умови конкурсів із закупівлі товарів і послуг за державні кошти

Антимонопольний комітет, Мінекономіки, Мінфін за участю Тендерної палати

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

16. Вжиття заходів для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема шляхом запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Мінтрансзв'язку, Головдержслужба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2007 - 2010 роки

17. Внесення до процесуального законодавства змін щодо визначення порядку розподілу позовних матеріалів і судових справ між суддями у місцевих та апеляційних судах

Мін'юст

2008 - 2009 роки

18. Розроблення та затвердження відповідно до вимог статей 2 і 17 Закону України "Про Національну програму інформатизації" програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи

Державна судова адміністрація, Мін'юст, Мінтрансзв'язку

2009 рік

19. Забезпечення запровадження обов'язкового автоматизованого розподілу позовних матеріалів і судових справ між суддями у місцевих та апеляційних судах

Державна судова адміністрація, Мін'юст

- " -

20. Підготовка законопроекту щодо внесення змін до статті 98 Конституції України в частині надання Рахунковій палаті повноважень із здійснення контролю за виконанням місцевих бюджетів

- " -

- " -

21. Вивчення питання доцільності надання прав організаціям (фірмам, агентствам тощо) провадити діяльність, пов'язану з виконанням за відповідну плату функцій органів державної влади

Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади

2008 рік

22. Вивчення питання створення єдиного державного банку даних про юридичних осіб, причетних до корупції, з метою недопущення їх до участі в здійсненні державних закупівель та внесення в разі необхідності проектів відповідних законодавчих актів

Мінекономіки, Антимонопольний комітет, ДПА, Держкомпідприємництво за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

2009 - 2010 роки

23. Розроблення механізму контролю за виконанням державними службовцями встановленої законодавством вимоги щодо повідомлення органів податкової служби про відкриття такими службовцями валютних рахунків в іноземних банках

ДПА, Мінфін, Головдержслужба, Мін'юст за участю Національного банку

2008 - 2009 роки

24. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення:

 

 

механізму здійснення контролю за фінансуванням діяльності політичних партій і виборчого процесу

Мін'юст за участю Центральної виборчої комісії

2008 рік

процедури перевірки достовірності даних, поданих кандидатом на посаду судді

Мін'юст

- " -

25. Забезпечення ефективного захисту і безпеки осіб, які є свідками корупційних діянь та беруть участь у розгляді справ, пов'язаних з такими діяннями

МВС, СБУ, ДПА, Державний департамент з питань виконання покарань за участю Генеральної прокуратури України

друге півріччя 2007 р. - перше півріччя 2008 р.

26. Вивчення питання доцільності запровадження інституту правового компромісу стосовно суб'єктів корупційних діянь, які добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню таких діянь, учинених ними особисто або іншими особами

Мін'юст, СБУ, МВС, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

2008 рік

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства

27. Забезпечення широкого інформування громадськості про розроблені законопроекти щодо боротьби з корупцією та запобігання її виникненню, зокрема із запрошенням громадян і представників громадських організацій до участі в обговоренні таких проектів

центральні органи виконавчої влади

постійно

28. Вивчення питання щодо визначення механізму проведення консультацій з представниками громадськості під час розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів виборними органами

Мін'юст, місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

2008 рік

29. Проведення з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади телефонних "гарячих ліній" на тему "Суспільство проти корупції"

Головдержслужба, МВС, СБУ, ДПА

постійно

30. Підготовка та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розроблення і запровадження механізму громадського впливу на формування корпусу суддів, починаючи з добору кандидатів на посади суддів і до вирішення питання про припинення їх повноважень

Мін'юст за участю Вищої ради юстиції

2008 рік

31. Надання громадським організаціям підтримки у проведенні моніторингу стану виконання політичними партіями передвиборних програм

Мін'юст

постійно

32. Підготовка і подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою усунення перешкод у проведенні журналістських розслідувань як одного з ефективних методів виявлення корупційних діянь, запровадження механізму захисту джерел журналістської інформації

Держкомтелерадіо, Мін'юст

2008 рік

33. Визначення механізму участі засобів масової інформації у здійсненні заходів з протидії корупції

МВС, СБУ, ДПА, Держкомтелерадіо за участю Генеральної прокуратури України

2008 - 2009 роки

34. Вивчення питання щодо стану удосконалення механізму заохочення осіб за надання об'єктивної інформації про факти корупції

МВС, СБУ, ДПА, Мінфін за участю Генеральної прокуратури України

друге півріччя 2007 р.

35. Запровадження на офіційних веб-сайтах рубрики "Запобігання проявам корупції" з метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади

Головдержслужба, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

36. Включення до тематичних планів підготовки публікацій, теле- та радіопередач засобами масової інформації, що фінансуються з державного бюджету, питання протидії корупції для формування негативного ставлення громадян до її проявів і залучення громадськості до активної участі в антикорупційній діяльності держави

Держкомтелерадіо, МКТ, МОН

постійно

37. Розроблення порядку взаємодії правоохоронних органів з громадськими організаціями та засобами масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні питань протидії корупції, участі їх у діяльності із запобігання та припинення корупції

МВС, СБУ, ДПА, Держкомтелерадіо за участю представників громадських організацій і засобів масової інформації

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

38. Запровадження в загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах навчальних програм з питань запобігання корупції, включення до культурно-освітніх та виховних програм розділів, спрямованих на формування негативного ставлення до цього явища

МОН, Мін'юст

- " -

Підвищення ефективності діяльності органів, які ведуть боротьбу з корупцією

39. Підготовка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо забезпечення:

 

 

можливості конфіскації чи вилучення в інший спосіб засобів вчинення кримінальних правопорушень і доходів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень чи відчуження власності, вартість якої відповідає таким доходам

Мін'юст, СБУ, МВС, ДПА, Мінекономіки, Мінфін за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України і Вищої ради юстиції

- " -

зберігання речових доказів, зокрема їх збереження у стані, в якому вони перебували на момент вилучення, у разі, коли особи, що користуються правом недоторканності, затримані на місці вчинення тяжкого злочину, у тому числі корупційного діяння

Мін'юст, СБУ, МВС, ДПА, Мінекономіки, Мінфін за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України і Вищої ради юстиції

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

40. Удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців спеціальних підрозділів МВС, СБУ, ДПА та інших державних органів, на які покладено завдання боротьби з корупцією

МВС, СБУ, ДПА, Міноборони за участю Генеральної прокуратури України

друге півріччя 2007 р. - перше півріччя 2008 р.

41. Розроблення та запровадження методики професійного добору працівників спеціальних підрозділів правоохоронних органів, на які покладено завдання боротьби з корупцією, з урахуванням особливостей функцій та завдань, покладених на такі підрозділи

МВС, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

2008 - 2009 роки

42. Підготовка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо:

 

 

регулярного проведення спеціальних семінарів і тренінгів з питань запобігання корупції з метою поглиблення знань, необхідних для ефективного виконання завдань, а також підвищення рівня правової культури і правової свідомості державних службовців та інших працівників бюджетної сфери

Головдержслужба, МВС, СБУ, ДПА, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

друге півріччя 2007 р.

коригування критеріїв оцінки ефективності роботи слідчих і спеціальних підрозділів правоохоронних органів стосовно боротьби з корупцією та організованою злочинністю

МВС, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

2008 рік

розроблення механізму координації діяльності державних органів, залучених до боротьби з корупцією, та розслідування пов'язаних з нею злочинів

- " -

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

створення та запровадження єдиної комп'ютерної бази даних правоохоронних органів щодо справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, з визначенням порядку доступу до неї

- " -

2009 рік

43. Забезпечення постійного обміну досвідом з виявлення та перевірки інформації про факти корупції в різних сферах суспільного життя

- " -

постійно

44. Удосконалення та актуалізація методичного забезпечення діяльності правоохоронних органів з виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з корупцією

СБУ, МВС за участю Генеральної прокуратури України та Академії правових наук

друге півріччя 2007 р. - 2008 рік

45. Забезпечення здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи із запобігання корупції

Головдержслужба, МВС

постійно

46. Активізація дій, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, насамперед тих, в яких корупційні діяння набули найбільшого поширення

МВС, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

- " -

47. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності контролюючих та правоохоронних органів шляхом систематично висвітлення у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

ГоловКРУ, МВС, СБУ, ДПА

- " -

48. Визначення на підставі вивчення міжнародного досвіду порядку оцінки оперативної інформації про вчинення корупційних діянь та прийняття за її результатами відповідного рішення

СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація за участю Генеральної прокуратури

постійно

49. Посилення кадрового забезпечення підрозділів внутрішнього контролю в центральних органах виконавчої влади або їх створення (у разі їх відсутності) у межах граничної чисельності працівників таких органів з метою забезпечення додержання вимог антикорупційного законодавства в таких органах, ефективної взаємодії з відповідними підрозділами правоохоронних органів та зв'язків із громадськістю; затвердження положення про зазначені підрозділи

центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

- " -

Міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції

50. Формування з метою планування та координації міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією реєстру міжнародних угод, укладених між правоохоронними органами України та іноземних держав і визначення переліку органів, співпраця з якими у сфері боротьби з корупцією потребує унормування. Вивчення питання щодо доцільності укладення нових міжнародних угод

МВС, МЗС, Мінекономіки, Мін'юст, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

2008 рік

51. Організаційне забезпечення супроводження Українською Стороною міжнародних проектів з питань запобігання та протидії корупції, зокрема проекту Ради Європи "Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні (UPAC)" та Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня корупції

Мінекономіки, Мін'юст, МВС, ДПА, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби

друге півріччя 2007 р. - 2010 рік

52. Продовження розвитку співробітництва з іноземними державами у частині розроблення загальної термінології, стандартів та методології запобігання корупції, розширення переліку статистичних даних, збільшення обсягу наукових знань про корупцію та організація обміну відповідною інформацією

МВС, СБУ, ДПА, Мін'юст, МЗС, Головдержслужба

постійно

53. Удосконалення відомчих нормативних актів щодо створення узгодженого механізму взаємодії з правоохоронними органами держав, що співпрацюють з Україною у сфері боротьби з корупцією

Служба зовнішньої розвідки, СБУ, МВС, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

2009 рік

54. Поглиблення співробітництва із спеціальними службами та правоохоронними органами іноземних держав у боротьбі з корупцією, зокрема шляхом здійснення спільних слідчих і оперативно-розшукових заходів у справах про корупційні правопорушення, розроблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання спільної діяльності із захисту свідків, надання взаємної допомоги у здійсненні професійної підготовки кадрів, розроблення, виробництва та постачання спеціальної техніки і засобів, необхідних для задоволення потреб правоохоронної діяльності

МВС, СБУ, ДПА, Мін'юст, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби за участю Генеральної прокуратури України

постійно

55. Активізація та вдосконалення механізму міжнародного обміну інформацією, зокрема про причетних до корупції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

МВС, МЗС, СБУ, ДПА за участю Генеральної прокуратури України

- " -