від 1 лютого 2008 року

У К А З

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 

Про деякі заходи щодо вдосконалення формування
та реалізації державної антикорупційної політики

 

 

Ураховуючи, що поширення корупції відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України" (964-15) становить загрозу національній безпеці України, стабільності в суспільстві, з метою вдосконалення організації роботи із запобігання корупції, забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у цій сфері та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-вр) п о с т а н о в л я ю:

1. Визнати за необхідне здійснення невідкладних заходів щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції в Україні.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розглянути питання стосовно покладення на Міністерство юстиції України завдань щодо:

аналізу законодавства з метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню корупційних правопорушень, та підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію корупції;

здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовку яких здійснюють центральні органи виконавчої влади;

збирання та аналізу статистичних даних, іншої інформації про реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх ефективності, виявлення чинників, що сприяють корупційним проявам, підготовки пропозицій щодо їх усунення;

посилення ролі громадянського суспільства у запобіганні корупції;

забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO);

2) ужити додаткових заходів щодо завершення підготовки законопроектів про:

запровадження декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей;

кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування;

створення єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, притягнутих до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні дії.

 

 

 

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 лютого 2008 року
N 80/2008