Законодавство з питань підготовки інвестиційних проектів, для розробки та/або реалізації яких планується залучення державної підтримки

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 701 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 650 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684 «Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів»

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 № 724 «Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.09.2012 № 965 «Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції»

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2012 № 1277 «Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту»

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2012 № 1279 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»