Прес-центр27 серпня 2018, 14:08

Державні програми підтримки підприємств АПК в галузі рослинництва в 2018 році

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

            Порядок затверджений постановою  КМУ від 7 лютого 2018 р. № 106 (компенсується 80% вартості закупленого базового, сертифікованого насіння вітчизняної селекції згідно документів, поданих до державних банків не пізніше 1 листопада, тільки фермерськими господарствами до 500 га з обігом до 15 млн. грн за останній рік, компенсація не більше
30 тис. грн на 1 господарство).

Для отримання фінансової підтримки всі  одержувачі подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75% акцій належить державі, та що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, заявку та документи, а саме:

- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства, або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;
- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

            Також треба подати до державного банку копії наступних документів:

- сертифікату, що засвідчує сортові якості насіння;
- сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння;
- платіжного доручення про оплату за насіння;
- товарно-транспортної накладної на придбане насіння;
- акту про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

            Після посівної, складання відповідного акту посіву та оформлення всіх необхідних документів фермер отримає компенсацію.

Якщо господарство  бажає здійснити сортооновлення, придбати сертифіковане насіння високих репродукцій вітчизняної селекції та прийняти участь у державній програмі, воно може звернутися до суб’єктів насінництва Луганської області, які включені до Державного реєстру на 2018 рік по Луганській області: ДП «Украгростар», ТОВ АФ «Насіння»,
СФГ «Любава», ТОВ «Луганська сільськогосподарська науково-виробнича фірма
 «Еталон-агропродукт».

            Насіння одеської, миронівської, харківської, дніпропетровської селекції можна придбати, звернувшись до суб’єктів насінництва цих областей, занесених до Державного реєстру на 2018 рік.

 

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

          Порядок затверджений постановою  КМУ  від 7 лютого 2018 р. № 104 (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю без урахування сум податку на додану вартість, але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році). 

 Скористатись цією програмою підтримки дуже просто необхідно здійснити наступні кроки:

Крок 1.

Подати до Мінагрополітики в електронному чи паперовому вигляді заяву за встановленою Мінагрополітики формою для включення до переліку претендентів на державну підтримку.

Крок 2.

Подати до утвореної районної (у випадку її відсутності обласної) комісії (після отримання інформації щодо включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку, розміщеної на офіційний веб-сайті Мінагрополітики) наступні документи:

1) один раз на рік:

документи, що посвідчують право на користування земельною ділянкою;

проектну документацію на створення:

  • виноградників столових сортів;
  • плодово-ягідних насаджень;
  • хмільників.
  • довідку про банківські реквізити;

-   зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

2) до 20 червня та 20 листопада:

заяву про компенсацію;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою (підтвердні бухгалтерські документи про оплату/ придбання/ оприбуткування посадкового матеріалу);

реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

Районні та обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження відповідних матеріалів до Мінагрополітики до 1 липня та 1 грудня.

Кошти державної фінансової підтримки надійдуть на банківський рахунок після оприлюднення відповідного наказу Мінагрополітики.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.08.2018 № 493 створено обласну комісію з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області для отримання компенсації витрат  на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.   

Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд до 25 листопада заяв про надання компенсації та поданих документів;

2) проведення виїзних перевірок для підтвердження фактичних обсягів робіт;

3) визначення попередніх обсягів компенсації;

4) направлення Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації.

Підставою для відмовлення в участі у програмі може бути недотримання при закладенні насаджень нормативів витрат на 1 га, затверджених Мінагрополітики та невідповідність сортового складу вимогам законодавства (Наказ Мінагрополітики № 151 від 20.03.2018).

            Крім загально відомих садових культур можна закласти саджанці   горіху волоського, фундуку, калини, обліпихи, аронії (чорноплідна горобина).

            Наприклад, волоський горіх в Україні, навіть за урожайності у 3 тони з гектара та середній ціні реалізації у 120 грн/кг,  витратах на обслуговування саду у 14 тис. грн/га, можна отримати непогану прибутковість – на рівні 130 тис. грн/га кожного сезону, або 465% рентабельності  культури. Ранні сорти горіху перші плоди починають давати вже на третій рік після висадки. А завдяки вдалій системі зрошення можна  отримувати навіть більше – до 8 тон горіхів з гектара, що робить бізнес іще більш привабливим.