Прес-центр10 березня 2021, 13:03

Бізнес та громадськість Луганщини можуть долучитися до команди впровадження смарт-спеціалізації в нашому регіоні

Стратегію розвитку Луганської області на 2021-2027 роки розроблено відповідно до вимог діючого законодавства з урахуванням засад смарт-спеціалізації.

Наступним кроком впровадження смарт-спеціалізації в області є проведення процесу підприємницького відкриття, який полягає в пошуку інноваційних пріоритетів у відібраних для смарт-спеціалізації видах економічної діяльності та формування плану заходів щодо стимулювання розвитку обраних пріоритетів.

Для цього запрошуються представники бізнесу, вищої освіти, науки та громадськості. Ті, хто має досвід роботи у попередньо визначених сферах смарт-спеціалізації регіону (хімічна галузь, сільське господарство), розуміє специфіку зазначених галузей, має ідеї щодо їх подальшого розвитку на інноваційних засадах.

Анкета для участі розміщена за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1uMncQbdJYJJASPbSbpxUIunrie7Zi7L0uYs8UOp...

Чому участь у процесі підприємницького відкриття та впровадженні смарт-спеціалізації є корисною для бізнесу? Це надає можливість:

- отримати доступ до внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів;

- сконцентруватися на застосуванні інновацій в бізнесі та долучитися до ланцюгів доданої вартості з країнами ЄС;

- відкрити нові ринки в ЄС і нові можливості для розвитку бізнесу;

- стимулювати владу до більш ефективного планування своїх пріоритетів і виділення ресурсів на розвиток області, що сприятиме капіталізації бізнесу;

- знаходити унікальні ніші для конкурентного розвитку бізнесу в майбутньому, що допомагає спланувати свій розвиток у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Для того, щоб скористатися цими перевагами, підприємницьке середовище має стати невід’ємною частиною процесу розробки смарт-спеціалізації, в тому числі її наступного ключового етапу – процесу підприємницького відкриття, який полягає в пошуку інноваційних пріоритетів у відібраних для смарт-спеціалізації видах економічної діяльності та формування плану заходів щодо стимулювання розвитку обраних пріоритетів.

Залучення бізнесу до процесу розробки стратегії смарт-спеціалізації допомагає вибудовувати системне розуміння сфер економіки та суспільства, що мають найбільший потенціал для розвитку у майбутньому. Саме представники бізнес-кіл регіону мають необхідні знання та компетенції для спільної генерації ідей щодо можливих пріоритетів в рамках обраних галузей економіки.