Прес-центр13 серпня 2019, 17:08

Цьогоріч до обласного бюджету вже надійшло 2.479,1 млн гривень

За сім місяців 2019 року до обласного бюджету надійшло 2.479,1 млн гривень. З них до загального фонду – 2.173,6 млн гривень, спеціального – 305,5 млн гривень.

Обсяг доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склав 323,5 млн гривень, або 105,1 % до затверджених показників. Понадпланово отримано 15,7 млн гривень.

Основну частку надходжень до загального фонду обласного бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб – 81,6 %. У звітному періоді до обласного бюджету надійшло 264,1 млн гривень цього податку, що перевищує надходження минулого року на 40,1 млн гривень або на 17,9 %.

Надходження податку на прибуток підприємств станом на 1 серпня склали 19.064,9 тис. гривень.

Протягом звітного періоду до доходів обласного бюджету також зараховано рентну плату за використання інших природних ресурсів:

- рентну плату за спеціальне використання води – 5.805,9 тис. гривень або 102,1 % до планових показників та на 10,2 % більше показників відповідного періоду минулого року;

- рентну плату за користування надрами – 5.981,6 тис. гривень, що складає 150,0 % до плану.

Протягом семи місяців 2019 року до обласного бюджету також надійшли:

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, – 512,6 тис. гривень або 144,2 % до планових показників;

- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, – 14,8 тис. гривень;

- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 2,3 тис. гривень;

- плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) – 4,0 тис. гривень;

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 3.033,9 тис. гривень або 109,2 % до плану на звітний період;

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 6.063,2 тис. гривень або 101,3 % до обсягу, затвердженого на відповідний період;

- плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності, – 288,6 тис. гривень або 94,7 % до плану;

- надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності, – 189,0 тис. гривень;

- орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями та радами, – 56,8 тис. гривень.

Інших надходжень за сім місяців 2019 року отримано у сумі 18.394,9 тис. гривень, що більше плану у 18,3 рази.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 46.356,3 тис. гривень або 83,1 % від запланованих показників.

Найбільшу питому вагу в надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 76,5 % (35.496,7 тис. гривень), екологічний податок – 22,5 % (10.428,1 тис. гривень).

За звітний період надійшло грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, – 34,2 тис. гривень, відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, – 29,4 тис. гривень, збору за забруднення навколишнього природного середовища надійшло – 1,9 тис. гривень, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 365,8 тис. гривень, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 0,2 тис. гривень.

З державного бюджету профінансовано в повному обсязі базову дотацію у сумі 85.153,6 тис. гривень та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 272.797,0 тис. гривень, а також освітню субвенцію у сумі 69.490,6 тис. гривень та медичну - 345.323,30 тис. гривень. Інших субвенцій з державного бюджету отримано в сумі 1.324.506,3 тис. гривень, що становить 90,9 % від запланованих призначень на сім місяців 2019 року.

Крім того, отримано іншу субвенцію з місцевих бюджетів області до спеціального фонду обласного бюджету на співфінансування місцевих проектів соціально-економічного розвитку в обсязі 11.921,9 тис. гривень.

На видатки обласних бюджетних установ і фінансування заходів із загального та спеціального фондів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2019 року спрямовано 1.060,0 млн гривень, з них на фінансування видатків загального фонду – 724,1 млн гривень.

На фінансування закладів освіти спрямовано 277.286,3 тис. гривень, охорони здоров’я – 267.181,2 тис. гривень, соціального захисту та соціального забезпечення – 66.445,7 тис. гривень, культури і мистецтва – 25.559,1 тис. гривень,  фізичної культури і спорту – 16.228,9 тис. гривень,  інших програм та заходів, пов’язаних з економічною діяльністю, – 1.798,7 тис. гривень, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 942,8 тис. гривень, засобів масової інформації – 150,0 тис. гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки у сумі 335.907,0 тис. гривень, у тому числі на утримання установ освіти – 33.233,1 тис. гривень, охорони здоров’я – 29.395,3 тис. гривень, соціального забезпечення – 16.631,2 тис. гривень, культуру і мистецтво – 157,5 тис. гривень, фізичної культури і спорту – 1.813,6 тис. гривень, житлово-комунальне господарство – 18.414,1 тис. гривень, будівництво та регіональний розвиток – 56.594,1 тис. гривень, транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 130.314,3 тис. гривень, інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, – 203,0 тис. гривень, охорону навколишнього природного середовища – 47.543,2 тис. гривень.

Забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування видатків по оплаті праці працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету. Кредиторська заборгованість відсутня по усіх захищених статтях видатків обласного бюджету.