Прес-центр3 серпня 2017, 09:08

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Нагадуємо, що порядок внесення змін до митної декларації регулюється статтею 269 Митного кодексу України та Положення про митні декларації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Відповідно до положень статті 269 Митного кодексу України за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу відомості, зазначені у декларації можуть бути змінені. Згідно з пунктом 33 Положення № 450 в заяві за встановленою формою декларантом або уповноваженою ним особою, обов'язково зазначаються причини зміни або відкликання декларації. Якщо відповідні нові відомості або причини відкликання декларації підтверджуються документами, які не надавалися при декларуванні, до заяви додаються завірені в установленому порядку копії таких документів.

Після завершення митного оформлення зміни до декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися в термін до 3х років шляхом:

- подання декларантом або уповноваженою ним особою додаткової декларації та оформлення її митним органом;

- заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування, порядок оформлення якого затверджено наказом № 1145 від 06.11.2012. Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Відповідно до пункту 34 Положення № 450 забороняється:

- внесення змін у графу 1 (перший і другий підрозділи), 14, 37 (перший підрозділ) і 54 декларації на бланку єдиного адміністративного документа;

- внесення змін або відкликання декларації у разі виявлення порушень митних правил до задекларованих товарів;

- внесення змін до декларації, якщо з поданих документів не випливає, що відомості, зазначені в цій митній декларації, необхідно змінювати;

- внесення змін або відкликання декларації після надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана така декларація, інформації про призначення митним органом митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);

- внесення змін до декларації або її відкликання в разі відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких змін;

- внесення змін до декларації на бланку єдиного адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, коли Митним кодексом України передбачено необхідність подання з цією метою додаткової декларації.

Звертаємо увагу, що складання аркуша коригування здійснюється в термін від одного до десяти робочих днів з дня надходження заявки до митного органу. Тому, оформлену митну декларацію, яка надається фірмі спеціалістом по митному оформленню потрібно відразу уважно перевіряти, адже банк не зможе закрити валютний контроль за декларацією, в якій присутні помилки. А якщо ці помилки виявляються в останні дні перед закінченням граничного строку для розрахунків за експортно-імпортними операціями, тобто ймовірність не встигнути оформити аркуш коригування, що спричинить за собою штрафні санкції – нарахування пені та індивідуальне ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

 

* Інформацію підготовлено за матеріалами Харківської ТПП