Прес-центр1 березня 2017, 14:03

Навчальні посібники щодо ведення бізнесу з ЄС

З метою започаткування та розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання області на ринках країн ЄС пропонуємо ознайомитись з низкою навчальних посібників, розміщеними на сайті Дніпропетровської ТПП за підсумками семінарів «Ведення бізнесу з ЄС: керівництво для початківців»:

Вимоги європейських торгових мереж до національної сільськогосподарської та харчової продукції,що імпортується в ЄС (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Vimogi%20jevropejskix%20torgovix%20merezh%20do%20nacionalnoji%20silskogospodarskoji%20ta%20xarchovoji%20produkciji,%20scho%20importujetsja%20v%20JeS.pdf);
Краткое руководство по основным воросам, связанным с экспортной деятельностью в ЕС (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/DoingBusinessEU_guide_rev.pdf);
Законодательство ЕС о безопасности продуктов питания (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Zakonodatelstvo%20ES%20o%20bezopas...);
Технические барьеры при экспорте продукции машиностроения и ГМК в ЕС (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/mashinostroenie%20i%20GMK.ppt);
Европейские юрисдикции как механизм оптимизации бизнеса (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Manuals%20European%20jurisdiction%...);
Ведение бизнеса с ЕС_ Система налогообложения (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Doing%20business%20with%20the%20EU...);
Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС (посилання http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Zaxist%20prav%20intelektualnoji%20vlasnosti%20na%20rinkax%20JeS.pdf).