Прес-центр6 лютого 2017, 14:02

ПРОЕКТ "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС"

Проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в України зі стандартами ЄС» розпочав свою роботу з кінця 2013 року щодо запровадження реформ державних закупівель та щодо розвитку системи моніторингу і контролю державної допомоги, відповідно до міжнародних зобов’язань України, зокрема, згідно з положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Система регулювання державної допомоги функціонує в Європейському Союзі вже протягом 60 років і розпочне функціонувати в Україні з серпня 2017 року, відповідно до положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон), який було прийнято в липні 2014 року. Положеннями Закону передбачено застосування правил надання державної допомоги ЄС в Україні згідно з зобов’язаннями, взятими на себе Україною відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

З текстом Угоди про асоціацію можна ознайомитися на інтернет-сторінці Верховної Ради України: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page

Так як нова система регулювання державної допомоги в Україні потенційно має широкий вплив на центральні та місцеві органи влади, а також на чинне, нове законодавство та ініціативи щодо прямої та опосередкованої підтримки підприємств (державних і приватних), на даному етапі важливо, щоб потенційні «надавачі державної допомоги» (термін, що використовується в Законі), парламентарі та інші учасники системи знали про зміст та важливість даної нової системи регулювання, що розпочне функціонувати в Україні з цього року.

З метою пояснення процесу функціонування нової системи контролю і моніторингу державної допомоги, Проектом ЄС опубліковано набір у кількості 3-х книг:

«Право та політика у сфері державної допомоги, гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС»;
«Збірник прецедентного права Європейського Союзу в сфері державної допомоги»;
«Глосарій термінів в сфері державної допомоги».

В цих публікаціях наводиться чітке роз’яснення відповідних європейських і міжнародних норм, огляд здобутків України у вказаній сфері, роз’яснення правових і політичних труднощів, пов’язаних із регулюванням державної допомоги, а також пріоритетних напрямків повного запровадження національної системи регулювання державної допомоги, короткий опис та аналіз вибраних важливих прецедентних справ в сфері державної допомоги в ЄС, включаючи найновіші рішення у справах Суду Європейського Союзу, Загального Суду та останні рішення Європейської Комісії.

Нажаль вищезазначені книги в Україні вийшли невеликим обсягом, але керівники районних і міських адміністрацій, спеціалісти органів державної влади Луганської області мають змогу докладно ознайомитись з матеріалами. Примірник набору з трьох книг наявний у Департаменті зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації.