Прес-центр19 липня 2017, 16:07

ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ СММ ОБСЄ

 У середу 19 липня 2017 року в приміщенні обласної державної адміністрації відбулася зустріч з представниками СММ ОБСЄ, в якій від Луганської області брали участь заступник голови обласної держадміністрації Вадим Данієлян та директор Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Денис Денищенко.

До складу делегації  увійшли високопосадовi дiячи ОБСЄ Александр Хуг – Перший заступник Голови Спеціальної Моніторінгової місії ОБСЄ в Україні, Марсель Пешко – Посол ОБСЄ, Директор центру запобігання конфліктів ОБСЄ, Чарльз Лонсдейл – Посол ОБСЄ, Заступник Директора центру запобігання конфліктів ОБСЄ, Юкка Туононен – керівник Регіонального Офісу СММ ОБСЄ у Луганській області.

У ході зустрічі присутні обговорили питання загальної безпекової та гуманітарної ситуації, проблеми забезпечення водою та електроенергією у регіоні та пошкоджені об'єкти інфраструктури. Крім того, було зазначено, що на цей час існує гостра проблема у відкритті автомобільного пункту пропуску «Золоте» в Луганській області, з метою зменшення великої завантаженості пункту пропуску «Станиця Луганська».

Вадим Данієлян наголосив, що пріоритетним напрямом для керівництва області є відновлення об’єктів інфраструктури та відкриття пунктів пропуску і попросив представників ОБСЄ у межах своєї компетенції сприяти  позитивному вирішенню цієї ситуації.

Представники СММ ОБСЄ запевнили у всебічній підтримці, подякували за співпрацю у врегулюванні надзвичайно складних питань та висловили надію на подальше плідне співробітництво.

 

On Wednesday 19  July 2017, in Luhansk Regional State Administration a meeting with representatives of the SMM OSCE was held.  At that meeting  Luhansk region represented    Vadym Daniielian - Deputy Head of Luhansk Regional State Administration  and Denys Denyschenko - Director of Department of foreign affairs, foreign economic and investment activity.

The delegation was composed of  high-ranking OSCE officials such as Alexander Hug – Principal Deputy Cheif Monitor of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Marsel Pesko – Ambassador OSCE, Director of Conflict Prevention Center OSCE, Charles Lonsdale - Ambassador OSCE, Deputy Director of Conflict Prevention Center OSCE, Jukka Tuononen - Head of the Lugansk regional office of the SMM OSCE.

During the meeting the participants discussed the issues of the overall security and humanitarian situation, the problem of providing water and electricity in the region and damaged infrastructure. In addition, it was noted that nowadays  there is an urgent problem regarding   the opening of  the automobile checkpoint "Zolote" in  Luhansk region aimed to decrease heavy workload to checkpoint «Stanitsa Luganskaya».

Vadym Daniielian noted , that recovery of infrastructure and opening of new checkpoints are priority directions for region’s leaders and asked representatives of the SMM OSCE in the framework of their competence to contribute a positive decision on this occasion. 

Representatives of the SMM OSCE assured of  their full support, thanked for  cooperation in resolving of complicated issues and expressed hope for further fruitful cooperation.