Прес-центр3 лютого 2017, 10:02

“We will build peace together” – Yurii Harbuz met UNDP Programme representatives («Ми будемо разом будувати мир» – Юрій Гарбуз зустрівся з представниками програм ПРООН)

Today, on February 2, Head of Luhansk Regional State Administration – Head of Luhansk Regional Civil-Military Administration took part in a joint meeting of a UNDP Programme Council on recovery and peace building of a joint programme of UNDP and UN Women. Participants of the meeting also were donors from Japan, England, the Netherlands, Czech Republic, Sweden, Denmark, Switzerland and Poland.

The importance of this event was in discussing of 2016 work results and enacting of plans for 2017. Eight of presented projects were combined into three thematic components.

The first component concerned the economic recovery and critically important infrastructure objects. Ten important objects were recovered last year: three bridges, five water systems, a post office and production company. Besides, within the frames of projects realization 250 temporary working places were created. Recovery of more than ten socially significant objects in education and medicine area are in plans for 2017.

The second component concerned decentralization process and local government development. The task was to support regional socio-economic strategies, local communities establishing and accelerating of reform process.

The last component covered public security and social cohesion. In particular, these are trainings for police, creation of secondary legal support office, support for educational East-West visits and other.

“I consider you our partners, not donors”, - said Yurii Harbuz – “because you are always there and ready to help. We will build peace together.”

 

 

2 лютого, голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз взяв участь у об’єднаному засіданні Ради Програми ПРООН з відновлення на налагодження миру, спільної програми ПРООН та ООН Жінки. Учасниками наради також стали донори з Японії, Англії, Нідерландів, Чехії, Швеції, Данії, Швейцарії, Польщі.

Важливість цієї події полягала в тому, щоб обговорити підсумки роботи у 2016 році та затвердити плани на 2017 рік.  Вісім презентованих  проектів були об’єднані у три тематичні компоненти.

Перший компонент стосувався відновлення економіки та критично важливих об'єктів інфраструктури. В минулому році було відновлено 10 важливих об'єктів: три мости, п’ять систем водопостачання, поштове відділення та  виробниче підприємство. Також, у рамках реалізації проектів було створено 250 тимчасових робочих місць.

В планах на 2017 рік відновлення більше 10 соціально значущих обкатів у галузі освіти та медицини.

Другий компонент стосувався процесів децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Задача полягала у підтримці регіональних соціально-економічних стратегій, розвитку створених територіальних громад та прискорення процесів реформування.

Остатній компонент охопив громадську безпеку та соціальну згуртованість. Це, зокрема, проведення тренінгів для поліцейських, створення бюро вторинної правової допомоги, підтримка освітніх візитів Схід-Захід та інше.

«Я вважаю Вас нашими партнерами, а не донорами, – зазначив Юрій Гарбуз, – тому що ви завжди поряд і готові прийти на допомогу Ми будемо разом будувати мир».