Прес-центр26 травня 2022, 16:05

Держава посилила захист прав працівників: за необгрунтовану відмову у прийнятті на роботу або звільнення працівника з суб’єктивних причин роботодавець несе відповідальність

Відтепер забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу,

25 травня Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників».

Закон спрямований нанедопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин.

Зокрема, роботодавець не має права відмовити претенденту на посаду  з мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації та його професійних якостей. На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити про причину такої відмови. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватися лише актами законодавства.

Внесеними до законодавства змінами забезпечено можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю, та поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі.

Роботодавець зобов’язаний ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього, а за порушення зазначених вимог несе адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

В оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) забороняється висувати будь-які вимоги, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання, а також пропонувати роботу (зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам. За винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі.

Особам, що зазнали дискримінації, надано право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

З метою посилення правового захисту працівників в умовах масового звільнення, у чинне законодавство включено норми щодо підвищення якості консультацій між профспілковими організаціями та роботодавцями, які планують скорочення штату, визначено ознаки масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця, встановлені зобов’язання щодо надання роботодавцем профспілковому представнику необхідної інформації для пом’якшення наслідків вивільнення.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.