Прес-центр22 грудня 2020, 15:12

До уваги отримувачів гуманітарної допомоги Луганської області

Наказом Міністерства соціальної політики України від 31.07.2020                   № 539 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35408.html) затверджено форми звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги та Інструкція щодо їх заповнення.

Зокрема, інструкція визначає процедуру складання та подання отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги – юридичними особами звітів до обласних державних адміністрацій відповідного регіону за місцем державної реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, наростаючим підсумком окремо по кожному вантажу/коштам, у тому числі в іноземній валюті, визнаним гуманітарною допомогою, до повного розподілу всього обсягу допомоги.

Слід наголосити, що у разі виявлення фактів порушення отримувачем гуманітарної допомоги / набувачем гуманітарної допомоги – юридичною особою вимог щодо оформлення Звіту, несвоєчасності його подання, зазначення в ньому неповної або недостовірної інформації, встановлення порушень законодавства щодо розподілу гуманітарної допомоги та невідповідності зазначених у звіті даних планам розподілів, відповідно до яких було прийнято рішення про визнання гуманітарної допомоги, місцеві державні адміністрації в одноденний термін інформують Мінсоцполітики для прийняття відповідного рішення, зокрема щодо виключення отримувача гуманітарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у зв’язку з порушенням законодавства про гуманітарну допомогу.

Таким чином, звертаємо увагу отримувачів гуманітарної допомоги на необхідність подання Звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги за формами та у терміни, визначені наказом Мінсоцполітики від 31.07.2020 № 539 «Про затвердження форм звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги та Інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2020 за № 1125/354089.