Прес-центр9 серпня 2017, 13:08

Урядом країни схвалено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

Мале і середнє підприємництво сприяє створенню нових робочих місць, зростанню валового внутрішнього продукту, а також стимулюванню розвитку конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу економіки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р схвалено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Стратегія спрямована на забезпечення поступового розвитку малого і середнього підприємництва, враховуючи тимчасово обмежені можливості фінансової підтримки та значні виклики, що постали перед країною.

Цей стратегічний документ охоплює всі ключові сфери суспільного життя та відповідно має відображення в основних стратегічних та програмних документах, що прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого і середнього підприємництва.