Прес-центр12 cічня 2018, 16:01

Звіт за результатами консультацій з громадськістю щодо проекту Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2018-2020 роки у формі електронних консультацій

ЗВІТ
за результатами консультацій з громадськістю щодо проекту Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2018-2020 роки
у формі електронних консультацій

З метою вивчення та врахування думки громадськості відповідно до вимог пункту 20 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму облдержадміністрації з 15.12.2017 до 30.12.2017 проведено консультації з громадськістю щодо проекту Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2018-2020 роки (далі – Програма) у формі електронних консультацій.

В обговорені взяли участь:

громадські організації: регіональна рада підприємців при облдержадміністрації; Агенція регіонального розвитку Луганської області; Агенція місцевого розвитку м. Щастя;

наукові організації: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

територіальні підрозділи центральних органів влади: Луганський обласний центр зайнятості; Луганська регіональна торгово-промислова палата; державне підприємство «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

структурні підрозділи облдержадміністрації: Департамент агропромислового розвитку; Департамент освіти і науки; Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження;

міські ради міст обласного значення та райдержадміністрації.

Пропозиції, що надійшли під час консультацій.

Лисичанська міська рада:

продовжити у наступному періоді виконання заходів, спрямованих на сприяння розвитку самозайнятості населення:

- залучення безробітних громадян до самозайнятості шляхом надання їм одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;

- організація навчання основам бізнесу відповідно до чинного законодавства безробітних осіб, які виявили бажання отримати виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Пропозиції враховано, оскільки Програмою передбачено такі заходи: «Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю» та «Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи», виконавцем яких є Луганський обласний центр зайнятості.

 

Луганська регіональна торгово-промислова палата (далі – ЛРТПП):

- у підпункті 13.3 (Організація роботи щодо участі суб’єктів господарювання області в Національному форумі з підтримки експорту (пропозиція до Програми надавалась ЛРТПП) замінити виконавця, слова «Луганська регіональна торгово-промислова палата» виключити;

Пропозицію враховано, за відсутністю виконавця підпункт 13.3 виключено.

- включити захід «Впровадження механізмів технічного регулювання з безпеки якості харчової продукції та забезпечення функціонування систем менеджменту безпеки на харчових підприємствах».

Пропозицію не враховано, оскільки не надано обґрунтування щодо доцільності включення цього заходу до Програми.

Старобільська районна державна адміністрація:

- включити захід «Проведення міжрайонної виставки-ярмарку «Слобожанщина 2018-2020», присвяченої Дню підприємця».

Пропозицію не враховано, оскільки Програмою передбачено захід «Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця», виконавцями якого є Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою).

Кремінська районна державна адміністрація:

- включити захід «Проведення семінарів, круглих столів з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються реалізації нових законодавчо визначених норм у сфері розвитку малого та середнього підприємництва».

Пропозицію враховано, оскільки Програмою передбачено захід «організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань, «круглих столів», робочих нарад за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва».

За результатами електронних консультацій з громадськістю доопрацьовано проект Програми з урахуванням узгоджених пропозицій.