Прес-центр27 cічня 2017, 13:01

Інформація про результати виконання за 2016 рік Регіональної цільової програми «Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки»

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації здійснено аналіз виконання за 2016 рік Регіональної цільової програми «Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки».

 

У минулому році підтримка підприємництва в області здійснювалась відповідно до заходів Програми, аналогічних міських і районних програм, реалізації в області законів України: «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», інших нормативно-правових актів.

 

Робота місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямовувалась на удосконалення регуляторних процесів, створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення стабільних умов для створення та функціонування суб’єктів підприємництва, вирішення проблем підприємництва, спрощення процедури надання адміністративних послуг, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на заняття підприємницькою діяльністю тощо.

 

У рамках реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2016 року в області прийнято 210 регуляторних актів, переглянуто 65 та за результатами встановлено, що із них 34 потребують скасування, а 20 – внесення змін.

 

Проводилася робота по відстеженню результативності 252 регуляторних актів, із яких 156 базових, 56 повторних та 40 періодичних відстежень.

 

Підприємницьким структурам у минулому році передано в оренду 270 приміщень загальною площею 123,3 тис. м2.

 

Суб’єкти малого підприємництва області залучаються до участі в регіональних закупівлях. У 2016 році до участі було залучено 893 суб’єкти малого підприємництва та за результатами укладено 1816 договорів на загальну суму 207,1 млн грн.

 

Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі лінії» для підприємців, утворені при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. Протягом звітного періоду на «гарячі лінії» від підприємців надійшло 478 звернень, на які було надано роз’яснення.

 

Станом на 01.01.2017 в області створено та діяли 16 центрів надання адміністративних послуг (далі ‒ центри), із них 12 районних та 4 міських.

 

Протягом 2016 року через центри області суб’єктам господарської діяльності та громадянам надано понад 200 тисяч адміністративних послуг, що у 2,3 рази більше, ніж у 2015. В середньому за місяць через центри надавалося біля 17 тисяч послуг, у 2015 році – понад 7 тисяч.

 

При обласній і районних держадміністраціях та органах місцевого самоврядування здійснюють роботу регіональна та місцеві ради підприємців, координаційні ради з питань розвитку підприємництва і робочі групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

 

При райдержадміністраціях працюють 12 виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості.

 

У минулому році в області за участю місцевих сільськогосподарських товаровиробників проведено 1046 ярмаркових заходів, на яких реалізовано сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 86,5 млн грн.

 

Центрами зайнятості області за курсом «Підприємець-початківець», «Основи бізнес-планування» направлено на навчання 33 особи, а за професіями, що сприяють започаткуванню власної справи, − 202 безробітних.

 

Проведено 159 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», участь у яких взяли понад 2 тис. осіб, 50 профконсультаційних семінарів «Від бізнес ідеї – до власної справи» для 571 особи та 45 семінарів з питань організації зеленого туризму (761 учасник).

 

Загалом в області протягом звітного періоду проведено 461 навчальний семінар, тренінг тощо, учасниками яких стали майже 6 тис. осіб.

 

В рамках реалізації проектів Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» й «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» за фінансової підтримки Уряду Японії протягом 2015-2016 років впроваджується Програма створення нових робочих місць. По Луганській області було підтримано 16 проектів та в  результаті їх реалізації створено 167 робочих місць.

 

В процесі виконання навчальної програми ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей» в Луганській області проведено 24 тренінги, учасниками яких були 572 особи.

 

Учасники тренінгів дізнались як відкрити власну справу та її розвинути, мали змогу підібрати вдалу ідею для підприємництва та підготувати бізнес-план для участі в конкурсі Програми малих грантів для підприємців ПРООН.

 

У ході четвертого раунду конкурсу «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей» у 2016 році в Луганській області подано 346 бізнес-планів.

 

За результатами заявники зможуть отримати гранти у розмірі до 200 тис грн на започаткування, відновлення або розвиток власного бізнесу (не більше 50 тис. грн. на створення одного робочого місця).

 

Усього в Луганській області станом на 01.01.2017 (з урахуванням проектів, реалізацію яких розпочато у 2015 році) у рамках конкурсу грантів на створення, відновлення або розширення бізнесу укладено 93 грантових угоди на загальну суму 11,95 млн грн.

 

За інформацією органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій у 2016 році в області за рахунок  малого та середнього підприємництва створено 3287 нових робочих місць, що в 1,3 рази більше, ніж у 2015 році.