Прес-центр13 липня 2017, 11:07

Місцеві бюджети отримали з держбюджету субвенцію для осіб з особливими освітніми потребами

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» місцевим бюджетам Луганської області передбачена субвенція з державного бюджету на  надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в обсязі 1 163,7 тис. грн.

Зазначена субвенція розподілена між бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами пропорційно кількості учнів з особливими освітніми потребами, який затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника  обласної  військово-цивільної адміністрації від 23.03.2017 року № 177.

Це зроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» та пропозиціями Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 20.03.2017 № 01/07-1088с.

Відповідно до Порядку зазначена субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів), а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням розумового розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, яка розробляється групою фахівців у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителів, асистента вчителя, практичного психолога, корекційного педагога та інших з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, та затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу;
придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку. На придбання зазначених засобів використовуються кошти в обсязі не більш як 20 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину певного загальноосвітнього навчального закладу, яка потребує державної підтримки.

Станом на 11 липня року з державного бюджету до обласного бюджету надійшло 634,8 тис. грн вищезазначеної субвенції, яка у повному обсязі профінансована на рахунки відповідних  місцевих  бюджетів області.