Прес-центр8 cічня 2019, 15:01

ОГОЛОШЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної адміністрації повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки державної власності для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Попаснянського району Луганської області

Луганська обласна державна адміністрація (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, проводить визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки державної власності для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Попаснянського району Луганської області

      1. Мета проведення робіт: визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Попаснянського району Луганської області

      2. Дані про земельну ділянку:

№ лоту

Місце розташування земельної ділянки

Площа земельної ділянки (га)

Цільове призначення земельної ділянки (згідно Класифікації видів цільового призначення)

Кадастровий номер земельної ділянки

1

за межами населених пунктів Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області

0,3420

для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

4423856900:13:001:0007

 

  1. Умови визначення виконавця земельних торгів:

Визначення виконавця земельних торгів відбуватиметься з урахуванням наступних критеріїв: кількість проданих лотів та зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною у відсотках.

Виконавець забезпечує проведення земельних торгів за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів та/або власний рахунок на підставі відповідних договорів між Департаментом та виконавцем торгів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуватимуться йому за рахунок коштів переможця земельних торгів відповідно до п.5 ст. 135 Земельного кодексу України.

Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення.

  1. Перелік та вимоги до підтвердних документів, які подаються комісії з розгляду документів виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів:
  • заява про участь у відборі виконавця за формою у відповідності до додатку №1;
  • інформація про учасника за формою у відповідності до додатку № 2;
  • завірені копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (РНОКПП);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) за формою у відповідності до додатку № 3;
  • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для проведення земельних торгів – інформація щодо наявності у складі суб’єкта господарювання ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), який має вищу освіту та відповідний кваліфікаційний досвід за формою у відповідності до додатку № 4;
  • інформацію про кількість проданих лотів з права оренди на земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах) за 2017-2018 роки, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках, за формою наведеною у додатку № 5.

Документи подаються в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «Відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсного відбору.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом.

5.      Строк подання пропозицій: до 6 лютого 2019 року (включно).

6.      Поштова адреса, за якою подаються документи: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, каб. 109.

7.      Контактні дані: Телефон для довідок: (06452) 2-55-77, посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з претендентами: Шумаєва Владлена Ігорівна – секретар комісії з розгляду пропозицій виконавців робіт із землеустрою, оцінку земель та виконавців земельних торгів.

Завантажити додатки у форматі Word