Прес-центр6 грудня 2018, 17:12

На засіданні колегії прийняті рішення з удосконалення роботи архівних установ

Заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик узяла участь у засіданні колегії Державного архіву Луганської області.

Розгляд питань порядку денного розпочався з підбиття підсумків комплексних перевірок діяльності архівних відділів Кремінської, Станично-Луганської райдержадміністрацій; служб діловодства, експертних комісій, архівних підрозділів Луганського обласного наркологічного диспансеру і державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та контрольної перевірки архівного відділу Рубіжанської міської ради.

Керівникам територій, архівних установ, організацій було вказано на необхідність доопрацювання проблемних питань архівної сфери, усунення недоліків, виявлених під час комплексних перевірок.

Зазначено, що спільно з Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та громадськими організаціями  Держархів організовує проведення документальних виставок онлайн, публікація статей, підготовка радіопередач, відеопрезентацій та засідань «круглих столів».

Також, під час колегії наголошено, що роботу експертно-перевірної комісії Держархіву та експертних комісій архівних установ області у 2018 році проводиться відповідно до затверджених планів за трьома основними напрямами: організаційні заходи, методична робота та діяльність з розгляду довідкового апарату, що надається установами, організаціями, підприємствами області.

З метою покращання роботи зазначених комісій керівникам архівних установ рекомендовано проводити більш якісний розгляд довідкового апарату, а також організувати навчання з головами ЕК та відповідальними за архів юридичних осіб, які знаходяться в зоні їх комплектування.

У роботі колегії взяли участь керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад та їх архівних установ, голови експертних комісій, працівники Держархіву.