Прес-центр11 грудня 2019, 16:12

Оголошення про додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році

Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – регіональна комісія), відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами), Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (із змінами) (далі – Порядок) оголошує додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – інвестиційні програми і проєкти).

Збір інвестиційних програм і проєктів здійснюється до 23.12.2019.

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проєкти.

Інвестиційні програми і проєкти мають відповідати одній з таких умов:

- відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року та планам заходів з їх реалізації, в тому числі щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

- впровадження інвестиційних програм і проєктів як проєктів співробітництва територіальних громад;

- проєкти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність зазначеним умовам, а також таким критеріям:

- для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво, -наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації;

- співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків;

- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проєктів – понад 1000 тис. гривень.

Крім того, у зв’язку з тим, що 2020 рік є останнім роком реалізації проєктів, які були розроблені на виконання Державної стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року і планів заходів з їх реалізації, та враховуючи лист Мінрегіону від 14.11.2019 № 7/19.4/18078-19, окремими умовами додаткового відбору інвестиційних програм і проєктів на 2020 рік є:

- календарний план реалізації – виключно 2020 рік;

- конкурс оголошується виключно на технічні завдання, що забезпечують економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності територій, активізацію інвестиційної діяльності, створення робочих місць, а саме:

Стратегічна ціль 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг

Завдання 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення

Завдання 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг

Завдання 1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг

Завдання 1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг

Завдання 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту

Стратегічна ціль 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації

Завдання 2.2.1. Посилити спроможність громад у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством

Завдання 2.2.2. Посилити спроможність громад у сфері управління системами теплопостачання

Завдання 2.2.3. Посилити спроможність громад із забезпечення енергозбереження та підвищення енергоефективності

Завдання 2.3.1. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних соціальних послуг

Завдання 2.3.2 Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти

Стратегічна ціль 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку

Завдання 3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності сільського господарства

Завдання 3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поводження з побутовими і промисловими відходами

Стратегічна ціль 4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру

Завдання 4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією

Завдання 4.3.1. Підтримати заклади культури та розвиток мистецтв

Окремо наголошуємо, що інвестиційні програми та проєкти мають містити актуальну проєктно-кошторисну документацію та враховувати потреби осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Для участі у конкурсному відборі інвестиційних проєктів і програм заявники подають регіональній комісії у паперовій формі у двох примірниках за підписом керівника заявника документи, визначені Порядком та обов’язково розміщують в електронній формі інформацію про інвестиційні програми та проєкти на онлайн платформі ДФРР Мінрегіону http://dfrr.minregion.gov.ua в термін до 23.12.2019.

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою у встановленому порядку.

Документи просимо надавати до Департаменту за адресою:
м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, 5 поверх, кімн. 510 у робочі з 8.30 до 17.30 (перерва з 12.30 до 13.15).

Телефон для довідок: (06452) 2 33 07.

Адреса електронної пошти: budget_loga@ukr.net.