Прес-центр1 грудня 2021, 16:12

Оголошення про продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», положень ст. 24¹ Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 05.04.2021 № 299), наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 15.06.2021 № 150 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (далі – Наказ № 150), регіональна комісія оголошує продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до 7 грудня 2021 року.

У відборі беруть участь інвестиційні програми і проєкти, подані в установленому законодавством порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, агенціями регіонального розвитку (за винятком проєктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), що мають на меті розвиток регіонів та відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки та передбачені у Плані заходів на 2021-2023 роки з її реалізації в наступному технічному завданні:

1.1.2.4. Створення індустріальних парків у Луганській області

1.3.2.1. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури, зокрема, туристичних кластерів, комунальних закладів розміщення з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп населення та належної санітарно-гігієнічної інфраструктури

Технічні завдання розміщено на онлайн-платформі Мінрегіону https://new.dfrr.minregion.gov.ua/.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність зазначеним умовам, а також таким критеріям:

- для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
- для проєктів (крім проєктів нового будівництва) – забезпечення дотримання комплексного підходу під час проєктування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);
- календарний план реалізації проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років;
- співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків;
- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
- загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. гривень, а для інших проєктів – понад 1000 тис. гривень.

Окремо наголошуємо на необхідності врахування потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в проєктах, що передбачають здійснення будівельних робіт.

Для участі у конкурсному відборі заявники в термін до 7 грудня 2021 року розміщують інформацію щодо проєктів на онлайн-платформі Мінрегіону https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ та подають документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та затверджені Наказом № 150.

Увага! Подання проєктів для реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснюється у Особистому кабінеті на онлайн-платформі Мінрегіону https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ за умови реєстрації заявником на платформі.

В конкурсі беруть участь інвестиційні проєкти, зареєстровані заявниками на онлайн платформі, у вказаний в оголошенні термін.

Одночасно документи в паперовому вигляді за підписом керівника заявника за формою, встановленою Мінрегіоном, подаються в 2-х примірниках за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, 5-й поверх, кімн. 510 (Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації). Час прийому документів щодня, крім суботи та неділі: з 8:00 до 17:00 (п’ятниця до 15:45), перерва з 12:00 до 12:45.

Телефон для довідок: (06452) 2-33-07, 095-391-81-66.

Адреса електронної пошти: budget_loga@ukr.net.