Прес-центр29 листопада 2021, 16:11

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва

Луганська обласна державна адміністрація, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «Про культуру», враховуючи Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої мистецької освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області (далі – Положення), затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2021 № 543, зареєстрованим Східним міжрегіональним управлінням  Міністерства юстиції (м. Харків) 08.09.2021 за № 80/260, оголошує про проведення конкурсу на посаду директора Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва (Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 10), далі – заклад фахової передвищої мистецької освіти.      

Вимоги до кандидатів: ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільне володіння державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах. Для кандидата на посаду керівника закладу фахової передвищої мистецької освіти до зазначеного стажу зараховується стаж професійної діяльності за мистецьким фахом.

Не може бути призначена на посаду директора закладу фахової передвищої митецької освіти особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) не пройшла спеціальної перевірки або не надала згоди на її проведення.

Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, упродовж двох місяців з дня оголошення конкурсу надсилає на поштову та електронну адреси органу управління такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі на ім’я уповноваженого органу управління, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3×4 сантиметри;

3) автобіографію та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

6) довідку про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я уповноваженого органу управління, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

13) проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Обробка персональних даних претендентів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи приймаються за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2, каб. 506 (5-й поверх), Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації, E-mail: kulturaloda@loga.gov.ua, контактна особа Бережна Аліна Сергіївна, головний спеціаліст Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації +380954813612.       

Дата початку приймання документів: 26 листопада 2021 року.  

Дата закінчення приймання документів: 24 січня 2022 року.  

Дата проведення рейтингового голосування: 02 лютого 2022 року.     

Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації не пізніше десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів для участі у конкурсному відборі письмово повідомляє претендентів, які вчасно їх подали, про прийняте рішення щодо їх кандидатур.