Прес-центр10 березня 2017, 13:03

Пам’ятка щодо надання в оренду земельних ділянок державної власності у комплексі з водними об’єктами на конкурентних засадах (земельних торгах)

І. Загальні положення

Надання в оренду земельних ділянок державної власності у комплексі з водними об’єктами на конкурентних засадах (земельних торгах) регулюється нормами Водного,Земельного та Податкового кодексів України, Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації»та інших законодавчих актів України.

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.

Водні об'єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою.

Договори оренди укладаються відповідно до Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.

 Умови використання водних об'єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди водних об'єктів визначаються у договорі оренди.

Розрахунок розміру орендної плати за надані в оренду водні об’єкти здійснюється відповідно до Методики визначення розміру плати в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236.

Договори оренди водних об’єктів направляються на погодження до Державного агентства водних ресурсів України.

Водні об'єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (далі – Кодекс), відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

 

ІІ. Умови та порядок надання водних об’єктів на умовах оренди

 

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцем земельних ділянок у комплексі з водними об’єктамина території Луганської області, розташованимиза межами населених пунктів є Луганська обласна державна адміністрація, в межах – сільські, селищні та міські ради.

Надання водних об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об'єкта. Наказом Міністерстваекології та природнихресурсівУкраїнивід 18.03.2013 № 99 затверджено Порядок розроблення паспорта водного об’єкта та його форма.Замовникомробітізрозроблення паспорта водного об’єкта є йогоорендодавець.

Продаж прав на земельніділянкидержавноївласності на конкурентних засадах у форміаукціонуздійснюється у порядку, встановленому главою21 Кодексу (стаття 134-139).

 

ІІІ. Порядок надання водних об’єктів на конкурентних засадах (земельних торгах)

З метою участі у земельних торгах фізичним та юридичним особам необхідно звернутися до облдержадміністрації, абосільських, селищних та міських радз відповідним клопотанням.

У клопотаннізазначаютьсяорієнтовнийрозмірземельноїділянки та їїцільовепризначення (зразок заяви додається). До клопотаннядодаютьсяграфічніматеріали, на якихзазначенобажанемісцерозташування та розмірземельноїділянки з вказанням назви та прив’язки до найближчого населеного пункту.

Для підготовки графічних матеріалів доцільно використовувати Публічну кадастрову карту України, яку розміщено на офіційному порталі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру(електронна адреса: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta).

Вищезазначені клопотання опрацьовуються Департаментом комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації (далі – Департамент). Департаментом готуються запити до Департаментуекології таприроднихресурсівоблдержадміністрації, Головного управління ДФС у Луганській області, Головногоуправління Держгеокадастру у Луганськійобласті, Управлінняохорони, використанняі відтворенняводнихбіоресурсів тарегулюваннярибальства в Луганськійобласті, Луганськогообласногоуправлінняводнихресурсів для підготовки необхідної для організації торгів інформації та інформування заявника, який бажає взяти участь у земельних торгах.

Підготовлені Департаментом  матеріалирозглядаються на засіданні робочої групи з визначення земельних ділянок державної власності у комплексі з водними об’єктами, права на які виставляються на земельні торги, утвореної на підставі розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації – голови обласної державної адміністрації від 09.04.2015 № 131 (зі змінами).

Організатором земельних торгів є облдержадміністрація, яка забезпечує процедуру виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку паспортів водних об’єктів, документації із землеустрою, технічної документації із землеустрою з нормативної грошової оцінки земельних ділянок водного фонду, державну реєстрацію земельної ділянки та державну реєстрацію речового права на неї.

За результатами проведення земельних торгів укладається договір оренди земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

Плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів.

Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору оренди земельної ділянки у комплексі з водними об’єктами.

Для отримання відповідної консультації щодо порядку отримання в оренду водних об’єктів у комплексі з земельною ділянкою зацікавлені особи можуть звернутися до Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2 (будівля «Імпульсу», 1-й поверх, кабінет № 109), тел. (06452) 2-55-77.

 

Зі зразком бланку заяви щодо оренди водних об’єктів можна ознайомитись за посиланням