Прес-центр1 березня 2017, 16:03

Підсумки реалізації регіональних цільових програм у 2016 році

У 2016 році в Луганській області реалізовувалось 39 регіональних цільових програм (далі – Програми) за 11 напрямами:

 

«Підвищення ефективності регіонального управління» (2 програми)
«Ринок праці, соціальний захист» (6 програм)
«Освіта, молодіжна та сімейна політика, розвиток фізичної культури та спорту» (5 програм)
«Розвиток культури, туристичної та рекреаційно-курортної сфери» (2 програми)
«Розвиток інформаційної сфери» (1 програма)
«Житлово-комунальне господарство» (6 програм)
«Створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу» (1 програма)
«Охорона здоров'я населення» (6 програм)
«Охорона навколишнього природного середовища, природна та техногенна безпека» (4 програми)
«Ефективне використання промислово-технологічного та транспортного комплексу» (5 програм)
«Захист прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку» (1 програма).

Термін дії 11 програм закінчився за підсумками року.

За узагальненою інформацією відповідальних виконавців регіональних програм на реалізацію завдань і заходів програм протягом 2016 року спрямовано 414,2 млн грн, що майже в 2 рази перевищує обсяги фінансування програм у 2015 році (215,1 млн грн).

Аналіз джерел фінансування регіональних цільових програм виявив, що їх фінансування здійснювалось переважно за рахунок коштів обласного бюджету. Питома вага зазначеного джерела складає 44 % у загальному обсязі фактичного фінансування.

За структурою фінансування питома вага державного бюджету у реалізації регіональних цільових програм становила 26,3 % від загального обсягу фактичного фінансування, місцевих бюджетів – 17,9 %, підприємств та організацій – 4,1 %, інших джерел – 7,7 %.

У 2016 році найбільші обсяги фінансування за рахунок усіх джерел (78 % від загальної суми фактичного фінансування) були спрямовані на реалізацію 6 регіональних цільових програм, а саме:

Регіональна цільова програма «Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки» – обсяг фінансування склав 153,54 млн грн, або 37,1 % від загального обсягу фінансування за програмами;
Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки – 71,89 млн грн, або 17,4 % від загального обсягу фінансування;
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2016 роки «Луганське літо» – 34,49 млн грн або 8,3 % від загального обсягу фінансування;
Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки – 22,77 млн грн  або 5,5 % від загального обсягу фінансування;
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області на 2016-2018 роки – 20,51 млн грн або 5,0 % від загального обсягу фінансування;
Регіональна програма розвитку водного господарства Луганської області на період до 2021 року – 20,06 млн грн, або 4,8 % від загального обсягу фінансування.

З метою забезпечення ефективної реалізації регіональних цільових програм у поточному році підсумки їх виконання планується розглянути на черговому засіданні робочої групи з питань доцільності підготовки проектів програм та фінансування діючих за рахунок обласного бюджету.