Прес-центр4 грудня 2017, 12:12

Про соціальний захисту осіб з інвалідністю

Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи із реабілітації дітей-інвалідів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 572 (зі змінами) у державному бюджеті було затверджено кошти на проведення відповідних заходів із реабілітації дітей з інвалідністю.

Для здійснення реабілітаційних заходів органи соціального захисту населення на підставі рекомендацій індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю та заяви (у довільній формі) батьків або законних представників забезпечують скерування таких дітей до відповідних реабілітаційних установ.

Вартість реабілітаційних заходів визначається органами соціального захисту населення для кожної діти окремо, одночасно гранична вартість таких послуг не повинна перевищувати 9 тис. грн.

Оплата реабілітаційних заходів здійснюється органами соціального захисту населення на підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про надання реабілітаційних заходів, укладеного з реабілітаційною установою.

Крім того, відповідно до законодавства суми адміністративно-господарських санкцій, що надходять до Державного бюджету України від підприємств за не виконання встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, можуть спрямуватися на надання фінансової допомоги для оплати вартості навчання таких осіб, зокрема у вищих навчальних закладах.

Оплата вартості навчання та перекваліфікації осіб за інвалідністю проводиться шляхом відшкодування Фондом соціального захисту інвалідів навчальному закладу витрат за навчання особи з інвалідністю.

Така допомога надається, якщо індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю передбачено професійну реабілітацію та/або професійне навчання.

У вартість навчання особи з інвалідністю включається відшкодування  витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем його постійного проживання.

Тетяна Фролова