Прес-центр6 березня 2019, 14:03

Представлено звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік загальний обсяг фактично отриманих доходів обласного бюджету склав 4.657,6 млн гривень. У порівнянні з 2017 роком (в порівняльних умовах) він збільшився на 18,5 %, або 728,5 млн гривень. Обсяг доходів загального фонду (без урахування трансфертів) склав 499,7 млн гривень, спеціального – 154,6 млн гривень.

З державного бюджету до обласного бюджету надійшло дотацій у сумі 618,2 млн гривень та субвенції у сумі 3.357,9 млн гривень.

На видатки обласних бюджетних установ і фінансування заходів із загального та спеціального фондів бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2018 рік спрямовано 4.729,8 млн гривень, що на 3,9 % менше показників 2017 року і складає 91,2 % до обсягу, затвердженого на рік.

На видатки із загального фонду бюджету за 2018 рік спрямовано 3.937,9 млн гривень, що на 5,7 % більше показників 2017 року і складає 96,7 % до обсягу, затвердженого на рік.

Видатки спеціального фонду обласного бюджету склали 791,9 млн гривень, або 71,2 % обсягу, затвердженого на рік.

В загальному обсязі видатків без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018 рік видатки на освіту складають 32,0 % або 673,6 млн гривень, на охорону здоров’я – 29,0 % або 612,1 млн гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 7,0 % або 148,1 млн гривень, на культуру і мистецтво – 2,0 % або 48,7 млн гривень, на фізичну культуру і спорт – 2,0 % або 33,3 млн гривень, на будівництво та регіональний розвиток – 7,0 % або 135,4 млн гривень, на транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 13,0 % або 266,0 млн гривень.

У структурі видатків обласного бюджету за економічною класифікацією по загальному та спеціальному фондах без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018 рік видатки на захищені статті склали 29,0 %, інші видатки – 71 %.

Дебіторська заборгованість обласних бюджетних установ станом на 1 січня 2019 року по загальному фонду складає 285,0 тис. гривень, у порівнянні з початком року зменшилась на 223,2 тис. гривень або на 44,0 %.

Дебіторська заборгованість обласних бюджетних установ станом на 1 січня 2019 року по спеціальному фонду складає 54,3 млн гривень, у порівнянні з початком року зменшилась на 25,1 млн гривень або на 32,0 %, і її основна сума сформована за рахунок попередньої оплати робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року по видатках загального фонду обласного бюджету складає 40,2 млн гривень, у тому числі по установах, які знаходяться на підконтрольній українській владі території, в частині заборгованості, яка підлягає погашенню за рахунок коштів обласного бюджету, кредиторська заборгованість складає 34,7 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року по видатках спеціального фонду обласного бюджету складає 12,9 млн гривень,, у тому числі по установах, які знаходяться на підконтрольній українській владі території, в частині заборгованості, яка підлягає погашенню за рахунок коштів обласного бюджету, – 4,8 млн гривень.